Açıklamalı-İçtihatlı İNŞAAT HUKUKU (4. Baskı)

~ 11.07.2012, Yeni Yaklaşımlar ~

Değerli arkadaşımız Av. İlker Hasan Duman tarafından yazılan “Açıklamalı-İçtihatlı İNŞAAT HUKUKU” adlı kitap 4. Baskıya ulaştı. Kitap 4. Baskısında, değişen Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre tümden gözden geçirilerek yenilendi.

Arkadaşımızı titiz çalışması için kutluyor, kitapla ilgili açıklamayı aşağıda okurlarımıza sunuyoruz.
Yeni Yaklaşımlar
 
KİTABIN 4. BASKISINA YAZARI TARAFINDAN YAZILAN ÖNSÖZ AŞAĞIDADIR.
 
Açıklamalı-İçtihatlı İnşaat Hukuku adlı kitabımıza gösterdikleri ilgiyle kısa süre içinde birçok baskı yapılmasını sağlayan okurlara hemen girişte şükranlarımı sunuyorum. Bireylerin ülkenin dört bir yanından bize ulaştırdıkları ve hakkında görüş istedikleri sorunlar, kitabımızın ilgi görmesinde olduğu kadar gelişmesinde de etkili olmuştur.
İnşaat Hukuku kitabımızın üçüncü baskısının bitip dördüncü baskının düşünüldüğü aylarda, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu “yepyeni” kanunlar olarak yürürlüğe girmiş olduğundan, bu temel yasaların ilgili maddelerini dikkate alarak dördüncü baskıyı yeniden hazırlamak zorunluluğu doğmuştur.
Dördüncü baskıda “yeni” olan pek çok noktadan bazılarına değinmeliyim:
1.    Kitabın içindeki metin bölümleri, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yeniden düzenlendi.
2.    Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu adları, bu yasaların özgün adları (Resmi Gazetede yayınlanan metinlerdeki adları) olduğu için, Türk Borçlar Kanunu (TBK), Türk Ticaret Kanunu (TTK), Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) olarak kısaltıldı.
3.    Kitabın içindeki yargı kararlarında ciddi bir tarama yapıldı. Şöyle ki;
a.    (Yeni) Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uyum göstermeyen (uygun düşmeyen) yargı kararları kitaptan çıkarıldı.
b.    Yargı kararları içinde yer alan kanun maddeleri çıkarılarak Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddeleri işlendi. Böylece yargı kararının verildiği tarihte yürürlükte bulunmayan kanun maddeleri kararların içinde yer almış bulunmaktadır. Bu kusuru ve buna dayanan eleştiriyi göze aldığımı belirtmeliyim. Çünkü bir yargı kararı bugünden ileriye doğru yıllarca geçerliliğini koruyacaksa, ona uyum gösteren bir yasa maddesinin eski yasa maddesi mi yoksa yeni yasa maddesi mi olduğunu ayırma güçlüğünü okuyucuya yüklemeyi uygun bulmadım.
4.    Standart kurallar öngörmeyen ve yorum getirmeyen yargı kararlarını kitaptan çıkararak, soyut ve genel bilgiler içeren ve yol gösteren yargı kararlarına yer verildi.
5.    Bu baskıda da, kitabın bir içtihat derlemesi olmamasına özen gösterildi. Yargı kararlarını küçümsemiş değilim; ancak günümüzün bilişim olanaklarında yargı kararlarına kolayca ulaşılabilir; oysa bilimsel bilgi öyle değil. Bilişim olanakları ne denli gelişirse gelişsin, bilimsel bilgiye duyulan gereksinim ve onların değeri artarak devam edecektir. Dördüncü bakıda (bir önceki baskıda bulunmayan) 200 civarında yeni ancak (yer darlığından) işlenmiş durumda yargı kararlarına yer verildi.
6.    Kitabın dördüncü baskısına (3. Baskıda bulunmayan 23 yeni konu eklendi: Sözleşme İmzalandıktan Sonra Arsa Sahibinin Arsayı Satması; Ön Sözleşme; Kamu Yapım İşlerinde Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesi; İnşaat Hukuku Sorunlarında Şerhlerin Kaldırılması; İnşaat Hukuku Sorunlarında Sorumsuzluk Anlaşması; Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesi; Müşavir Mühendis Sözleşmesi; Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi; Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi; Ecrimisil; İnşaat Hukukunda Karine Uygulaması; Sözleşme Adaleti; Blok ve Daire Numaralarındaki Hatanın İdari Yoldan Düzeltilmesi; Yükleniciye İşten Elçektirme; İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu; Nama İfaya İzin; Kentsel Dönüşüm; Vekâletsiz İşgörme; Arsa Sahibinin Yapması Gereken İşler İçin Vekâletname Vermesi; Sorunlu İnşaatın Yasal hale Getirilmesi İçin Yükleniciye Yetki ve Süre Verilmesi; Sözleşmenin Devredilmesi; Yüklenicide Alacağı Bulunan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibi Aleyhine Tazminat Davası Açması; Yükleniciden Cebri İcra Yoluyla Bağımsız Bölüm Kazanan Kişinin İyi Niyetinin Korunması vb…
 
Kitabın dizgi düzeltimlerini yapan Av. Erdal Balcı, Av. Özlen Özergin Sukayar, Av. Işılay Nil, Av. Nil Kurucu, Av. Kemal Tok, Av. Mehmet Şah Çelik, Av. Ece Özdemir, Av. Aliye Eruğrul, Av. Deniz Dinçel, Av. Ersel Aldabak’a şükranlarımı sunarken, emek ve katkılarının asla unutulmayacağını belirtmek isterim.
Yararlı olması dileğiyle.
 
Av. İlker Hasan Duman
 
YAZARLA İLETİŞİM
Yazılı Adres: Kızılay Bulvarı 16/1 Kartal/İstanbul
TLF-Faks: 0216 353 64 02
Cep: 0532 263 20 58
e-posta: avilkerduman@gmail.com
web: www.ilkerduman.av.tr
Hits: 2684