İdari yargıda iş yükünün azaltılması için hazırladığı kanun taslağı - tam metni

~ 14.10.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

ADALET Bakanlığı, idari yargıda iş yükünün azaltılması için hazırladığı kanun taslağını ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdi. Tek hakimle görülecek davaların kapsamı genişletiliyor. Düzenleme yasalaşırsa, artık uyuşmazlık miktarı 25 bin TL'ye kadar değil, 50 bin TL'ye kadar olan davalar tek hakimle çözümlenecek. 

KINAMA VE İHTAR DA

- Kamu görevlilerinin çalışma süreleri, sosyal haklarına karşı açılan davalar da tek hakimce görülecek. 
- Memurlara uyarma, kınama, ihtar ve tevbih cezasına ilişkin ilşlemlere karşı açılan davalar da tek hakime emanet olacak.

İdari yargıda iş yükünün azaltılması için hazırladığı kanun taslağı - tam metni

Hangi hallerde geçerli?

- Kamu görevlilerinin her türlü ödül, sicil, performans ve başarı değerlendirmelerine karşı açılan davalara da tek hakim bakacak. 
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının üyeleri hakkında verdikleri disiplin kararları, tek hakim tarafından görülecek.

İdari yargıda iş yükünün azaltılması için hazırladığı kanun taslağı - tam metni


Kaynak : http://hukukmedeniyeti.org/haber/4971/idari-yargida-is-yukunun-azaltilmasi-icin-hazirlad/

Hits: 1002