DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA 1982 ANAYASASI HALK NEYİ OYLAYACAK

~ 29.08.2011, Yeni Yaklaşımlar ~
İBRAHİM Ö. KABOĞLU
İmge Kitabevi, 2010
 
 
12 Eylül 2010 günü seçmenler, anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapan kanuna, "hayır" ya da "evet" diyecek. Bu neyi ifade eder?
12 Eylül 1980 darbesi ile başlayan askeri yönetim sırasında hazırlanan anayasa, 7 Kasım 1982'de yüzde 90'm üstünde kabul oyu ile onaylandı; Devlet Başkam Kenan Evren de Cumhurbaşkanı oldu. Anayasa, 1987'den bu yana 20 kez değiştirildi. İkisi (1987 ve 2007), halkoyunca onaylandı; 1988 değişikliği seçmenlerce reddedildi. Dördüncü sandık, 12 Eylül 2010'da kurulacak.
Buna karşılık, 3 kapsamlı ve önemli değişiklik, TBMM'de uzlaşma yoluyla kabul edildi; üstelik bunlar içerisinde en kapsamlıları olan 1995 ve 2001 değişiklikleri, koalisyon hükümetleri döneminde gerçekleştirildi. 2004 değişikliği ise, 200 Tin uzantısı... "Hukuk devletinin onarımı" olarak da nitelendirilebilecek bu revizyonlar, insan haklarında şu üçlü açılımı sağladı: anayasal güvenceleri pekiştirme, Avrupa ölçülerine yaklaşma ve uluslararasılaşma süreci.
1870'lerde başlayan ve iktidarın giderek törpülenmesine karşılık hak ve özgürlüklerin pekiştirilmesi yönündeki gelişmeler, 1970'lerde tersine döndü; 1980'de "dibe vurdu." 1987-2004 arası dönem, özgürlükler, 2007-2010 ekseni ise Cumhurbaşkanım merkezi konuma yerleştiren "derin anayasa" zihniyeti ile örtüşüyor.
Profesör Kaboğlu'nun kitabı, hem seçmenin kafa karışıklığım gideriyor, hem de Türkiye'nin geçmişten bugüne anayasa macerasına ışık tutuyor...
Hits: 2438