AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

~ 05.04.2013, Yeni Yaklaşımlar ~
İstanbul Barosunun kuruluş günü olarak kabul edilen 5 Nisan (1878), her yıl Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. 
 
7. YÜZYILA AİT BİR ÇİN ŞİİRİNDE ADALET ŞÖYLE TANIMLANIR:

"DAVACI ZENGİN, DAVALI YOKSULSA
ZENGİNDEN YANA İŞLER YASA.
DAVACI YOKSUL, DAVALI ZENGİNSE
DAVALIDA KALIR NİZALI ARSA.
DAVACI DA DAVALI DA ZENGİNSE DAVADA,
ÖZÜR DİLER ÇEKİLİR ARADAN KADI.
DAVACI DA DAVALI DA YOKSULSA BAK,
SADECE O ZAMAN YERİNİ BULUR HAK."


ARADAN YÜZYILLAR GEÇTİĞİ HALDE, YURTTAŞLARIMIZIN, GÜNÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE DE BENZER DUYGULAR TAŞIDIĞINDAN KUŞKU YOK.

OYSA HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA ADALETLİ BİR SONUCUN ELDE EDİLECEĞİNE OLAN İNANÇ, HEM TOPLUMSAL BARIŞI SAĞLAR, HEM BİREYLERİ ENDİŞELERİNDEN UZAKLAŞTIRIP MUTLU KILAR. BUNUN İÇİNDİR Kİ, ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK TEMELİNDE YÜKSELEN BİR TOPLUMSAL DÜZEN KURULMASI VE SOSYAL ADALETİN YERİNE GETİRİLMESİ EN ÖNEMLİ DEVLET GÖREVİ OLARAK KABUL EDİLİR.

YARGI SİSTEMİ VE YARGILAMA MEKANİZMASI BU AMAÇLA VARDIR. YARGI SİSTEMİNİN VARLIĞI ADALETLİ BİR DÜZENİN SÜRDÜRÜLECEĞİ YÖNÜNDEKİ GÜVENCENİN ÖN KOŞULUDUR.
 
Günümüz Türkiye’sinde ise; hukuk ayaklar altına alınmış, toplumda hiç kimsenin hukuk güvenliği kalmamış, yargı özel yetkili mahkemeler aracılığıyla siyasetin tehdit kurumu haline getirilmiş, adalete olan inanç büyük ölçüde azalmış, halk yargı önünde kimsesiz ve savunmasız bırakılmıştır.
 
Avukatlar ve avukatlık saldırı altındadır. Tehditlerle, haklarında açılan davalarla, tutuklamalarla avukatlar sindirilmeye çalışılmaktadır.
 
Halkın hukuk temsilcileri olan avukatlar yargılamada figüran konumuna indirgenmiştir.
 
Avukat yoksa hukuk devleti de yoktur. Adalet yoktur. Hukuk devleti, sadece görkemli adalet binaları inşa ederek değil, öncelikle yönetenlerin kafasına hukuka bağlılığı yerleştirerek, hak arama olanaklarını kişilere tanıyarak ve hukuk bilincini topluma yayarak kurulur.
 
Hukukun üstünlüğünün ve adil bir toplum düzeninin gerçekten var olduğu günlerin uzak olmadığı umuduyla...
 
HERŞEYE KARŞIN UMUDUMUZU YİTİRMİYORUZ.
 
AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN.
 
 
YENİ YAKLAŞIMLAR
Hits: 11892