BARO SEÇİMLERİNE DAİR...

~ 12.10.2012, Yeni Yaklaşımlar ~

Ekim ayı baroların seçim ayıdır. Her iki yılda bir avukatlar, sandık başına giderek kendilerini yönetecek başkan ve diğer baro organlarının temsilcilerini belirlerler. Türkiye’deki 78 baronun bir kısmı kongrelerini toplayarak seçimlerini yaptılar. Bu hafta sonu (13-14 Ekim tarihlerinde) ise aralarında İstanbul ve Ankara barolarının da bulunduğu 40 kadar baro kongrelerini yaparak yöneticilerini belirleyecekler. Önümüzdeki 2 ve 4 yıllık süreçlerde Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin kimler tarafından ve nasıl yönetileceğine karar verecekler.

Ülkede her alanda kutuplaşmanın yaşandığı, savaş heveslerinin depreştiği ve yargı erkinin siyasallaştığı, saygınlık ve güven yitirdiği bu süreçte; topluma karşı sorumluluk taşıyan avukatların örgütü olan Baroların, yeni yöneticilerini belirliyor olması, Ülkenin önemli bir gündemidir diye düşünüyoruz.

Daha önce de değişik vesilelerle açıkladığımız gibi, Yeni Yaklaşımlar (YY) Platformu, seçim süreçlerinden bağımsız bir sorumluluk hareketidir. Bu bağlamda, öncelikle belirtmeliyiz ki, YY Platformu olarak, çoğunlukla bu hafta sonu yapılacak Baro seçimlerine dair doğrudan bir tercihimiz söz konusu değildir. Ancak, YY Platformu’nu oluşturan katılımcıların önemli bir kısmını, İstanbul ve Ankara Barosu’na mensup avukat arkadaşlarımız oluşturmaktadır.

Bu bağlamda;

Ankara Barosu mensubu olan YY Platformu katılımcısı avukatlar, büyük çoğunlukla, mevcut Baro Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun listesini tercih edecektir. Yeni Yaklaşımlar Platformu Ankara Temsilcisi Av. Bahattin Yavuz, Demokratik Sol Avukatlar Grubu olarak seçime giren, Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun listesinde TBB delege adayı olarak yer almaktadır.

Ankara Barosu seçimlerinin, bu dönem de yüksek bir oy oranıyla, halen yönetimde yer alan DSAG tarafından kazanılacağını tahmin ediyoruz.

İstanbul Barosu mensubu olan YY Platformu katılımcısı avukatların da büyük çoğunluğu, halen yönetimde bulunan Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal’ın Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu listesine oy verecektir. Keza, YY Platformu katılımcısı birçok avukat arkadaşımız da, Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal’ın listesinde TBB delege adayı olarak yer almaktadırlar.

İstanbul Barosu seçimlerinin de, çok büyük olasılıkla, halen yönetimde olan ÖİÇAG tarafından kazanılacağı öngörülmektedir.

Yeni Yaklaşımlar Platformu olarak, ülkenin içinde bulunduğu mevcut koşullarda, belli konulardaki eleştiri ve itiraz haklarımız saklı kalmak üzere, Ankara’da Metin Feyzioğlu, İstanbul’da Ümit Kocasakal başkanlığındaki listelerin desteklenmesinin doğru olacağı değerlendirilmektedir.

Öte yandan, geçen hafta yapılan Tekirdağ Barosu seçimleri sonucunda, Av. Nevzat Teker Baro Başkanlığı’na seçilmiş olup, YY Platformu katılımcılarından Av. İ. Güneş Gürseler TBB delegeliğine seçilmiştir. YY Platformu olarak, Tekirdağ Barosu’nun yeni yönetimini ve Av. İ. Güneş Gürseler’i kutlarız.

Yeni Yaklaşımlar Platformu olarak, barolardaki seçimlerin, hukuk devleti gerekleri, halkın hak arama özgürlüğü ve adil yargılama koşulları ve somut adaletin gerçekleştirilmesi bakımından çok büyük önem taşıdığının farkındayız. Ayrıca, seçimlerde yapılacak tercihlerin avukatlık mesleğinin, önümüzdeki dört yıllık süreçte nasıl şekilleneceğine dair de bir karar olacağı kuşkusuzdur.

Tüm bunların bilincinde olarak tutum takınılması gerektiğini anımsatarak, seçime katılan tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.


Yeni Yaklaşımlar Platformu

Hits: 12353