6191 ESSAHLARI.

~ 22.09.2013, Av. Bahattin YAVUZ ~

Bugün 22 Eylül, her şey 20 Temmuz 2010 da Sayın Başbakan Erdoğan’ın TV’ den büyük ülkücü kardeşimiz Mustafa Pehlivanoğlu’nun mektubunu okurken dökülen gözyaşları ile başladı. Bu gözyaşları sel olup akarken, Genel Kurmay Başkanımız İlker Başbuğ, Milli Savunma Bakanımız ise  Vecdi Gönül idi. 12 Eylül 2010 da yapılan Anayasa değişikliği REFERANDUM ile kabul edildi. Anayasa değişikliği ile 12’lere 28’lere Lanetler okunarak,  Türk Silahlı Kuvvetlerinden 12 Mart 1971 tarihinden itibaren  karga tulumba atılan 4606 kişiye bir umut ışığı doğdu. İşte bu nedenle 22 Mart 2011 tarihli 6191 sayılı yasa bunun için çıktı.

Bu yasa ;

12 Mart 1971 tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar, Yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askerî Şûra kararları (YAŞ) ile,Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler, Bu madde hükümlerinden yararlanabilmek için altmış gün içinde Milli Savunma Bakanlığına başvururlar.

Başvurunun Kabulü Halinde; Bu kişilerin sicil dosyalarında yer alan,Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesine esas tüm bilgi ve belgeler, Herhangi bir müracaat aranmaksızın hükümsüz sayılarak dosyalarından çıkarılır ve herhangi bir işleme esas alınmazlar. “  hükmü ile çıkmıştır.

     Gelelim bu yasanın amacının  ne olduğuna?.

Siyasi veya İrticai nedenlerle, sicilleri bozularak TSK’dan sicil yolu ile veya YAŞ kararı ile atılanlara bir af çıkarmaktı amaç. Bu aftan yararlandırılmak istenenler; (O dönemin söylemcilerinin deyişiyle), Komünist, Vatan Haini, Aşırı Solcu, Bölücü, vs…, İrticacı, Tarikatçı, Cemaat yandaşı , vs… nedeni ile atılanlardı.

Peki bu yasa, yukarıda belirlenen tüm Askeri personeli kapsadı mı?. Hayır kapsamadı. Peki niçin kapsamadı ?, Çünkü yasanın asıl hedefi dini cemaat mensuplarıydı. Bunun içinde bu cemaat sayısı olan 1300/1400 kişiyi hangi rüşveti vererek kurtarabiliriz hesabıydı. Bu hesapta bulundu.150/200 vatan haini,bölücü komünist ve de aşırı solcuya da bu hakkı verirsek bu işi başarabiliriz planı yapıldı ve her yerde bak biz solculara da hak verdik dillendirilmesi yapıldı. Bu plan da analıbahçeli muhalefetin yardımı ile Allaha şükür gerçekleşti. Akşam oldu, evli evine, köylü ise köyünün yolunu tuttu.   Zaten bu yasa çıkarılır iken,  kimi kapsaması istenmiş ise, bu şekilde fırıldaklaştırılarak çıkmış oldu. Yasa çıktığında; Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı yine Vecdi Gönül idi.

Bu yasa (22 Mart 2011-22 Eylül 2011, 6 aylık süre) hangi dönemleri  kapsayacak şekilde uygulanmıştır.

- Yargı yoluna  kapalı işlemler, (12 Eylül 1980 – 7 Aralık1983 tarihleri arasını)

- YAŞ kararlarını,  (1 Ocak 1984 tarihinden sonra ki dönemi)

Yasanın amacı, Siyasi veya İrticai nedenlerle atılanlar olduğuna göre neden kapsama alanı daraltılmıştır? Niçin? yasanın başlangıcı 12 Mart 1971 iken hile ile bu zaman 12 Eylül 1980  tarihinden itibaren uygulanmıştır.? Siyasi ve İrticacı görüşlü olup da 12 Mart 1971-12 Eylül 1980 tarihleri arasında  atılan yok mu idi ?. Memduh Tağmaç dönemi sol kırım dönemi değil mi idi?. ( 6 Mart 1969-29 Ağustos 1972), Yine TSK’nin yetiştirdiği en büyük M. Kemal ve Türk düşmanı  Kenan Evren (7 Mart 1978 - 1 Temmuz 1983) en büyük sol kırımcı değil midir?.  İlerde bunun içidir ki, TSK dönemleri sayılır iken, TAĞMAÇ-EVREN-ÖZEL dönemleri daha çok anılarak yad edilecektir.

