Güç ve Nedensellik...

~ 03.09.2012, Mustafa ÇEBİ ~

İnsanı biçimlerken algılarını yok eden, yöneten bir dünya burası…
Bu nedenselin baş belalısı ABD’nin; dünyayı yıkan, yakan ve inşa eden, sömürgeci; öldürücü rolü, genel  kabul görüyor! Bu durum sabit tutularak; manevra alanları konuşuluyor!.. 
Bu yazının temel sorusu: insanlık ABD’den nasıl kurtulabilirdir!..
Boyun eğmişliğimiz, bilincimiz, bilinçaltımız, düşlerimiz; yaşam tarzlarımızdan nasıl temizlenebiliriz.  Nasıl ayıklanabilir insanlık bu pislikten. Sömürgeci kültürün gönüllü altta kalanı olmaktan hangi bedelle kurtulabiliriz! Neden bir bedel! Ne kadar daha bu mezbahada yaşamaya; yaşanılanlara seyirci kalacak dünya; yoksulluk, açlık ve ölümlere... Dünyayı yıkıp yeniden kuracak ilişkilerini parlatan ABD karşısındaki halklar; öncelikle kendi ulusal politikalarını ele geçirmek zorundadırlar!

Korku masalında yaşamak gibi…
Kardeşlik yolunu tekrar nasıl bulabilir insanlık. Tek tip hayat ve hayallere sığdırılmış, sahiplenilmiş; ödüllenmiş; korku altında baskılanan kitleler; toplumcu yönetime kafa yorarak küresel sömürücüler ve kültürlerinden kendilerini kurtarabilirler mi…  Kardeşliklerimizi farklılıklarımızla geliştirecek; paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmalı barış içinde yaşamı üretebilir miyiz birlikte! İçlerimize yerleşmiş, pusulanmış tek tip nefretlerimizi, korkularımızı alaşağı etme dışında seçeneğimiz var mı!..    

Bilinçaltlarımıza yığılı korku, umut  ve sevinçlerimizin üretildiği Hollywood çöplüklerinden düşlerimizi nasıl koruyabiliriz… İçlerimize yerleşmiş ‘özgürlük çukurlarında’ tükenmekten vazgeçerek birlikte yeni yollarda olabiliriz!..

Savaş servisi sömürgecinin; ‘olağan işler’ listesindedir! Siyasi, ekonomik, kültürel yalan haber, manuplasyonlar ile avladıklarının davranış gönüllüğünü, tüm korkularını ele geçirmekte uzmandırlar! Sömürgeci sistemlerin halklara karşı olmalarının doğal işleyişidir bu! Halkları sürekli kandırırlar; kitleleri istekli, yapıcı, giderek bu servisi gönüllü talep eder parçaları haline getirirler…  Bizler çaresiz ve uyumlu; gönüllüler yığınlarına döneriz! Amerikan rüyasına bilet alan güvenilir iyi insanları; düzenin kölelerini oynarız. Bu durumu değiştirmek dünya insanlarının insan olma hakkıdır!  

Devlet imtiyazlı sınıflar yararına vardır; çalışır. Meclis, yasalar ve seçimler burjuvaları korur.
Güç; kapitali kullanan elindedir ve devlet üzerinden kitleleri yönetir… İnsanın hakları, ifade ve örgütlenme özgürlükleri baskılanır, püskürtülür ve ayarlanır; milyarlarca insan bu durumu olağan, normal ve ‘modern yaşam’ kabul eder!  Burjuva sınıfı aç gözlüdür. Yasal kumarbaz, düzenbazdır! Piyasayı istediği gibi kurcalar, teşvik alır, sömürüyü yönetir! Kitleler; sürekli belirsizlik ve savaş halini yaşayamaz; (köleci) bu barış düzenini kabul eder. Makul, baş edilebilir muhalefet oyununun bir parçası olur!
Sosyal devlet(!), yoksulların sömürüsü ve aldatılması üzerine biçimlenir! İnsan yaşamı; burjuva düzeninin bir lütfudur! Hayatı “güç merkezleri” açıklar! Hayatın nedenleri güce tabidir. ‘Güç’ onları yaratmaktadır! Korku altında terbiye edilmektedir kitleler. Aile, din ve gelenekler;  burjuva sınıf devletlerinin verecekleri umut ve düşlere; görevlere hazırdır! Köle duygu içlerimizde yerleşiktir.

Paylaşma, dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik duyguları burjuva pazarlarında eritilir ve söndürülür. İnsanı önemser devletler; güce boyun eğmesi için geçerli nedenler, akıl ve duygu yanılsamaları üretirler halklara. Devlete karşı direnmek ve örgütlenmek; özgürlükler için sıradan yaşamların acil gereğidir!
 
Mustafa Çebi
Mustafa ÇEBİ | Tüm Yazıları
Hits: 2231