Durduğumuz Yerden.

~ 12.06.2009, Av. Abdurrahman BAYRAMOĞLU ~

Merhaba…
Dostlarımıza, meslektaşlarımıza ve yurttaşlarımıza merhaba. Sizlerle bu ilk buluşmamız ve umarız ki, uzun soluklu bir yoldaşlığın ilk adımı da olur. Olmalıdır da üstelik. Biz kendi payımıza düşeni yapmak kararlılığında olduğumuzu söyleyebiliriz şimdilik. Bundan ötesini süreç içinde devam edecek birlikteliğimizde üreteceklerimiz ve paylaşacaklarımız belirleyecektir.

“Kuyunun dibindeki kurbağa için gökyüzü kuyunun ağzı kadardır”. diyen Çin atasözü, duyduğumuz yerin gördüklerimizi algılamamızda önemli bir etken olduğunu anlatır. Bu nedenle, başlattığımız yeni sürecin ilk adımı, durduğumuz yeri sizlere tanıtmak olmalıdır diye düşünüyorum. Bu bir adres bildirimidir, yada bir işaret fişeği karanlığa fırlatılan. Gökyüzümüzü ve gökyüzünde gördüklerimizi bundan sonraki birlikteliklerimizde sizlere anlatıp, hayallerimizi sizinle paylaşmak, yıldızlarımızı yıldızlarınıza katmak ve birlikte büyük bir Gökada yaratmak amacındayız.

İşaret fişeklerimiz…

Önce hukukçu, sonra avukat olarak, önce hukukun sonra da avukatın yanında duruyoruz. Emeğiyle geçinen bir mesleğin üyeleri olarak emeğin yanındayız, emeği en yüce değer olarakkabul ediyoruz.

Çağdaş toplumun bireyleri olarak, çağdaşlığın olmazsa olmaz değerleri olan insan hakları ve özgürlüklerinin ödünsüz savunucularıyız. Uygar toplumun en belirgin niteliğinin örgütlülük olduğunu kabul ediyor ve örgütlü toplumun varlığı ve dirliğinin demokrasinin kurallarına ödünsüzce uyularak sürdürülebileceğine inanıyoruz.

Sınıfsız, sınırsız, savaşsız ve sömürüsüz topluma varma ereğimizi saklı tutmak kaydıyla; çağdaş ve örgütlü bir toplumun etnik aidiyetleri aşan bir ulus devlet modeliyle ayakta kalabileceğine ve hukuk tanımaz emperyalist saldırganlığın ancak böyle bir birliktelikle durdurulabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle de ulusal ve ülkesel bütünlükten yanayız.

İnsanlığın kendisinin yarattığı bağnazlığına ve acımasız din savaşlarına karşı yine kendisinin üretmiş olduğu panzehir olan laiklik anlayışını benimsiyoruz. Öbür dünyaya ilişkin soyut savlar içeren dini inançlar karşısında, yaşamın ve yaşadığımız dünyanın gerçek sorunlarıyla ilgili bir yapılanma olarak, tümüyle yansız ve ilgisiz bir yaklaşım içindeyiz.

Nihayet, İstanbul Barosu özelinde bir görev ve eylemlilik savıyla ortaya çıkan bir yapılanma olarak, ülkemizde ve dünyada; saygın, etkin ve güçlü bir İstanbul Barosu idealiyle yola çıktığımızı, bu yürüyüşte siz dostlarımız ve meslektaşlarımızla birlikte olmayı ve birlikte üreterek yol almayı öncelikli hedef olarak seçtiğimizi, bu bültenle bilginize sunuyoruz.

Bu duygularla, yeniden merhaba.

Av. Abdurrahman BAYRAMOĞLU | Tüm Yazıları
Hits: 2506