SAVUNMANIN ÖRGÜTÜ BU YIL DA YOK...

~ 03.01.2013, Av. İ. Güneş GÜRSELER ~
Sayın Cumhurbaşkanı’nın, “Yeni Yıl Münasebetiyle Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Başkanları ile Öğle Yemeği”ne öncekilerde olduğu gibi Türkiye Barolar Birliği’ni  çağırmadığı görülüyor.(1)
 
Önceki uygulamalar üzerine belirtmeye çalıştığım gibi; hangi konuyu kimlerle görüşeceği, kimleri davet edeceği elbette Sayın Cumhurbaşkanı’nın takdirlerindedir. Ancak yargı erki temsil edilir ve yıl içindeki gelişmeleri değerlendirilirken savunma örgütünün dışarıda bırakılarak görüşlerinin önemsenmemesi önemli bir eksikliktir.(2) (3) (4)
 
Yaşanılan yargı sorunlarına sadece yüksek yargıçlar ve yürütme organı ile görüşülerek çözüm bulunamaz. Sorunlardan doğrudan etkilenen vatandaşın kendisidir.  Hakkının teslim edilmesini, adaletin gerçekleşmesini bekleyen vatandaşın temsilcisi olarak sorunların içinde  yaşayan da avukattır.  Bu nedenle avukatların örgütünün katılmadığı tartışma ve katkı koymadığı çözüm eksik kalacaktır.
 
Avukatlar, barolar ve Türkiye Barolar Birliği yaşadıkları sorunların çözümü için önerilerini yıllardır her ortamda yazılı ve sözlü olarak dile getirmişlerdir. Ayrıca bu onlara Avukatlık Kanunu’nun verdiği bir görevdir. Avukatlık Kanunu 76. ve 110/17. maddeleri ile barolar ve Türkiye Barolar Birliği’ne “Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak”, “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevlerini vermiştir.
 
Dilerim, gelecek yıl bütün bunları tekrarlamayız.2.1.2013
 
(1) YENİ YIL MÜNASEBETİYLE YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI BAŞKANLARI İLE ÖĞLE YEMEĞİ (Çankaya Köşkü)2 Ocak 2013
 
 
(2)TBB’Yİ YÜKSEK YARGI ORGANLARINDAN SAYMAMA ANLAYIŞI SÜRÜYOR.
8 Şubat 2012, Av. İ. Güneş GÜRSELER
 
 
(3)TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ "STK" DEĞİLDİR!
30 Haziran 2010, Av. İ. Güneş GÜRSELER
 
 
(4) “SAVUNMA”NIN ÖRGÜTÜNÜ İÇERMEYEN “YÜKSEK YARGI” TANIMI EKSİKTİR. 5 Mart 2010, Av. İ. Güneş GÜRSELER

http://yeniyaklasimlar.org/m.aspx?id=480

Av. İ. Güneş GÜRSELER | Tüm Yazıları
Hits: 12396