TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GENEL KURULU EN KISA SÜREDE TOPLANMALIDIR

~ 27.02.2010, Yeni Yaklaşımlar ~

Türkiye derin bir kargaşa içerisindedir.

Her alanda toplumsal bir ayrışma ve bölünme yaşanmakta, ikili bir toplum yapısına doğru gidilmekte, toplumu bir arada tutan değerlerin ve kavramların içi boşaltılarak araçsallaştırılmaktadır.

En temel konularda dahi, toplumsal oydaşma sağlanamamaktadır.

Hukuk, siyasal kavga zemini haline gelmiştir. Öyle ki, akademik çevrelerde bile, aynı yasa maddelerine dayanarak birbirine tamamen zıt düşünceler ileri sürülebilmektedir. Cumhuriyet kurumlarına karşı sürdürülen operasyonlarda bu kez yargı sistemi hedef tahtasına konulmuştur. Yargıda reform adı altında sınırları ve içeriği tam olarak bilinmeyen bir eylem planı yürürlüğe girmiştir.

Türkiye’de olup bitenleri, demokrasinin geliştirilmesiyle, hukuk devletinin gereklerini yerine getirmekle açıklamak inandırıcı gözükmemektedir.

Bu süreçte, yargı sisteminin ayrılmaz parçası avukatların, dağınıklık, kararsızlık ve hatta şaşkınlık içinde olduğu gözlemlenmektedir.

Yaşanan kargaşa Barolara da yansımıştır. Temel hukuk konularında barolardan ayrı sesler yükselmektedir. Halk olan bitenden şaşkın, Türkiye Barolar Birliği etkisizdir.

Ancak, bu durumun böyle sürüp gitmesi kabul edilemez. Sürece avukatların katılması ve duruma müdahil olması gerekmektedir.

Bu bağlamda;

Türkiye Barolar Birliği’nin olası en kısa sürede, Avukatlık Yasasının 115/2. maddesi gereğince, olağanüstü bir genel kurul toplayarak, yaşanan süreci değerlendirmesini; barolar arasındaki anlaşmazlıklara el koymasını, hukuka sahip çıkmasını, yargı reformu ile ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaşmasını ve topluma umut verecek bir davranış sergilemesini öneriyoruz.

İstanbul Barosu’ndan da bu öneriye katkı vermesini bekliyoruz.

Hits: 11791