SEÇİME DOĞRU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

~ 14.01.2013, Yeni Yaklaşımlar ~
Son yıllarda alışılmışın ötesinde bir sıklıkla ülke gündeminin bir numarası olagelen siyasi yargılamalar ve yargı kurumunun yeniden yapılandırılması sürecinde, 2013 yılı özel bir önem taşımaktadır.
 
AKP’nin 12 Eylül’ü ile başlayan yeni süreçte, yüksek yargı başta olmak üzere, tüm yargı kurumları yeni baştan düzenlendi. Artık, göstermelik te olsa yürütmenin açık talimatlarına en küçük bir tepki vermeksizin uyan yeni bir yargı yapısıyla karşı karşıyayız.
 
Barolar, 2012 yılı içerisinde genel kurullarını tamamlayarak, önümüzdeki iki yıl boyunca kendilerini yönetecek kadroları belirlediler. İçinden geçmekte olduğumuz süreçte, 2012 baro seçimleri, geleceğin belirlenmesi bakımından 2010 seçimlerinden daha önemli bir seçimdi. Çünkü yapılan seçimlerle belirlenen Türkiye Barolar Birliği Delegeleri tarafından, 25-26 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak TBB Genel Kurulu’nda önümüzdeki 4 yılın nasıl şekilleneceğine karar verilecek. Yani, bir bakıma avukatlar, mesleklerinin gelecek 4 yılında nasıl bir tepe örgütü tarafından yönetileceklerine karar vermiş olacaklar. TBB’nin, avukatlık mesleğinin kurumsal işleyişi ve geleceğini belirleme yetkisi nedeniyle, bu seçimin yaşamsal nitelik taşıdığını söylemek yanlış olmaz.
 
Önümüzdeki 4 yıllık süreçte ülkede;
Büyük olasılıkla, yeni bir Anayasa ile tanışacağız,
Üç seçim yapılacak ve ülkeyi yönetecek kadroları seçeceğiz,
Sıcak savaş ihtimali kapımızda olacak,
Yürümekte olan siyasi yargılamalar sonuçlanacak,
Ve muhtemelen yeni bir Avukatlık Yasası gündemde olacak.
 
Bütün bu süreçler dikkate alınarak, TBB’nin neden çok önemli bir kurum olduğu ve yaklaşan seçimlerin önemi daha iyi anlaşılabilir.
 
Ayrıca, geçtiğimiz dört yıllık dönem irdelendiğinde, TBB nin bir bütün olarak iyi bir sınav vermediğini söylemek mümkün. Hukukun ve yargının alt üst olduğu, avukatlığı itibarsızlaştırmanın doruğa ulaştığı, toplumda adalet duygusunun kaybolduğu, yargının siyasallaştığı bu süreç, TBB Genel Kurulunda delegeler tarafından dikkate alınacaktır. 
 
Yeni Yaklaşımlar olarak, İstanbul Barosu seçimleri sürecinde her fırsatta bu konuya dikkat çekmiş ve TBB seçimlerinin önemine vurgu yapmıştık.
 
Yeni Yaklaşımlar, sürece yüklediği anlam dolayısıyla, bu günden itibaren seçim sürecini takip ederek, gelişmeleri avukat kamuoyu ile paylaşacaktır.
 
Seçime kadar, bu köşede;
Konuya ilişkin değerlendirmeleri,
İlgililerle yapılmış söyleşileri,
Delegeler ve avukatların görüşlerini,
Ve güncel gelişmeleri sizlere iletmeye çalışacağız.
 
Bu bağlamda, konuya dair sözü olan, öncelikle delegeler, Baro Başkanları, avukatlar, hukukçular ve tüm duyarlı insanların katkılarına açık olduğumuzu belirtiriz.
 
Ülkemiz ve mesleğimiz bakımından, sağlıklı bir sonucun elde edilmesine küçük de olsa bir katkı sağlayabilirsek, sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmiş olacağız.
 
 
Yeni Yaklaşımlar Platformu
Hits: 12051