Hukuk Gündemi 5

~ 04.04.2012, Av. İ. Güneş GÜRSELER ~

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ YAKLAŞIRKEN, AVUKAT ADAYI BİR KISIM HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİNİN İBRETLİK ANAYASA TASLAĞI GELDİĞİMİZ YA DA GETİRİLDİĞİMİZ HUKUK GÜNDEMİNİN TEK MADDESİDİR.
HUKUK EĞİTİMİNİ DERT ETMEYEN, HUKUK FAKÜLTELERİNİN AKREDİTASYONU GİBİ BİR UYGULAMAYI DUYMAZDAN GELEN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, BAROLARIMIZ VE AKADEMİSYEN BARO BAŞKANLARIMIZA İTHAF OLUNUR.

Said-i Nursi’li Anayasa taslağı

Bülent SARIOĞLU / ANKARA
3 Nisan 2012


Bilkent, Galatasaray ve Marmara üniversitelerinden hukuk fakültesi öğrencileri, Said-i Nursi’nin fotoğrafını kapak yaptıkları taslak metni dün Meclis’e verip, komisyonda sunum yaptılar. Sunumda, “Allah’ı bırakıp da birbirimize Rab edinmeyelim. Artık doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır” ayetlerine gönderme yapıldı.

ANAYASA Uzlaşma Komisyonu, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nda faaliyet gösteren Genç Hukukçular Topluluğu’ndan Said-i Nursi’nin görüşleri çerçevesinde hazırlanan Anayasa taslağını dinledi. Nurcu hukuk öğrencileri, ayetlerden alıntılarla hazırladıkları taslakta, “sanal ahlaksızlık” tanımıyla internetin sınırlanması ve zinaya ceza verilmesini istediler. Bilkent, Galatasaray ve Marmara üniversitelerinden hukuk fakültesi öğrencileri, Said-i Nursi’nin fotoğrafını kapak yaptıkları taslak metni dün Meclis’e verdiler ve komisyonda bir sunum yaptılar.

Milli içki olmasın

Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Said Mürsel’in yaptığı sunumda, “Allah’ı bırakıp da birbirimize rab edinmeyelim. Artık doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır” ayetlerine gönderme yapıldı. “Bediüzzaman Said-i Nursi’nin Görüşleri Çerçevesinde Talep ve Temenniler” başlıklı taslaktan bazı alıntılar şöyle:
“Cumhuriyet, insanın insana ilah olmasını engelleyecek bir mahiyette olmalıdır. Özgürlüklerin sınırsızlığı anarşizmdir. Zinanın serbest olması, reel ve sanal ahlaksızlığın yaygınlaşmasına müsaade edilmesi, özgürlük değil gençlerin yani milletin geleceğinin esaret altına alınmasıdır. Kendi ülkesindeki misyonerlik faaliyetlerinden kuşku duyup engellemeye çalışan bir devletin diğer ülkelerde camiler açıp hocalar görevlendirmesi tutarsız bir davranıştır. Başörtüsü gerek öğrenciler gerekse kamu personeli için serbest olmalıdır. Laiklik dinin vicdanlara hapsolması değildir. Devlet okullarında seçmeli ders olarak yerel dillerin var olması demokratik ve rasyoneldir. Başörtülü bir kimsenin milletvekili olmasının uygulamadaki engelleri kaldırılmalıdır. Profesyonel yaşama denk gelen iki ibadet vaktine engel olunması vahşi kapitalizmdir. Ortaöğrenim kurumlarında cuma namazına gitmek isteyen öğrenciye engel olunmamalıdır. Milli kumar, milli içki, aşırı silahlanma ve atıl yatırımlar olmamalıdır. Milletvekilleri TBMM yeminlerini kutsal kitapları üzerine yapabilmelidir.”

CHP’liden ilah dersi

Toplantıda CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, öğrencilerin vakıf yerine topluluk ismiyle komisyona başvurmasını eleştirdi. Kart, “Kimliğinizi niye saklıyorsunuz? Biz sizi Bediüzzaman’ın talebeleri olarak da davet ederdik. Bunlara tenezzül etmeyin. Anlattıklarınızın pek çoğu insanlığın evrensel kazanımları. Bunları neden bir kişiye mal etme arayışındasınız? İnsanın insana ilah olması yanlıştır diyorsunuz ama siz de ilah yaratıyorsunuz. Biz 21’inci yüzyılı düzenlemeye çalışıyoruz siz 19’uncu yüzyılın kavramlarını kullanıyorsunuz. Sorgulayıcı olun, başkalarına tabi olmayın” dedi.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20261281.asp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Said-i Nursi'li Anayasa taslağı
Bilkent, Galatasaray ve Marmara üniversitelerinden hukuk fakültesi öğrencileri, Said-i Nursi'nin fotoğrafını kapak yaptıkları taslak metni dün Meclis'e verdiler. Taslakta ilginç öneriler var.

