DELEGELER YARGIDAKİ DEĞİŞİMİ YETERSİZ BULUYOR

~ 28.04.2013, Yeni Yaklaşımlar ~
TBB delegeleri arasında düzenlediğimiz ankette yer alan “Yargıdaki Hukuki ve Yapısal değişiklikleri nasıl buluyorsunuz?” şeklindeki soruya, ankete katılan, Avukatların (Delegelerin) %65 i, değişikliklerin yetersiz ve adil yargılamaya katkı sağlamadığı şeklinde yanıt vermiştir.
 
Geciken adalet, adil yargılanma hakkının temini ve davaların en az giderle ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla yapılan değişikliklerin amacına ulaşmadığı genel görüş olarak ortaya çıkıyor.
 
Yargıda yeni düzen 1 yılı aşkın süredir uygulanmaktadır. HMK yenilendi. UYAP sistemine geçildi. İcra sistemi birçok değişiklik yaşadı. Tüm bunlar yargıda gerçekleştirilen yapısal ve hukuki anlamda köklü değişikliklerdi...
 
Bu değişikliklerin amacı, yargıda yaşanan “kokuşmuşluk”un artık çekilmez bir hale gelmesidir. Tüm yargı mensupları, bu hukuki ve yapısal değişiklikleri yeni bir dönem olarak algılamıştı...
 
Ancak anket sonuçları göstermektedir ki; yargıdaki bu değişim çalışmaları beklenen sonucu doğurmamıştır.
 
Geçmişte eleştirdiğimiz ve eleştirdikçe değişeceğine inandığımız bir yargı var iken, şimdi neredeyse umutsuz bir vakayla karşı karşıya olduğumuz görülüyor.
 
Yargıya ilişkin bu algı en çok Akdeniz Bölgesi ile Marmara Bölgesi delegeleri arasında öne çıkmaktadır. Silivri yargılamaları nedeniyle Marmara Bölgesindeki durum anlaşılabilir. Ama Akdeniz’den gelen yanıtların daha nesnel değerlendirmeler içerdiğini kabul etmek gerek...
 
İşte anketin bu konudaki sayısal sonuçları:
 
VI)- YARGIDA HUKUKİ VE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİ NASIL BULUYORSUNUZ ?
 
 1. DEĞİŞİKLİKLER YETERSİZ KALMIŞTIR, :%23
 2. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMIŞTIR, :%16
 3. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMAMIŞTIR, :%42
 4. UYAP UYGULAMASI MESLEKTE DEVRİM YARATMIŞTIR, :%19
 5. AVUKATLARIN YARGILAMADA Kİ İŞLEVİ ARTTIRILMIŞTIR, -------

 
B Ö L G E L E R E  G Ö R E  D A Ğ I L I M

 
1- MARMARA (140) YÜZDESİ
 1. DEĞİŞİKLİKLER YETERSİZ KALMIŞTIR, :%16
 2. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMIŞTIR, :%
 3. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMAMIŞTIR, :%84
 4. UYAP UYGULAMASI MESLEKTE DEVRİM YARATMIŞTIR, :%
 5. AVUKATLARIN YARGILAMADA Kİ İŞLEVİ ARTTIRILMIŞTIR, :……..
2- İÇANADOLU (87) YÜZDESİ
 1. DEĞİŞİKLİKLER YETERSİZ KALMIŞTIR, :%20
 2. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMIŞTIR, :%20
 3. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMAMIŞTIR, :%
 4. UYAP UYGULAMASI MESLEKTE DEVRİM YARATMIŞTIR, :%60
 5. AVUKATLARIN YARGILAMADA Kİ İŞLEVİ ARTTIRILMIŞTIR, :……..
3- KARADENİZ (54) YÜZDESİ
 1. DEĞİŞİKLİKLER YETERSİZ KALMIŞTIR, :%35
 2. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMIŞTIR, :%35
 3. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMAMIŞTIR, :%35
 4. UYAP UYGULAMASI MESLEKTE DEVRİM YARATMIŞTIR, :%
 5. AVUKATLARIN YARGILAMADA Kİ İŞLEVİ ARTTIRILMIŞTIR, :……..
4-EGE (51) YÜZDESİ
 1. DEĞİŞİKLİKLER YETERSİZ KALMIŞTIR, :%25
 2. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMIŞTIR, :%25
 3. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMAMIŞTIR, :%25
 4. UYAP UYGULAMASI MESLEKTE DEVRİM YARATMIŞTIR, :%25
 5. AVUKATLARIN YARGILAMADA Kİ İŞLEVİ ARTTIRILMIŞTIR, :……..
5-AKDENİZ (43) YÜZDESİ
 1. DEĞİŞİKLİKLER YETERSİZ KALMIŞTIR, :%
 2. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMIŞTIR, :%
 3. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMAMIŞTIR, :%100
 4. UYAP UYGULAMASI MESLEKTE DEVRİM YARATMIŞTIR, :%
 5. AVUKATLARIN YARGILAMADA Kİ İŞLEVİ ARTTIRILMIŞTIR, :……..
6-DOĞU ANADOLU (43) YÜZDESİ
 1. DEĞİŞİKLİKLER YETERSİZ KALMIŞTIR, %33
 2. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMIŞTIR, :%33
 3. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMAMIŞTIR, :%33
 4. UYAP UYGULAMASI MESLEKTE DEVRİM YARATMIŞTIR, :%
 5. AVUKATLARIN YARGILAMADA Kİ İŞLEVİ ARTTIRILMIŞTIR, :……..
7-GÜNEYDOĞU (29) YÜZDESİ
 1. DEĞİŞİKLİKLER YETERSİZ KALMIŞTIR, :%33
 2. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMIŞTIR, :%
 3. ADİL YARGILAMAYA KATKI SAĞLAMAMIŞTIR, :%33
 4. UYAP UYGULAMASI MESLEKTE DEVRİM YARATMIŞTIR, :%33
 5. AVUKATLARIN YARGILAMADA Kİ İŞLEVİ ARTTIRILMIŞTIR, :……..
Hits: 11518