Hakim Karanfil: Mahkeme Kararını Uygulamayan, Uygulatmayan Müebbetliktir

~ 15.08.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Yargıtay ve Sulh Ceza Mahkemelerinde yıllarca görev yapan Zonguldak Hakimi Kemal Karanfil, kamu görevlisinin keyfine göre vatandaşa, kurumlara muamelede bulunamayacağını, mahkeme kararlarını uygulamama veya uygulanmaması yönünde talimat veremeyeceğini belirtti.

Yargıtay ve Sulh Ceza Mahkemelerinde yıllarca görev yapan Zonguldak Hakimi Kemal Karanfil, kamu görevlisinin keyfine göre vatandaşa, kurumlara muamelede bulunamayacağını, mahkeme kararlarını uygulamama veya uygulanmaması yönünde talimat veremeyeceğini belirtti. Mahkeme kararlarını uygulamamanın 'anayasal suç' olduğunu kaydeden Hakim karanfil, bu kararları uygulamayanlarının veya uygulanmaması için emir verenlerin TCK’nın 309. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Hakim Karanfil,
twitter hesabından son yıllarda eğitim kurumlarına, STK’lara silahlı polis eşliğinde yapılan baskınlar, mahkeme kararlarının kamu görevlilerince uygulanmaması konusunda dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.Hakim Karanfil, “Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi TCK 112'ye göre cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine engel olunması, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, engel olunması hâlinde, fail hakkında TCK 112. maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” ifadesini kullandı. Hakim Karanfil, bir-iki sivil elemanla yapılabilecek bir denetimin 50 kişi ile, hem de uzun namlulu silahlar eşliğinde yapılmasının ise TCK’nın 122 ve 257. maddelerine göre açıkça görevi kötüye kullanma, nefret ve ayrımcılık suçunu oluşturduğunu dikkat çekti.

Herkesin eşit muamele görme, ayrımcılığa tabi tutulmama hakkına sahip olduğunu anlatan Hakim karanfil, “Beğenelim, beğenmeyelim, bu ülkede yaşayan herkes anayasanın 10.cu maddesinde belirtilen ‘eşit muamele görme, ayrımcılığa tabi tutulmama’ hakkına sahiptir. Anayasanın tanıdığı bu güvence ve teminatlar, idarecilerin keyif ve lütfuna bağlı olarak kısıtlanamaz, engellenemez.” açıklamasında bulundu.

Hiçbir kamu görevlisinin, keyfine göre vatandaşa muamelede bulunamayacağını vurgulayan Hakim karanfil, şu ifadeleri kullandı: “Aksi halde TCK’nın 122 ve 257. maddeleri gereğince 3 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez. TCK’nın 37. maddesine göre suç teşkil eden emiri yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.”

Anayasa Mahkemesi'nin dershaneler konusunda verdiği karara da değinen Hakim Karanfil, şöyle konuştu: “Mahkeme kararlarını uygulamamak, bu yönde talimat vermek, 137. maddenin manasında anayasal suç olup,
TCK 309. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu konuda meslektaşlarına da uyarıda bulunan Karanfil, “Bugün bana bir şey olmaz diyenler, sadece Savcı
Zekeriya Öz ve İbrahim Okur'un dün ile bugünkü hallerini kıyaslamaları yeter.” dedi.

 

 

http://www.haberler.com/hakim-karanfil-mahkeme-kararini-uygulamayan-7600014-haberi/


Hits: 1449