Kürtaj Fikirler

~ 05.06.2012, Mustafa ÇEBİ ~

Dışımızdaki canlılar dünyası, insanlar gibi kendileri ve çevrelerini kurgulamazlar. Varoluşun kaynaklarından beslenir; direnir, çoğalır, başkalaşırlar…

Doğanın gerçekleri;  doğal ‘akışlarla’ şekillenir.

İnsan kendisinin bir tasarımı, ürünüdür. Doğaya karşı çıkan, onu biçimlendiren ve dönüştüren. Doğa ile çatışan ve karşı doğasını bu kurgulamalı oluşturan; evrenin bir virüsü!

Doğanın değiştirilebileceği, kontrol edilebileceği ve kendi koyduğu karşı kurallarla işletilebileceği; ‘Çalışma süreçli algıdan kaynaklı’; insana dair bir tutumdur bu. Diğer canlılar dünyası, doğayı değiştirilebilir olarak görmez; doğanın sunduğu şartlara uygun yaşarlar…

Kamusal kürtaj
2B adlı yasa, ormanlık alan vasfını kaybetmiş arazilerin köylüler tarafından ‘tarım alanı’ kullanabilmesinde; ‘kamu yararı’ gözetmiş midir… Yoksa kentin dönüştürülmesi adına ‘kamusal yarar ve canlılık’ kazınıp çöpe mi atılmakta! Kentsel dönüşüm adına toplanan 44 milyar verginin ‘yol yapımına harcandığı’; orman kaynaklarımızı kentlere aktarma gereği ‘şov’ları; ‘haksız ve adaletsiz’ yere canlı olanı kürtaj etmektir. Kimdir bu operatör ve güvendiği nedir! Kentin ve doğanın canlı yapısını ‘kapital merkezli’ kazıma hakkını nerden bulabilmektedir!
 
Küresel sömürgeci demokrasi(!) dahi; insan hakları, kamu yararı, özgürlükler, ifade ve örgütlenme hakkı gözeterek yol alır; meşruiyet kazanır. Kamu yararının gözetilmesi  bir insanlık hakkıdır ve yandaş kanunlarla sürdürülemez! Çoğul ‘kamu yararlı ve insan hakları gözeten’ fikirlerle üretebilmek, zenginleşebilmek;   uygulamaları denetlemek önemli.

Kürtaj konusunda egemen söylem; hak etmedikleri yer  ve miktarlarda ‘laf’ etmektedir. Kadın bedenine diyanet öykünmesi; ‘master plan’ mecralı dillendirilme görülürlüğü bu çağa ait değildir. Yasa koyucu adaletsiz şekilde toplumsal ‘sahneyi’ basmıştır ve sosyal canlılığa kürtaj yapmaktadır!.. ‘İnsan hakları ve örgütlü toplum’ konusunda almış olduğumuz aciz yolu da bizlere göstermektedir!

Başbakanın ve AKP zihniyetinin kafasına takılabilecek sorular şu temellidir:   
_ Yağmur ormanları pazara çıkarılsa acaba kaç trilyon eder!.. Kamusal yarar öngörmeyen; herşeyi ticari bir ürün gören siyasal iktidar elindeki devlet ve yasa gücüyle tam bir baş belası olabiliyor.
Sigara yasağıyla göz dolduran ‘dost’ egemen tavır, demokratik hayata örgütlü katılmak isteyen tüm kesimlerden; emekçi, memur ve öğrencilerden bunu misliyle ‘düşmanca’ çıkarmaktadır. Bu illüzyon; kentlerin uluslararası sermayeye satılarak teslim edilmesi içeriğinde; doğa ve kadın bedeni üzerinden  yürütülüyor!

Yaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa bir de
Hele tertemizse gönlün
Hele kar gibiyse alnın
Yani kendinden korkmuyorsan
Kimseden korkmuyorsan dünyada
Dostuna güveniyorsan
İyi günler bekliyorsan hele
İyi günlere inanıyorsan
Üstelik hava da güzelse
Yaşamak güzel şey
Çok güzel şey doğrusu.

Melih Cevdet Anday

Mustafa ÇEBİ | Tüm Yazıları
Hits: 2254