Hayat ve Sanat...

~ 05.05.2013, Mustafa ÇEBİ ~

Farklılıklara ilişkileri içinde anlam yükleriz!...

Eşitlik arayışlı çatışmalar,  hayata verimli değerler katar. Farklı bilgi, tutum ve olgular arasındaki empatiler de; özgürleştirici nitelikler taşır!..

Egemenlik arayan  çatışmalarda ise;
"Güçlü olan, güçsüzü sömürür!"

Varoluşsal mucizeyi karartan; bunun için geçerli nedenlere dayanan meşruiyet neye ve kimlerin işine yarar! 

Bu kusurdaki hayatı savsaklayan ve sigortalayan; din ve sanat tecimi dahi; “sömürü” bütünlüğüne ayak uydurup para gücünün izini sürer!

Yaşadığımız ve yansıttığımız tüm kültürel araçlar ve kodlarına gönüllülükle tutuklandık! Kalıplara sıkıştırdıkları hayatlarımıza hükmederlerken, her an suç üstü yakalanırlar bizlere... Birbirini tekrar eden günler ve çalışma düzenleri içinde; sömürünün neşeli duygusu; "mutlu psikolojilerine sahibiz". S. Beckett'in 'Godot'yu beklerken' saçmalık örgüsü içinde gibi, ölümü bekleriz!

Pozitif duygular; düşlerimiz ve bilinç altlarımızda yığılırlar. Bu stoklu bilinç ile; duygularımız, ve maskelerimizi yeniden rotüşlar, kurgularız. Anahtarlarını boyunlarımızda kilitlendiğimiz hayatlarımızın... Çıkara dayalı tüm iki yüzlü değerler; aç gözlü tiksindirici  tezgahlar üzerinde; rekabet, mülkiyet ve sömürü değerleriyle biçimlenen bir toplama kampındayız!.. 

Naif ve masum bütünlüğün aktığı irrasyonel duygular kurumlarla talan edilir!  Hangi haklı gerçek ve destek ile... Oysa, kendiliğindenlikli eylemin şaşırtıcı ve yaratıcı olasılıklarından özgürce etkilenmenin; “yaşam” için ne kadar değerli olduğu ortada!.. Doğa ve üzerimizdeki güç ne yaptığını bilmektedir.

"Emeğin ve insanın sömürülmesi" savı; küresel sermayenin sergilediği haklılığına inandığı, inandırdığı bir taleptir! Ve “Meta” ile ölçülü olmayan değer tanımamaktadır!  Farklı düşünme ve örgütlenme gereği de yoktur bu durumda!.. Gerekli şey, oluşturulan ve sunulan düzene saygı duymaktır! Bükemediğin eli öpmendir.. Sadece itaat ederek mutlu olmayı bilen, hayatın tadını da çıkarır!.. 

Ortamda yeni olacak olanı destekleyen pozitif enerjiye geçit olmasa da; risklere, olasılık ve belirsizliklere açık ve "cesaretli" (pratik savaşçı) olmanın yaşamsal olduğu ortada!   

Nesneler ve hissettirdikleri
Fotoğraftaki sergi Rus ressam ve sanat teorisyeni Kazimir Maleviç'in (1879 - 1935).  Geometrik soyut sanat öncülerinden. Nesnelerin üzerimizde bıraktığı “sömürücü kültürün” çağrıştırdığı duygulara sırtını döner. “Özgürlük ve eşitlik” ütopyasını arar, izini sürer, savunur.  İrrasyonal ritüellere, doğalcı olmayan biçimlere sığınan avangart, süprematist hareketin yaratıcısıdır.

Mustafa ÇEBİ | Tüm Yazıları
Hits: 1852