'Kadı'lık sistemi yargıya hâkim oldu

~ 30.10.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

NURCAN GÖKDEMİR

AKP’nin yargıda yürürlüğe koyduğu 'arabuluculuk sistemine' giren davaların bölümü anlaşmayla sonuçlandı. Hukuk dışı mekanizmaları devreye soktuğu ve yürütme sistemini işlemez hale getirebileceği için eleştirilen 'arabuluculuk mekanizması'na dahil olan bin 53 davadan bin 32’si bu siste çerçevesinde sonuçlandı. uzlaşma ile sonuçlandı, 21 davada uzlaşma sağlanamadı.

‘’Kadılık sistemine’’ benzer yargılama amaçlandığı gerekçesiyle eleştirilen ‘’Arabuluculuk sistemi’’ne giren davaların yüzde 98’inde bu sistem kapsamında karar verildi. Uygulama sonuçları, tasarının TBMM’de görüşülmesi sırasında yöneltilen eleştirileri anımsattı. Dönemin CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Anayasa’ya aykırı olduğunu belirttiği düzenleme ile ilgili şunları dile getirmişti: ''İzlenen sürecin medeni olmaması söz konusu. Arabulucuya tanınan yetkilerin kötüye kullanılması durumunda ne yapılacağının belirtilmemesi çok ciddi bir sorun. Yürütmeye göbekten bağlı bir yargı sistemi varken, ikinci bir yürütme güdümünde yargı yaratılması ihtimali çok yüksek.

Hem yargıya hem avukatlara hem de vatandaşların hukuk güvenliğine zarar verebilecek ve adaleti hukuk dışı güçlere taşıyabilecek, bu güçlerin egemenliğine yol açacak bir düzenleme. Mafya ve cemaat hukukunun yerleşik hale gelmesini sağlayabilecek bir düzenleme. Sayın Başbakan, bir konuşmasında, 'farklı inanç gruplarının gerekirse kendi yargılamasını yapmasının mirasçılarıyız. Gelecekte de böyle öncü bir rol üstleneceğiz' demişti. O gelecek, bugün müdür? diye sormak istiyorum.''

http://www.birgun.net/haber-detay/kadi-lik-sistemi-yargiya-hakim-oldu-93791.html

Hits: 864