ANKARA'da "ARAMA KONFERANSI"

~ 03.08.2011, Av. Bahattin YAVUZ ~
23.07.2011 tarihinde  “Anayasada Sorun” konulu “ARAMA KONFERANSI” (16 Avukat arkadaşın katılımıyla) ANKARA’da yapıldı.
 
Yeni Yaklaşımlar Ankara Platformu tarafından düzenlenen, “Anayasa’da ne var ki sorun? Ne yok ki sorun?” konulu “ARAMA KONFERANSI” , Ankara Barosu Eğitim Merkezinde yapıldı.
 
Toplantıya Ankara Barosu mensubu 12 avukatın yanı sıra, İstanbul Barosu’ndan, Av. Muazzez Çörtelek, Av. Başar Yaltı, Av. Abdurrahman Bayramoğlu ve Tekirdağ Barosu’ndan Av. İ. Güneş Gürseler olmak üzere toplam 16 Avukat katıldı. Diğer katılımcıların isimleri katılımcıların onayını almadığımızdan yayınlamıyoruz. Toplantıyı moderatör olarak, Ankara Platformu Sözcüsü Av. Bahattin Yavuz yönetti.
 
Toplantıdan önce; “ARAMA KONFERANSI” hakkında katılımcılara aşağıdaki açıklayıcı bilgiler verilmiştir.
 
ARAMA KONFERANSI; Avustralyalı bilim adamı Fred Emery tarafından 1960’lı yıllarda, sistem düşünüşü ve grup dinamiği teorilerine dayandırılarak kurulmuş bir yöntemdir. Çok çeşitli sorunlarda ve kurumlar bazında olmak üzere, Amerika, Kanada, Avustralya, İngiltere, Hindistan ve Norveç gibi ülkelerde son 20 yıldır sıkça kullanılmaktadır.
 
 Ülkemizde ise, son 10 yıl içinde sıkça başvurulan bir atölye çalışması yöntemi olmuştur. Arama konferansının Anadolu insanının sıkça kullanacağı, yararlanacağı ve insanımızı etkileyen başarılı sonuçlar alınabilecek bir çalışma tekniği olarak yaygınlaştırılmasının yararlı olacağı kanısındayız.
 
            Arama konferansı ortak akıl yaratmayı amaçlayan, katılımlı bir planlama metodolojisidir.(Katılarak öğrenme, etkilenme, bilimsel deneyimde bulunma.vs)
 
Katılımcıların; uzlaşmacı, birbirini eğiten, ortama uyum sağlayabilen, değer yargılarını irdeleyen ve yargılayan, demokratik diyalog ve katılımcı yönetim anlayışında olan, işbirlikçi anlayışla ortak tasarım ruhu taşıyan ve eyleme dönüşümlü fikirleri benimseyen , gerçekçi ve yaratıcı fikir sahipleri olma özelliği taşıması gerekir.
Klasik olmayan konferans düzeni içinde, ortak akıl aranmak üzere 15-35 dolayında "iddia sahibi" bir araya gelerek çalışma yürütülür. Organizasyon için, katılanların motive olabileceği rahat olan, genellikle “sosyal ada” tabir edilen tecrit edilmiş bir ortamda yapılması başarının temel kurallarındandır.
Klasik konferans düzeninde; bir veya birkaç kişi çıkıp belirli konuları anlatır ve geri kalanlar dinler, Arama konferansında ise, tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konu ile ilgili konuşmalara katılarak bir sonuca ulaşılır.
 
Arama konferansında; “beyin fırtınası” adı verilen teknikten geniş ölçüde yararlanılır. Ortak akıl yordamıyla “ortak görüş”ler üzerinde konsensüs’e ulaşılmaya çalışılır. Katılımcılar, önce küçük gruplar halinde ortak aklı bulmaya çalışır. Daha sonra grup otak akıllarından hareketle, katılımcı ortak aklı “nihai görüş” ortaya çıkarılmaya çalışılır ve arama konferansına son verilir.
            Bir atölye çalışması olan arama konferansında; Moderatör tartışmanın içeriğine karışmaz ve içerik ile ilgili özel uzman olması da gerekmez. Moderatörün rolü, süreç ve zamanlama garantörü olmakla beraber, düzeni ve özgür ortamın sürekli olmasını sağlar.
 
