Bunu yaparsanız kıdem tazminatınızı yüzde 50 artırabilirsiniz!

~ 26.04.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Ali Bey, 8 yıldır bir iş yerinde çalışıyorum ve SSK'lı ilk girişim 1993 olduğundan, SSK'dan "kıdem tazminatı alabilir" yazısı alıp işverene verdim. Kendisi bana para ödemeyeceğini söyledi. Ne yapmalıyım? (İsmi saklı)

 
Sayın okurum, öncelikle SGK'dan aldığınız belgeyi işverene vermişsiniz ama verdiğinizi kanıtlayacak belgeniz var mı? Zira yargıya başvurduğunuzda işveren “Bana böyle bir belge vermedi” derse ne yapacaksınız? İşte bu durumda işinizi noter aracılığıyla işverene göndereceğiniz ihtarname ile bırakmanızı tavsiye ederim.

İHTARNAME GÖNDERİN
 
Şimdi veya ne zaman işi bırakmak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir ihtarnameyi işverene göndermenizi öneririm.

".... Ltd. Şti'ne Adres: İşyerinizde 8 yıldan beri çalışmaktayım, ekte sunduğum ve SGK'dan alınmış kıdem tazminatı alabilir belgesi gereğince, iş akdimi 1475 sayılı Kanun'un 14’üncü maddesinin beşinci bendi gereğince feshediyorum. Hak ettiğim kıdem tazminatım ile sair alacaklarımın sizce de bilinen banka hesabına 3 gün içinde ödenmesini talep eder, ödenmemesi halinde yasal ve idari yollara başvuracağımı ihtar ederim. Adı-Soyadı"
 
İCRA DAİRESİNE GİDİN
 
Yukarıdaki ihtarname sonrasında paranız ödenmez ise gitmeniz gereken ikinci yer icra dairesi olacak. Bulunduğunuz yerdeki icra dairesine gidip ilamsız icra takip işlemi başlatın. Son brüt ücretiniz ile 8'i çarparak alacağınız kıdem tazminatı ile varsa diğer alacaklarınızı belirtip bir alacak rakamı belirleyin. İcra takibini alan işverenin ise iki seçeneği olacak: 1-Borcu ödemek, 2-Borcu inkar etmek. Şayet birinci seçeneği seçerse işvereniniz borcu ödeyecek ve siz de alacağınızı almış olacaksınız.
 
Şayet borcu kabul etmez ve 7 gün içinde icra dairesine başvurup borcunu inkar ederse de bu kez siz işvereni dava edip hem mevcut alacağınızı alır hem de yüzde 40 oranında icra inkar tazminatı almaya hak kazanırsınız.

ÖRNEK YARGITAY KARARI
 
T.C. YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No: 2009/3685

Karar No: 2011/4410

Karar Tarihi: 20.02.2011

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
 
İCRA İNKAR TAZMİNATI

Özet 
 
İtirazın iptali davası, itirazın tebliğinden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır. Alacak konusu İş Mahkemesi’nin görevine giriyorsa dava İş Mahkemesi’nde açılır. İtirazın iptali davasının konusunun ıslah yoluyla artırılması mümkündür. 
 
Dava konusu alacağın miktarının belirli veya belirlenebilir olması halinde İcra İnkar Tazminatı'na hükmedilir. Hak tartışmalı ise İcra İnkar Tazminatı’ndan söz edilemez. Mahkeme kararında İcra İnkar Tazminatı'nın ne kadar olduğu net ve somut biçimde belirtilmelidir.

OKURLARIMIZA CEVABIMIZDIR…

Canan Sibel Doğar / Denizli: 23.03.1985 sosyal güvenlik başlangıcınız ile SSK’dan emekli olabilmek için Bağ-Kur’dan sonra SSK’da en az 1.260 gününüz olmalı. Sizin ise 60 gününüz var.
 
Bir de 2003 doğumlu çocuğunuz için ödeyebileceğiniz 720 günlük doğum borçlanması hakkınız var. Şimdi hemen SSK’lı işe girin 1 yıl 4 ay çalışın bu çalışma esnasında doğum borçlanması da (2003 için) yapın.
SSK’dan emekli olacaksınız.
 
Ala Aksu / İzmir: Gönderdiğiniz belgedeki var olan 4 bin 820 günün içinde son 2 bin 520 günlük primde SSK çoğunlukta ise Almanya çalışma süreleriniz için yurtdışı borçlanması yaparsanız, SSK’dan hemen emekli olacaksınız. Bir an önce borçlanmanızı yapın ve emekli olun.
 
Ali Tezel
millet.com.tr

Hits: 1168