Ayşe Sayın
Cumhuriyet Ankara- TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, kendilerini “Genç Hukukçular Topluluğu” olarak tanıtarak komisyona davet ettiren grubun Nurcu “İstanbul İlim ve Kültür Vakfı” üyeleri olduğunun ortaya çıkması gerginliğe yol açtı. Grup üyeleri, milletvekillerinin “kutsal kitaba el basarak” yemin etmelerini, kadın vekillere türban düzenlemesini savunurken, öğrencilere cuma namazı izni verilmesini zinanın suç sayılmasını, gençlerin “alkol düşkünlüğünden” korunması önerilerine yer verdiler.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komiyonu içindeki “sivil toplum örgütleri ve cemaatlerle” ilgili alt komisyon, “Genç Hukukçular Topluluğu”, İnsan Hakları Vakfı, Düşünce Suçuna Karşı Platform ve Uluslararası Strateji Araştırmalar Kurumu (USAK) temsilcilerini dinledi. Ancak, Galatasaray, Bilkent, Marmara Hukuk fakülteleri öğrencilerinden oluşan “Genç Hukukçular Topluluğu”, komisyon üyelerini şaşırttı. Yeni anayasa konusunda kendilerine Saidi Nursi’yi referans alan grup, komisyona da “Yeni anayasa sürecinde Bediüzzaman Saidi Nursi’nin görüşleri çerçevesinde talep ve temenniler”i içeren sunuş yaptı. Galatasaray Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Sait Mürsel’in yaptığı, hem Nursi, hem dünya anayasaları ile karşılaştırmalı hem de Kuran’dan ayetler içeren sunum sonrasında CHP’li Atilla Kart, “Sizi kutluyorum, çok ‘şok’ bir sunum yaptınız. Ama kimliğinizi niye saklıyorsunuz. Bundan dolayı sizi kınıyorum, size bunu hiç yakıştıramadım. Biz sizi İstanbul İlim ve Kültür Vakfı kimliğinizle de davet edebilirdik” dedi. Topluluk üyeleri bu eleştiriye yanıt vermezken, AKP ve MHP’li komisyon üyeleri de bu tavra tepki gösterdiler. Atilla Kart, grubun sunumunda, “Cumhuriyet temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, bireysel ve toplumsal gelişimin önünü açan insanın insana ilah olmasını engelleyecek bir mahiyette olmalıdır” önerisini anımsatarak, “Ama bakın siz de bir insanı ilahlaştırıyorsunuz. 21. yüzyılın düzenlemesini yapıyoruz, ama siz 19. yüzyılın kavramlarını kullanıyorsunuz. Muhalefetin susturulmaması gerektiğini belirtiyorsunuz, ama bugünkü duruma hiç değinmiyorsunuz. Çalışmalarınızda, düşüncelerinizde tarafsız olun, kimsenin tetikçisi olmayın” uyarısında bulundu. Bunun üzerine Sait Mürsel, “Düşüncelerinizde tarafsız olursanız, etkisiz olursunuz” savunması yaptı.

Grubun anayasa önerileri arasında “Fertler, din, mezhep, gelsefi görüş ve inanışları benimsemede, öğrenme ve öğretmede serbesttir” ifadesine yer verilirken, din ve fen bilimlerinin beraber okutulduğu okulların “özel teşebbüs” tarafından açılması istendi. Laiklik konusunda da Nursi’yi “referans” gösteren grup, “Laiklik, devlet eliyle, herhangi bir inanca sahip olmayan bir bireye müdahale edilmemesi gibi dindar bir bireye de müdahale edilmemesini barındırır” ifadelerinin yer almasını istedi. Grup üyeleri bu kapsamda, “din ve vicdan özgürlüğünün gereği” olarak türbanın gerek öğrenciler, gerekse kamu personeli için serbest bırakılmasını isterken, birçok ülkede milletvekillerinin “kutsal kitap” üzerine yemin ettikleri savunularak, “Millevtekilleri, hangi dinden olursa olsun, talep etmeleri halinde İngiltere, İspanya, İrlanda, YEni Zelanda ve ABD’de olduğu gibi, TBMM’de yeminlerini kutsal kitapları üzerine yapabilmelidir veyahut dine imtiyaz olmaksızın, kutsal bir bğlayıcıklık ifadesi yer almalıdır” görüşünü savundular. Grup üyeleri bu kapsamda 1924 anayasasında milletvekili yemininde “vallahi” ifadesinin yer almasını örnek gösterdiler.

İnsan Hakları Vakfı Başkanı Metin Bakkalcı da, anayasada kişi hak ve özgürlüklerinin hiçbir şekilde sınırlandırılmamasını önererek, “İnsan Hakları Ulusal Kurumu”nun anayasal güvence altına alınmasını istedi. Bakkalcı, BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Ek Protokolü çerçevesinde kurulması gereken “Ulusal Önleme Mekanizması”nın da yeni anayasaya konulması talebine yer verdi.
3 Nisan 2012
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=327074
 

Av. İ. Güneş GÜRSELER | Tüm Yazıları
Hits: 12258