MİRASÇIYA DANIŞTAY'DAN VERGİ MÜJDESİ

~ 21.09.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Mirasçıya vergi müjdesi

Antalyalı bir vatandaş miras kalan arazinin emlak vergisi değerinin 860 lira olduğundan yola çıkarak bu tutar üzerinden vergi ödedi. Maliye ise vergi ödendikten bir gün sonra 66 bin liraya satılan arazi için ceza yazdı. Danıştay vatandaşı haklı buldu. Karar örnek olacak

Veraset ve İntikal Vergisi genellikle zenginin vergisi olarak biliniyor. Ölen kişinin eş ve çocuklarından her birine kalan mirastan 161 bin lira istisna ediliyor. Üstü için sadece mirasta yüzde 1’den 10’a kadar hibelerde ise yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar vergi var.

Miktarlar büyük olunca haliyle yoksulları çok ilgilendirmiyor bu vergi. Son olarak Danıştay bu vergiyi ödeyecek olanların içine su serpen bir karar aldı.

Konunun yargıya taşınmasına Antalyalı bir vatandaş neden olmuş. Vatandaş kendisine babası tarafından hibe edilen bir araziyi 1997 yılında 66 bin liraya satmış. Ne var ki bir gün önce aynı araziyi 860 lira gösterip bu tutar üzerinden Veraset ve İntikal Vergisi ödeyen vatandaşı Maliye yakalamış.

DANIŞTAY KARARI ÖRNEK
Maliye satış bedelini baz alarak 66 bin lira üzerinden Veraset ve İntikal Vergisi ödenmesi gerektiğini belirterek vatandaşa dava açmış. Antalya Vergi Mahkemesi de aynı yönde karar vererek kararı temyiz eden vatandaş aleyhinde karar almış. Burada hemen şunu belirtelim son yıllarda belediyelerin düzenlemelerine rağmen evlerin ve arsaların Emlak Vergisi’ne esas değerleri satış değerinin en az yarısı kadar altında bulunuyor. Türkiye’de çok az gayrimenkulde Emlak Vergisi’ne esas değer satış fiyatına yakın bulunuyor. Satılan gayrimenkuller de yasal zorunluluğa uyum için genellikle Emlak Vergisi’ne esas tutar üzerinden gösterilip tapu harcı ödeniyor.

İşte bu konu en son Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’na gelmiş ve Danıştay’daki karar ise Maliye’nin ve Antalya Vergi Mahkemesi’nin tam tersi olmuş. Öncelikle şunu belirtelim Danıştay kararı örnek olacağı için halen yürüyen davaları da bağlıyor. Yani alt mahkemeler bu kararın tersine karar veremiyor. Antalyalı vatandaşın 860 lira üzerinden vergi ödemesinin temel dayanağı gayrimenkulün Emlak Vergisi’ne esas değerinin bu tutarda olması.

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ
Danıştay’ın kararı ile vatandaş haklı bulunuyor yani Veraset ve İntikal Vergisi’nin Emlak Vergisi’ne esas değer üzerinden ödenmesi gerektiği artık yargı kararı ile sabit hale geliyor. Bu karar ile artık mirasçılar kendilerine kalan mirası, satış tutarı üzerinden değil Emlak Vergisi’ne esas değer üzerinden vergilendirecek.

Danıştay karar verirken Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesine dayanılarak burada gayrimenkullerin Emlak Vergisi’ne esas olan değerle değerleneceğinin yazıldığı belirtilerek “Olayda davacıya babasından hibe edilen taşınmaza ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi’nin taşınmazın 1997 yılına ilişkin 8960 lira tutarındaki Emlak Vergisi’ne esas tutarı üzerinden beyan edilip ödendiği anlaşıldığından taşınmazın Emlak Vergisi’ne esas değerinin davacı tarafından beyan edilen değerden daha yüksek olduğu yolunda herhangi bir tespit yapılmadan satış değerinin Emlak Vergisi’ne esas değer olduğu kabul edilmek suretiyle tesis edilen işlemde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir” denildi.

BAYRAMDA FAZLA MESAİ VERMEYEN CEZA ALACAK
Bayramda tatil yapmayarak çalışanlar da var. Birçoğu mesleği gereği çalışmak zorunda olan işçiler için çalışılan her gün başına bir günlük ücret daha ek olarak ödenecek. İşin bir de vergi boyutu var. Yapılan denetimlerde resmi tatil günlerinde işçisini çalıştırmasına rağmen yine işçisine bugünler için fazla ücret vermediği tespit edilen işveren, vermediği fazla ücretin gelir vergisini, vergi ziyaı cezasını, verginin gecikme faizini ödediği gibi bir de eksik bildirimden doğan iki asgari ücret tutarında ücret cezasını ödeyecek. Bunun yanında ödemediği fazla ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları da faiziyle birlikte işverenden alınacak. Dolayısıyla resmi tatil günlerinde işçisini çalıştıran işveren zamlı ücreti ödemezse, çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalır ve yüksek miktarda idari para cezalarına katlanacak.

BAYRAMLAR KIDEM TAZMİNATINA DAHİL EDİLİR
İşçiye bayram çalışması karşılığında ödenen tutar da diğer ücretler gibi gelir vergisi ve damga vergisine tâbi. Yani bu vergilerin matrahına dahil. Kıdem tazminatı açısından ise bayram mesaisi fazla çalışma ücreti niteliğinde. Devamlılık arz ediyor yani her bayramda çalışılıyorsa kıdem tazminatına dahil ediliyor.

HABERTÜRK

 

Hits: 713