TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN "KANUN TEKLİFİ ÖNERİSİ"

~ 17.01.2013, Av. İ. Güneş GÜRSELER ~
Türkiye Barolar Birliği 9.1.2013 tarihli duyurusu ile; “Kat Mülkiyeti Kanununa tabi binalarda bulunan mesken nitelikli bağımsız bölümlerdeki  avukat bürolarıyla ilgili olarak daha önce 6111 sayılı Kanunun 194.maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24.maddesine eklenen 3.fıkra ile 25.02.2013 tarihine kadar geçici olarak çözülen soruna kalıcı çözüm bulunması amacıyla hazırlanan kanun teklifi önerisi T.C.Sayın Adalet Bakanı ile Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Sayın Grup Başkan Vekilliği’ne sunuldu.” bilgisini verdi. http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=16399&Tip=Guncel
 
Bu açıklama ve “öneri”  üzerine söylenecek çok şey var:
 
  1. Avukatlık Yasamızı orasından burasından çekiştirme alışkanlığımız bu öneri ile de  devam ediyor. Hazırlanan  taslakları ele alıp kökten değişiklik yapmak nedense işimize gelmiyor. Güncel olarak önemli gördüğümüz bir sorunu çözmeye çalışıyoruz.
  2. Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sadece Adalet ve Kalkınma Partisi’ni muhatap alıyor, üç muhalefet partisini görmezden geliyor.
  3. Hazırlanan metni “kanun teklifi önerisi” olarak isimlendirmek pek doğru değil;
-          “teklif” ve “öneri” eş anlamlı kelimeler,
-          parlamento uygulamasında hükümetin TBMM’ne sunduğu metne “tasarı”, milletvekilinin sunduğu metne “teklif” denir.
Bu nedenle “yasa değişikliği önerisi” denilse daha uygun olurdu.
  1. Öneride yer alan “hukuk bürosu” kavramı tartışılmalıdır. Yasamızdaki en önemli kavram karışıklıklarından olan “büro”, “avukat bürosu”, “avukatlık bürosu” karışıklığına bir de  “hukuk bürosu”  ekleniyor. “Hukuk bürosu”nun anlamı nedir, burada kim çalışır? Kat Mülkiyeti Yasası’nda bulunması da yanlış olan böyle bir kavramı Avukatlık Yasası’na sokmanın gereği var mı?
 
Anlaşılmaktadır ki çağdaş bir Avukatlık Yasası değişikliği uzak bir hayal olmakta devam edecek, dileyen  işine gelen değişikliği kenarından köşesinden yaptırmaya çalışacak.(*)17.1.2013
 
(*)
Av. İ. Güneş GÜRSELER | Tüm Yazıları
Hits: 2457