HAKİMLER HÜKÜMETİN YARGI POLİTİKALARINDAN RAHATSIZ!

~ 04.07.2012, Yeni Yaklaşımlar ~

Üyelerinin büyük çoğunluğu hakim ve savcılardan oluşan ADALET.ORG adlı bir sitenin üyeleri arasında yaptığı bir ankette oy kullanan hakim ve savcıların  %76 sı hükümetin yargıya ilişkin politikalarından rahatsız olduğunu ortaya koydu.

Ankette oy kullanan 1551 kişiden 1317 kişi hakim ve savcı. Hakim ve savcıların sorulara verdikleri oyların dağılımı aşağıdadır.
1-Hükümet yargıya değer vermekte, güçlü ve bağımsız bir yargı istemektedir:38kişi   
 % 3
2-Hükümet yargıyı kendine bağımlı bir güç haline getirmek istemektedir: 467 kişi
 % 35
3-Genel olarak hükümetin yargıya bakışı ve tasarruflarından rahatsızım:534  kişi  
 % 41
4-Genel olarak Hükümetin yargıya bakışını ve tasarruflarını olumlu buluyorum: 89 kişi
 % 7
 5-Bir fikrim yok: 189 kişi
 %14 
ANKETLE İLGİLİ DİĞER AYRINTILAR AŞAĞIDADIR
“ADALETORG” ADLI SİTENİN ÜYE YAPISI
TOPLAM ÜYE SAYISI:15537
Hakim :5720
C.Savcısı :3390
Avukat :4661
Hakim Adayı :437
C.Savcısı Adayı :162
Stj Avukat :139
Müffettiş :95
Noter :117
icra Müdürü :91
Öğretim Görevlisi :144
Kamuda Memur :220
Kaymakam :42
 
 
Anket Sorusu: Hükümetin yargıya ilişkin tasarrufları hakkında ne düşünüyorsunuz 
Ankete Katılan Kişi Sayısı:1551 
O y l a r ı n     d a ğ ı l ı m ı 
-------------------------------- 
1-Hükümet yargıya değer vermekte güçlü ve bağımsız bir yargı istemektedir:50    
 % 3.22 
2-Hükümet yargıyı kendine bağımlı bir güç haline getirmek istemektedir:583
 % 37.5 
3-Genel olarak hükümetin yargıya bakışı ve tasarruflarından rahatsızım :598    
 % 38.5 
4-Genel olarak Hükümetin yargıya bakışını ve tasarruflarını olumlu buluyorum :107
 % 6.89 
5-Bir fikrim yok :213   
 % 13.7 
Oylamaya katılan Hakim sayısı:727 

O y l a r ı n     d a ğ ı l ı m ı 
-------------------------------- 
1-Hükümet yargıya değer vermekte güçlü ve bağımsız bir yargı istemektedir:19    
 % 2.61 
2-Hükümet yargıyı kendine bağımlı bir güç haline getirmek istemektedir:266    
 % 36.5 
3-Genel olarak hükümetin yargıya bakışı ve tasarruflarından rahatsızım :291    
 % 40.0 
4-Genel olarak Hükümetin yargıya bakışını ve tasarruflarını olumlu buluyorum :50    
 % 6.87 
5-Bir fikrim yok :101    
 % 13.8 
 ****
Oylamaya katılan C.Savcısı sayısı:590 
O y l a r ı n     d a ğ ı l ı m ı 
-------------------------------- 
1-Hükümet yargıya değer vermekte güçlü ve bağımsız bir yargı istemektedir:19    
 % 3.22 
2-Hükümet yargıyı kendine bağımlı bir güç haline getirmek istemektedir:201    
 % 34.0 
3-Genel olarak hükümetin yargıya bakışı ve tasarruflarından rahatsızım :243    
 % 41.1 
4-Genel olarak Hükümetin yargıya bakışını ve tasarruflarını olumlu buluyorum :39    
 % 6.61 
5-Bir fikrim yok :88    
 % 14.9 
 
 Oylamaya katılan Avukat sayısı:160 
O y l a r ı n     d a ğ ı l ı m ı 
-------------------------------- 
1-Hükümet yargıya değer vermekte güçlü ve bağımsız bir yargı istemektedir:6    
 % 3.75 
2-Hükümet yargıyı kendine bağımlı bir güç haline getirmek istemektedir:93    
 % 58.1 
3-Genel olarak hükümetin yargıya bakışı ve tasarruflarından rahatsızım :38    
 % 23.7 
4-Genel olarak Hükümetin yargıya bakışını ve tasarruflarını olumlu buluyorum :8    
 % 5 
5-Bir fikrim yok :15    
 % 9.37 
Hits: 11975