Bu yasanın uygulandığı tarihin son günü 22 Eylül 2011’dir. Bu gün ikinci ölüm yıl dönümünü kutluyor, 3.000 Subay, Astsubay ve Askeri öğrenciler. Bu tarihte Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı  ise “YİĞİDO” lakabıyla tanınan İsmet Yılmaz idi. İsmet Yılmaz Sivaslıdır, 7 Temmuz 2011 tarihinde Milli Savunma Bakanı  olmuş ve bu yasada son sözü söyleyen PADİŞAH’ lığı kapmıştır. Vecdi Gönül beddua almamak, haksızlığa bulaşmamak verilen talimatlara uyarak günaha girmekten kaçındığı için 2,5 ay önceden Sivaslı bir YİĞİDO’ ya MSB.lığını devretmiştir. İşte Sivaslıların kaderi  bu, ya yakılırlar,  ya da olmadık günahlara ve karışlara muhatap kalırlar. Ey Sivaslı Yiğidom, sen hiç  subay, astsubay,  oldun mu?, sen hiç askerde vatan haini, bölücü aşırı solcu oldun mu? Sen hiç beş vakit namaz kıldığın için, irticacı, dinci, tarikatcı  oldun mu? Oldu isen 12 Eylül olmamış ise, YAŞ dönemi çıkmamış ise bu insancıklar olan subay,astsubaylar nasıl kışlanın önüne bir günde nasıl bırakılır hiç tattın mı bu tadı?. Tağmaçlar ve Evrenler, Karadayılardan daha mı insandı, daha mı insaflıydı. O Taçmaç 1969 dan, O Evren1978 den başlayarak ne hainlikler etmişlerdir, hiç araştırdın mı ?.  O dönemler İhtilal dönemleri değildi ki, defterini bir saatte, ortada YAŞ yoktu ki, iki belge ile defterini düresin. Tağmaçların döneminde Evrenlerin döneminde peki ne yapılmıştır?. Eziyetler, baskılar, ezalar, cezalar, sürgünler ve de en büyük ayrımcılıklar  uygulanmıştır. Ah sevgili Sivaslı Yiğidom niye bu dönemde MSB.lığını kabul ettin, bu vebalı günahı nasıl kaldıracaksın?. Binlerce insanın ailesiyle, çoluğu çocuğu ile bir umudun arkasında koşturarak  ne geçti eline. Bu dünyada mı? yoksa öbür dünyada mı? hesaplaşacaksın onu artık Allah bilir. Vecdi Gönül olsaydı bu haksızlıklar olur mu sanıyordun?. O AYİM’de dava açanlar ve de başvuruda bulunanlar bu haksızlık yıldızını öyle bir yere kazımışlar ki, her güneşin doğumunda, o yıldız sonsuza kadar hep parlayacaktır.

Gelelim 6191 sayılı Yasa kapsamında ki sonuçlara;

 4606 Kişi başvuruda bulunmuş, Bunlardan, 1542 kişi başvurusu Kabul edilmiştir.

AYİM’de 847 kişi dava açmış,  %1 ‘ i olan   8 kişide bu davalardan hakkını kazanmıştır. AYİM’de bunun günahını vebalini hiçbir zaman veremeyecektir. Bu yasanın bir haksızlık yarattığını bile bile bu haksızlığa ortak olmuştur. AYİM nasıl ki, 12 Eylül den önce yarım yamalak bir mahkeme iken,  12 Eylülde tam yamalak mahkeme haline geldi ise, 6191 sayılı yasa döneminde de tam yamalaklığını sürdürmüştür.  

YARGI YOLUNA KAPALI İDARİ İŞLEMLER DÖNEMİ;

-12. 09.1980-06.12.1983 dönemi ile,

-01.01.1984 tarihinde sonraki YAŞ dönemi sayılmaktadır. AK Parti grubu bu yasayı çıkartırken yasayı hileli bir hale getirmiştir. Böyle yasa demokratik her hangi bir ülkede çıksa, o hükümeti muhalefet rezil eder.

NİYE Mİ?..........

ŞİMDİ SIKI DURUN; Yargı yoluna kapalı idari işlemler dönemi, 12. 09.1980-06.12.1983 tarihleri arası ise 07.12.1983-31.12.1983 arası nasıl bir dönemdir. Açık desen açık değil, YAŞ desen YAŞ değil, Kapalı desen kapalı değil, peki bu dönemi kim çözdü. Bunu bizim YİĞİDO çözemeyeceğine göre, çözse çözse BAŞBAKAN çözmüştür. Peki bu çözümde  ANA İLE BAHÇE (Analıbahçe Muhalefeti) ne yapmıştır, sadece seyretmişlerdir. Yasanın Padişahı, önce araştırmış ve de, taraştırmış  buna açık dönem demiştir. Fakat biraz araştırınca bakmışlar ki kazın ayağı öyle değil, “açık” görüşle çözülmüyor basalım “kapalı“ damgasını çözülsün gitsin anlayışıyla, 43 kişiye usulsüz bir hak vererek bu işi kapatmışlardır. Bu 24 günlük Açık/Kapalı vana durumu bir hilkat garibesine benzemiştir. Çünkü bu dönem resmen açıktır!.. 2324 sayılı yasayı çiğnemişlerdir. Bunu da yine Sivaslı bir YİĞİDO’ya çiğnetmişlerdir. Eğer bu 24 günlüklere hak verir isen 12 Martçılara haydi haydi hak vermek zorundasın yiğidom. Yoksa ben mi ? yanılıyorum, bu 24 gün içinde hiç ilişiği kesilen subay, astsubay olmamıştır.

Memleket idare etmek, camide imamlık etmeye benzemez. Bir haksızlık bin cezadır. Bu haksızlığın ceremesi aheste aheste çıkar. 12’lerde 28’lerde bir haksızlık var ise, ya bu haksızlığa hiç bulaşmayacaktın, ya da bulaşacak isen, Hazreti Ömer Adaleti ile çözerek,  her akşam huzurla başını yastığa koyacaktın. Yandaşlarına vereceğin bir hakkı aceleye getirerek ne ocakların günahını aldığının farkında mısın? Birisine bir haksızlık yaratacak isen, bırak bin haksızda hak kalsın. Bu bin hak bir haksızlıktan daha evladır. Son 50 Yılın birikimiyle ortaya çıkan TSK adaletsizliği ve haksızlığı bir anda çözülür mü sandın. Bunun günahını Başbakanından Bakanına, Genel kurmay Başkanından Meclis gruplarına kadar tüm sorumlu kişiler çekecektir.

İşte 6191’in essahları…

Av. Bahattin YAVUZ | Tüm Yazıları
Hits: 2084