Av. Güneş Gürseler Starsbourg'ta Türkiye'yi Temsil Etti.

~ 10.06.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri  Av. Güneş Gürseler Starsbourg (Fransa)’da 4 – 5 Haziran tarihlerinde  gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Konferansına  katıldı.

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen HELP (Human Rights Education for Legal Professionals-Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi) Programı kapsamında her yıl düzenli olarak Haziran ayında düzenlenen Konferansta ülkemizi Türkiye Barolar Birliği adına Genel Sekreter Av.  Güneş Gürseler ve Genel Sekreter Yardımcısı Av. Musa Toprak temsil ettiler.

2015 Haziran Konferansının ana çalışma başlığı “İnsan Hakları Eğitimi Alanında Hukukçular ve Diğer Profesyoneller Arasında Etkileşim” olarak belirlenmişti. Buna göre Konferansta adli tıpçılar, psikolog ve psikiyatrlar, sosyal hizmet uzmanları gibi yargılamaya yardım eden meslek sahipleri ile avukatlar ve hâkimler arasındaki ilişki ele alınarak; bu meslek sahiplerinin insan hakları alanında bilgi düzeylerinin arttırılması için yapılması gerekenler tartışıldı.

Konferansın yan çalışma konularını Bioetik ve Mülteci Hakları oluşturdu. Genel Sekreter Av. Güneş Gürseler ve Av. Musa Toprak ülkemizde yaşanan göç dalgası nedeniyle Mülteci Hakları alanındaki çalışmalara katılmayı tercih ettiler. Bu konuda mevcut sorunlar ve çözüm yollarının ele alındığı çalışma grubunda Türkiye’de Suriye sorunu nedeniyle yaşananlar elde edilen tecrübe diğer konuklar ile paylaşıldı.

Konferansın son gününde HELP Programı kapsamında geçtiğimiz yıl yapılanlar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlananlar hakkında görüme yapıldı. HELP Programı Türkiye Temas Kişisi (Info Point) olarak görev yapmakta olan Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Av. Musa Toprak geçtiğimiz yıl Türkiye Barolar Birliği’nin gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki yıl yapılacak etkinlikler planlanırken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Barolar Federasyonu yetkilileri ve Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan temsilcileri Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye’de bir etkinlik gerçekleştirmek ve ikili ilişkileri daha ilerletecek yeni mekanizmalar kurmak konusundaki isteklerini ifade ettiler.

 

Hits: 916