Bir darbe de avukatlara. Baroların en önemli gelir kaynağı olan payların kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlattığı ortaya çıktı.

~ 01.04.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Maliye Bakanlığı’nın baroların en önemli gelir kaynağı olan payların kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlattığı ortaya çıktı.

Maliye Bakanlığı’nın baroların en önemli gelir kaynağı olan payların kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlattığı ortaya çıktı. Gerekçe ise, “Bütçe imkânlarından tasarruf”
Engelli ve yaşlıların maaşlarında kesintiye gidilmesinin ardından, şimdi de avukatların oluşturduğu baroların finansmanında kesinti yapılacağı ortaya çıktı. Mevcut uygulamaya göre, vatandaşlardan tahsil edilen yargı harcı ve benzeri harçların yüzde üçü Avukatlık Kanunu gereğince her yıl mart ayı sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılıyor. Bu paylar, zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme gibi uygulamaların finansmanı için kullanılıyor. Bu çerçevede aktarılan pay, Türkiye Barolar Birliğinin toplam gelirleriyle kıyaslandı ğında yüksek miktarlar ortaya çıkıyor. Örneğin 2015 yılında aktarılması gereken pay tutarı yaklaşık 110 milyon TL.
GELİR ARAŞTIRILIYOR
Taraf’ın edindiği bilgilere göre, başlatılan çalışma kapsamında etki analizlerine başlandı. Bu kapsamda, Türkiye Barolar Birliği’nin elde ettiği toplam gelirlerin, zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme uygulamaları için yeterli olup olmadığının araştırıldığı öne sürülüyor. Uygulamanın, Meclis kapanmadan önce torba yasaya eklenecek bir maddeyle hayata geçmesinin planlandığı söyleniyor.
GEREKÇE: “BÜTÇEDEN TASARRUF”
Çalışmanın gerekçesi olarak, ‘bütçe imkânlarından tasarruf etme’ olduğu ileri sürüldü. Adliyede ise durum tepkiyle karşılandı. Kaynaklar bu durumu, “Cumhurbaşkanlığı sarayında aylık elektrik faturasının 1 milyon olduğu bir ülkede, tasarruf gerekçesi inandırıcılığı değil”diye yorumladı. Tartışmalara yol açacak değişikliğin, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan gerilim ile İç güvenlik Yasası’na karşı baroların tutumuyla ilişkilendirilebileceği ifade ediliyor.
 
Hits: 1434