MİNARENİN KILIFI

~ 28.06.2009, Yeni Yaklaşımlar ~

Bazen yolsuzlukların kaynağını ararız. İşte hukuk dışılıklara kaynaklık eden bir yasal dayanak:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde vergilendirilecek kazancın bulunması için nelerin gider olabileceği sıralanır. Maddenin 10. fıkrasında yapılan ve 01.01.2005 ten itibaren geçerli olan değişiklikle maddeye “gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin” sözcükleri eklenmiştir.

Maddenin son şekli şöyledir.
İNDİRİLECEK GİDERLER:
MADDE 40 – Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir :
10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.
Bilindiği gibi bu tür dernekleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir ve kamuoyunda adı bilinen birçok derneğe bu hak tanınmıştır.
Birisinin böyle bir dernekle anlaşarak, gerçekte çok daha düşük bağışta bulunduğu halde örneğin 25.000 Tl bağışta bulunduğu halde 100.000.-TL bağışta bulunduğu yönünde belge düzenlediğini varsayalım. (çünkü kim denetleyecektir dağıtımın yapılıp yapılmadığını?) Ne kadar vergi kaçırıldığını hesap edebilir misiniz?

Hits: 11850