Romantizm

~ 25.04.2013, Mustafa ÇEBİ ~
Kapitalist burjuva düzenine; “yitirilmiş düşler” düzenine karşı bir başkaldırı hareketidir “romantizm”. 

İş hayatındaki demirden kafeslere karşıdır. İş bölümü ile insanlar arası ilişkilerin dolaylı hale gelmesi karşısında ‘romantizm’; tutkulu, çelişmeli bir ayaklanmadır...

19.yy. sanayileşme yaşamı, gelenekleri tasfiye ederken beklenilen özgürlüklerin yerini bir çeşit “
ücretli kölelik” alınca; bu ayıltıcılıkta ortaya çıkan hal; düşleri ve inançları sarsarak karşı dirençlerini yaratır. 
Romantik tutum; geleneğin güvenliğine öykünmeler ile belirsiz yabanıl gelecek korkusu ve algılarını irdeler…

Yüzyıl başında, bu sömürü düzenin saygıdeğer kabuğunun soyulması ile ortaya çıkan hayal kırıklığına karşı sanatçılar; iç dünyaların yaşantı yoğunluğunu; 
“tutkuyu” coşkunlukla ortaya atarlar! Geleneklerin tasfiyesi ile, gelecek beklentilerdeki savrulma karşısında yön aranır. Gerici, ilerici bölünme ve çatışmalar, (Dışavurumcu, gelecekçi ve gerçeküstü) sergilenir. 

Sanat arayışı üzerinden; gelecek, özgürlük, doğaya ve kendine yabancılaşma sorgulanır; “gerçekçi bir toplum” eleştirisi de geliştirilir.!

İnsana karşı şiddet ve kıyım 
Günümüzün devletlerüstü küresel sermayesi; insan üzerinde “yeni yaşamlar” örüyor. Tüketilmeye değer; arzu ve tutkuyla donanımlı teknolojik harikalar, hizmet yarışlı pazar tansiyonu üzerinde. Ülkeler arasında yürütülen; “Demokrasi, insan hakları ve özgürlükler” söylemli iç çatışmalar ve işgallerle halkların katledilmesi pazardaki tüm projelerle etkileşim içinde yürüyor!  
Ölüler bizlerden gizleniyor.  Neler oluyor anlayamıyoruz. Birbirlerini besleyen bu ilişkileri ve yerimizin nerede olduğunu; ne kadarını tükettiğimizi anlayamıyoruz. Dizi film izler gibi; hayatlarımıza ilişkisiz kalabiliyoruz! 
Oysa sistem dışına kaçış yeri ve başka hayatlarımız yok!  Bütünlüğe bağlı ve sorumlu olduğumuz anlaşılamıyor.

GOP bölgemizi dönüştürüyor. Erdoğan sömürgecilerden bölgesel rol peşinde. Bu pozisyondan Kürt halklarının özgürlük ve bağımsızlık arayışları kendini ifade ediyor; karşılık buluyor.  

Küresel irade; algılarımızı kendi öznelerimize karşı kullanıyor. Bu kültürde yabancılaşmış bizler; kendimiz ve doğal olana karşı yaşıyor, eğitiliyor; mecbur bırakılıyoruz. 

İttifaklar ve çatışmalar yüzyıl başındaki gibi yoğun ve “romantik” geçeceğe benziyor!  
Mustafa ÇEBİ | Tüm Yazıları
Hits: 1935