DAVALAR

~ 29.08.2011, Yeni Yaklaşımlar ~
Yargılaması yapılmış ve tarihteki yerini almış önemli davalarla ilgili kaynak niteliğinde bir kitap
DAVALAR
Argun BOZKURT
Ankara Barosu Yayınları, 2009
 
 
 
“Siyasi adalet pek hoşa gitmez. Fakat şu da var ki, siyasi adalet her zaman olmuştur.” diyor, yazar Av. Argun BOZKURT, kitabın önsözünde.
Tarih boyunca birçok yüce divanlar, olağanüstü mahkemeler, adalet kurulları siyasi adaleti uygulamaya çalışmışlarıdır.  Ancak, siyasi adalete dayalı yargılamaların vardığı kararlar, çoğunlukla kamuoyunu memnun etmez. Tersine, incitir, öfkelendirir. Siyasi yargılama kararları tarih önünde hesap veremez.
Bu anlayışla tarihe mal olmuş birçok dava, kararları verenlerle değil, o kararların yanlışlığıyla anılır olmuştur.
Kitapta, derleme yoluyla seçilen birçok davanın öyküsünü bulacaksınız.
Hits: 2571