BİLGİLENDİRME

~ 29.08.2011, Yeni Yaklaşımlar ~
Avukatın öncelikle kendi meslek hukukunu bilmesi ve yaşama geçirmesi gerçeği tartışılamaz bir olgudur. Avukatlık disiplin hukuku günümüzde hem meslek dışından, hem de meslektaşlardan gelen saldırılarla daha da önem kazandı. Binlerce yıllık geçmişe sahip mesleğimizin yasa ve etik kurallara uygun olarak yürütülmesi, saygınlığının korunması için meslek kurallarının bilinmesi ve uygulanması zorunluluğu iyice netleşti.
Ancak, Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurulu kararları ışığında “Avukatlık Disiplin Hukuku”nun derli toplu olarak bulunduğu bir kaynak olmaması da bir gerçek idi. Mesleki çalışmalarımızda nasıl ki öncelikle Yargıtay kararı arıyorsak, meslek hukukumuzda da Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurulu kararı arıyoruz. Bu kitabın yazılmasındaki öncelikli amaç, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararları ışığında Baro Yönetim ve Disiplin Kurulları’nın ve Staj Eğitim Komisyonlarının çalışmalarına katkıda bulunmak ve AİHS’ne uygun disiplin kovuşturması yapılmasını sağlamak olmuştur.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Avukat Özdemir Özok’un 1. basıma yazdığı sunumunda belirttiği üzere “Türkiye’de avukatlık mesleği ile ilgili araştırma ve yayın fazla değildir. Olanların da, özellikle mesleğin yapısı ve geleceğe yönelik düşüncelere ilham kaynağı olması açısından yeterliliği tartışılabilir. Bu nedenle mesleğimiz ile ilgili pek çok konuda yenilik yapılması, düşünce ortamı yaratılamadığı için zorluklarla karşılaşmakta; “böyle gelmiş, böyle gider” düşüncesi ağır basmaktadır. Elinizdeki kitap, kurallar ile uygulama arasındaki çatışmayı, disiplin açısından karşı karşıya kalınan sorunları –Disiplin Kurulu’na yansıyan boyutları ile sistematik biçimde– ortaya koymakta, tartışma ortamı hazırlayacak; yeni, çağdaş düşüncelere, araştırmalara ortam ve olanak sağlayacaktır.” sözlerinin yaşama geçtiğini, Nisan 2008’de Türkiye Barolar Birliği tarafından yayını gerçekleştirilen kitabın meslek hukukumuzda önemli bir boşluğu doldurmuş olduğunu görme mutluluğunu yaşadım. Bana bu mutluluğu yaşatan, ikinci baskının yapılmasını özendiren, soru ve tartışmaları ile yönlendiren, başta Baro Başkanları olmak üzere tüm meslektaşlara minnet borçluyum.
Bu baskıya önceki örnek kararlara ek olarak 69 yeni karar, Avukatlık Yasası 23, 45, 48, 57, 59, 64 ve 173’üncü maddeler ve ilgili karar örnekleri, yorumlar da girildi. Sayfa sayısının artmaması için gerek önceki ve gerekse yeni konulan kararlarda kısaltmalar yapmak zorunda kalındı. Bu nedenle kararların özellikle staj eğitim çalışmalarında ilgili madde başlığı ve Meslek Kuralı ile birlikte yorumlanmasında yarar vardır.
Kitabın birçok eksiği olduğu muhakkak. Yoruma dayalı bir hukuk dalı olması nedeniyle kavram ve içindekiler dizini hazırlamaktaki zorluk kaçınılmaz. Kitabın, eleştiri ve desteklerinizle gelişeceği inancındayım.
Yararlı olması dileğiyle.
 
Av. HAŞİM MISIR
Hits: 2244