Sömürü Cenneti

~ 17.04.2013, Mustafa ÇEBİ ~

Yeni uluslararası dengeler ‘ulus devlet’ olgusunu revize ediyor. 

Sermayenin gücü; yasama, yürütme ve yargının omurgasına oturmuş; “devletüstü” bu durum tüm dünya halklarına dayatılmaktadır.
Herhangi bir ülkenin işgal edilmesi, iktidar veya siyasal değişimleri bu küresel irade tarafından; “Küresel demokrasi” adına yapılıyor. 
Geniş alanlardan gelen toplumsal talep ve istemler savruluyor; küresel algılara dönüştürülüp yönetiliyor.

Bu tarihsel kampanyanın syircileri ve oyuncularıyız. Küresel hukuk ve meşruiyet gücüyle darp edilip bu çatışmalardan şekil almaya çalışıyoruz.
Küresel ekonomik ilişkiler biçimi olarak, artı değere dayanan kâr elde etmenin 'yarış ve çatışmasını' yaşıyoruz. Ve sistemden insan hakları, demokrasi bahşişleri topluyoruz… Değiştirici temel değeri para kabul eden; müşteri ve satıcılarız. Hizmet ve ürün barkodlarımız var; her şeyimiz satılır – alınır. Bu sömürgeci hikayeden kültürleniyor, dizilerinden seyirleniyor, rol alıp nefesleniyoruz!  Tektip hayatlarımız sürekli meraklandırıcı kampanyalarla yüzleşiyor; geriliyor! Çevremizle yarışmak, başarılı olmak zorundayız.  Bireysel hayatı maksimum yöneterek iyi yaşayabileceğimiz dışında bir seçeneğimiz yok! Yabancı boşluklarımızı “tüketerek" doyuruyor "mutlu” oluyoruz. Bu vicdanla hayata tutunuyor, karşılıklarımızı oluşturuyoruz... Kendine karşı bu dönüşümü inanılmazdır insanın!

Sınıfsal farklar egemen kültürle baskılanır, dengelenir.  Bu icat edilmiş "yeni insanlık duyguları; “ortak bir dil” ve yaşam işleyişi ve hukuksal zemininde şekillenir.

“Demokrasi, hukukun üstünlüğü, neoliberalizm, serbest pazar” kavramları tüm bu sihirli şenliği tanınabilir kılmakta… 

İtaat ve olasılıklar
Ortam ve koşullar içindeki alanları yönetmek, uzlaşmak; yeni çatışma ve olasılıklara hazırlanmak, sürdürmek hayatın akışının gereği.
Yaşayan hayat ve çatışan sınıfsal dirençleri; sürdürülebilecek “en olasılıklı” denge hallerini ararlar. Bu hal  tarihinin gerçekliği içinde sınıflara bölünmüş bir yaşam çatışmasının  “mutlak bir denge” arayışı değildir hiçbir zaman !

Mustafa ÇEBİ | Tüm Yazıları
Hits: 1734