SARI SESSİZLİK

~ 29.08.2011, Yeni Yaklaşımlar ~
Cihangir AKŞİT
Doğan Kitap, 2009
 
 
 
                    Yakın tarihimizin en acı olaylarından olan Aralık 1914-Ocak 1915 tarihlerinde yapılan Sarıkamış Harekatı ile ilgili “SARI SESSİZLİK” ile 26 Ağustos 1922-30 Ağustos 1922 Tarihleri arasında gerçekleştirilen ve TC devletinin temelinin atıldığı Başkumandanlık meydan muharebesinin en önemli çarpışmalarının gerçekleştirildiği Çiğiltepe çarpışmalarının kahramanı Albay Reşit Beyin yaşam öyküsü ile ilgili “ÇİĞİLTEPE” adlı iki kitabı Doğan Kitaptan yayınlandı. Yoğun askerlik yaşamının yanında her biri belgelere dayalı ve oldukça kapsamlı iki kitabı yayımlanan yazar Cihangir AKŞİT’i  kutlamak istiyorum.
 
Yazarın emekli olması nedeniyle askerlik yaşamı sona ermiş olmakla birlikte, Türk yazın dünyası ele aldığı konuları bir kuyumcu titizliği ile nesnel, gerçekçi ve eleştirel olarak ele alan yeni bir yazara merhaba demek şansını bulmuştur, diye düşünüyorum.
 
            Yazarın, 388 sayfadan ibaret “SARISESSİZLİK” kitabını hiç elimden bırakmadan bitirdim. Yine yaklaşık 700 sayfa olan “ÇİĞİLTEPE” kitabını da en kısa zamanda okumak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’ nin dışından oluşturulan bir sürü yapay ve çözülmeyi temin amaçlı gündemi ile uğraştığı bir dönemde başka bir konuyu dile getirmem yadırganabilir. Ancak her iki kitabın yakın tarihimizin acıları, umutları ve dış etkenlerle ilgili yönleri göz önünde tutulduğunda gündemin tam içinde olduğu söylenebilir. Tam da bugün ABD ‘ nin Afganistan’da Türk Askeri talebi ile Sarıkamış Harekâtının temel amacının Ruslarla savaş halinde olan Almanya’ yı Avrupa da rahatlatmak olduğu noktasındaki örtüşme ilginç bir paralellik oluşturuyor.
                
Kitabın ana ekseninin, Büyük önder Atatürk’ ün “... savaş hayati olmalıdır. Eğer hayati değilse sadece cinayetten ibarettir...” temel yaklaşımının kitapta işlendiğini görmüş bulunmaktayım.”SARISESSİZLİK” Mehmetçiğe karşı uygulanan bir cinayet sayılabilir. Ama “ÇİĞİLTEPE” de işlenen konu ise savaşın hayati olması haline en tipik örnektir. Arkadaşımızın bu iki karşıt durumu işlemiş olması da ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir önem taşımaktadır. Türk toplumunun hafızası silinmek istenmektedir. Her iki kitap Türk toplumunun hafızasının yeniden oluşturulması için fırsattır. Yine günümüzde sığ, donanımsız, öngörüsüz ve temel parametresi çıkar olan lider tiplerini gördükçe; Atatürk’ ü ve onun emrini belirlenen süre içinde yerine getiremediği için intihar eden albay Reşit’ i minnetle, şükranla anmak böyle bir toplumun çıkışı bulacağına dair inancı korumak hiçte zor değildir.
                     Cihangir AKŞİT arkadaşımıza emeklilik yaşamında başarılar dilerken, yeni yapıtlarla üretkenliğini sürdürmesi temenni ediyor, tekrar kutluyorum.
 
 
AV. ŞAHİN EROL   
Hits: 2332