BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

~ 28.06.2009, Yeni Yaklaşımlar ~

78 baroya kayıtlı avukat sayısının yetmiş bine yaklaştığını, her yıl 4000 civarında avukatın mesleğe katıldığını,

Avukatlar hakkında, Adalet Bakanlığına yapılan şikayet sayısının, 2007 yılında 4627 olduğunu,

2007 rakamlarına göre, Türkiye’de 5451 hakim, 3755 savcı ve 1113 idari yargı hakimi olmak üzere toplam 10.319 hakim ve savcı olduğunu, 4412 kadronun boş olduğunu,

Toplam mahkeme sayısının 5622 olduğunu, bunların 5355 tanesinin faal olduğunu,

706 il ve ilçede 1140 icra müdürlüğünün bulunduğunu,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurularda (2007 yılına kadar) AİHM nin Türkiye aleyhine verdiği karar sayısının 1606, lehine verdiği karar sayısının sadece 43 olduğunu,

Adli sicil kayıtlarına göre Türkiye’de sabıkalı sayısının 4.907.853 kişi, bir şekilde adli sicilde kayıtlı bulunanların sayısının ise 11.041.855 kişi olduğunu, ceza ve tutuk evlerinde 112.000 kişinin bulunduğunu,

1924-1938 yılları arasında Türkiye bütçesinin ortalama %3.5 i Adalet Bakanlığına tahsis ediliyorken, bu oranın gittikçe azalarak %1 civarına düştüğünü,

Türkiye’de her yıl ortalama 650.000 civarında silah ruhsatı verildiğini, Türkiye’de toplam silah sayısının 7-10 milyon adet olarak tahmin edildiğini,

Türkiye’de aylık kazancı 3.000.-TL nin üzerinde olanların nüfusa oranının %1.5, ayda 1200.- TL den az kazananların nüfusa oranının %85 olduğunu, Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydı bulunmayanların oranının %22 yi bulduğunu,

Bankalardaki toplam tasarruf mevduatının yaklaşık %6 sının sahibi mevduat sahiplerinin %95 i iken, mevduat sahiplerinin %01 in toplam mevduatın %78 ine sahip olduğunu, sadece 27.000 kişinin toplam mevduatın %43 üne sahip olduğunu,

Borsadaki paranın sadece %17.5. nin yerli bireysel yatırımcılara ait olduğunu,

Hits: 20980