BEYİN FIRTINASI; Beyin fırtınası bir konu, olay ya da sorun üzerine düşünerek, çok sayıda fikir üretmeyi, mantıklı olup olmadığı kaygısına düşmeden, kendini ifade etmeye dayanan bir tekniktir. Beyin fırtınasının başarılı olabilmesi için fikirler söylenirken aynı zamanda süreklilik arz eden bir seyir izlenmesine çalışılmalıdır.
En saçma olanından en akılcısına kadar, cesaret ve özgürce, katılanlarca fikirlerin üretildiği ortam sağlanmalıdır. Fikirlerin niteliğinden çok niceliği önemlidir. En ideali 250-350 arasında ortaya çıkarılan fikirlerdir. Çalışma sırasında, fikirler ile ilgili yorum, yargılama, mantık, eleştiri, yönlendirme, baskı, tahakküm, zorlama, etkileme ve despotluk yapılmaz, herkes birbirinin fikrini sadece dinler, yararlanır ve yaratıcılığını ortaya koyar.
 
Beyin Fırtınasında; Zevkli, eğlenceli ve katılımcı bir ortam sağlanmalı, çılgın, sınırsız özgürlük anlayışıyla gülünç, uçuk fikirler teşvik edilmeli, olabildiği kadar fazla sayıda fikir elde edilerek sonuca gidilmelidir. Unutulmamalıdır ki, çok sayıda fikir, daha iyi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak, farklı bakış açılarını yansıtan zıt görüşlü fikirlerin üretilmesini sağlamaktır.    Beyin fırtınasında süre; İstenen hedefe bağlı olarak,(15-35 dk) arasında olmalıdır.
 
Bu kısa açıklamadan sonra, Moderatör Bahattin Yavuz tarafından yapılan bu çalışmada yaklaşık 170 civarında fikir ortaya konulmuş, katılımcılar üç gruba ayrılarak tecrit edilmiş ortamda, Gruplar grup sözcülerinin önderliğinde kendilerince en önemli yedi sorunu ortaya koymuşlardır. Aşağıda grup görüşleri ile bu grupların uzlaşması ile ortaya konulan Nihai Görüş ortaya çıkarılmıştır.
 
            I. GRUP GÖRÜŞÜ
(Anayasadaki sorunlardan en önemli yedisi)
1 - Anayasada sadece genel anlatımlar olsun,
2- Kuvvetler ayrılığı sorunu,
3 - Zorunlu din eğitimi kalksın, zorunlu eğitim 13 yıl olsun,
4- Ademi merkeziyetçi yönetim olsun,
5 – Yargı bağımsızlığı nesnelleşsin,
6 – Savunma mesleği Anayasa’ya geçsin,
7 – İnsan onuru korunsun, İnsanlık suçlarında zamanaşımı yasağı gelsin,
 
            II.GRUP GÖRÜŞÜ
(Anayasadaki sorunlardan en önemli yedisi)
1 –Etnik, dini ve ideolojik vurgu olmasın,
2- Zorunlu din eğitimi kalksın,
3 - Yargı birliği, tek yüksek mahkeme,
4-   Ademi merkeziyet,
5 – Savunma mesleği Anayasaya girsin,
6 – İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı kalksın,
7 – Adil yargılanma hakkı yer alsın,
 
                        III. GRUP GÖRÜŞÜ
(Anayasadaki sorunlardan en önemli yedisi)
1 – Parasız eğitim Anayasaya girsin,
2- Seçim barajı kaldırılsın,
3 - Kuvvetler ayrılığı mutlak anlamda uygulansın,
4-   Etnik, dini vurgu Anayasadan çıksın,
5 – Haberleşme özgürlüğü güvence altına alınsın,
6 – Kadınlar için pozitif ayrımcılık uygulansın,
7 – Yerinden yönetimlere özerklik verilsin,
 
 
NİHAİ GÖRÜŞ
 
(ÜÇ GRUBUN UZLAŞMASI İLE ORTAYA ÇIKARDIKLARI)
1.    Yerinden yönetim anlayışına uygun yönetim olsun,
2.    Kuvvetler ayrılığı mutlak anlamda uygulansın,
3.    Zorunlu din eğitimi olmasın,
4.    Etnik, dini ve ideolojik vurgu olmasın,
5.    İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımı olmasın,
6.    Kadınlar için pozitif ayrımcılık,
7.    Adil Yargılanma hakkı,
 
           Yeni Yaklaşımlar olarak bu tür “ARAMA KONFERANSLARI” ile değişik konu ve sorunlarda, değişik yerlerde, ortak aklı bulmaya yönelik çalışmalar yapacağımızı ve bu çalışmaları Yeni Yaklaşım okuyucularının bilgilerine sunacağımızı ve bu konuları tartışmaya açacağımızı duyurmak isteriz. 01.08.2011
 
Av. Bahattin YAVUZ

 

Av. Bahattin YAVUZ | Tüm Yazıları
Hits: 2852