Günah keçisi kerpiç!

~ 10.03.2010, Yeni Yaklaşımlar ~

Bul bir günah keçisi! Keçiyi suçla, rahatla! Onların “günah keçisi portföyü” klişedir. Hep tekrarlarlar: Cumhuriyetle birlikte okulların yapılması, elektriğin gelmesi, yolların ve demiryollarının bölgeye ulaşması, laiklik, devrimler, kadının çarşaftan çıkması, erkeğin şalvardan sıyrılması, hilafetin kaldırılması, cumhuriyetin kurulması, Atatürk ilke ve inkılâpları, köylüyü ağa kölesi olmaktan kurtaracak “köy enstitüsü modelinin” denenmesi birer “günah keçisi”dir.

Devrim tepeden gelmiştir.

Onlara göre, cumhuriyet tepeden inme devrimlerle kurulduğu için halk kerpiç evden kurtulamıyor.

İnsanı kerpiç evler yuttu.

Duvarı kerpiç, çatısı ağır.

Duvarının çekme gücü yok.

Ahırıyla birlikte sadece 5-10 bin lira gibi az bir paraya mal olan evin kerpiç duvarları, kışın karıyla yağmurunu görünce suyu emerek 10 kat ağırlaşan yapılar haline geliyor ve Doğu Anadolu Fay hattı, 6 büyüklükte oynasa bile 8 şiddetinde yıkıyor. Kerpiç evler DASK’ın (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) “Zorunlu Deprem Sigortası” kapsamına bile alınmıyor.

***

Gözü körolası kerpiç!

Duvarı devrilesi kerpiç!

Halkın yakasından bir türlü düşmüyor! 8 yıldır iktidarda bulunan ve bölgedeki oyların çoğunluğunu alan partinin başkanı Başbakan da “Kerpicin bedeli ağır oldu” demesine rağmen bölge milletvekilleri, niçin halkın gelirini artıracak bir model bulma ve onları dayanıklı ev yapma kültürüne atlatma çabası ortaya koymadılar. Bu yönde yenilik sayılabilecek en küçük bir adım dahi atmadılar, atamadılar.

2002 seçimlerine gidelim.

Partilere tek tek bakalım.

Vekil adaylarını tanıyalım.

AKP: A. Veli Seyda (Şeyh), Mehmet Beşir Hamdi (Şeyh), Zülfükar İzol (İzol Aşireti), Nuri Dağdağa (Bekiran Aşireti), Ahmet İnal (Badıka Aşireti), Mehmet Ali Suçin (Alikan Aşireti), Selahattin Dağ (Dağ aşireti)

CHP: Turan Tüysüz (Kalender Aşireti), Ahmet Öncel (Badıllı Aşireti), Ahmet Kıran (Kejan Aşireti), Mehmet Kartal (Burukan Aşireti) Necmi Yağızer (Burukan Aşireti) Esat Canan (Dostki Aşireti), Abdulhalik Özdinç (Gravi Aşireti), M. Nezir Nasıroğlu(Sinka Aşireti) Cemil Taşkın (İsperti Aşireti) Sait Doğan (Hıdırsor Aşireti)

MHP: Mahmut Özyavuz (Cumeyli Aşireti), Fudayıl Yüksel (Melkişo Aşireti), Adil Gökçe (Mamkuran Aşireti)

DEHAP: Ahmet Türk (Kanco Aşireti). BAĞIMSIZLAR: Sabahattin Cevheri (Şeyhanlı Aşireti), Mustafa Zeydan (Pinyaniş Aşireti) Naim Geylani (Şeyh), Faruk Septioğlu (Şeyh) Diğer partiler de aynı. Yerim dar yayınlayamıyorum. ANAP, SP, YTP, DYP, seçime kimler girmişse hemen hepsinin milletvekili adayları aşiret lideri ya da şeyh, büyük toprak ağası… (Bu bilgilerin ayrıntısına Selcan Taşçı’nın Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rüstem Erkan’ın araştırmasından yararlanarak hazırlanan Medya Polemik sitesindeki yayınından ulaşabilirsiniz.)

***

Son seçimlerde “6 şiddetinde depremde çöken kerpiç evlerin tozu ile toprağı altında boğularak ölen bölge insanından en yüksek oyları alarak Meclis’e giren AKP ile DTP (şimdi BDP) milletvekillerinin tamamı ağalık, aşiret ve şeyhlik üzerinden gelme” kişiler. 1950’den beri bölge için çıkartılan bütün teşvik sistemleri toprak ağalarını, şeyhleri, şıhları aşiret liderlerini ihya ediyor.

AKP bu yapıyı değiştirmedi.

Bu yapıdan besleniyor.

Bu geri ve din istismarcısı yapıyı doğanın afeti olan depremler ortaya çıkartıyor fakat kurnaz siyasetçi, kerpici günah keçisi ilan edip rahatlıyor. Bu kurnaz siyasetçinin destekçisi ağızdan dolma aydınlar da suçu cumhuriyet ve devrimlerine yıkma aymazlığının batağında kıvranıyorlar.

Hits: 16643