AVUKATLIK YASASINI PAKET PAKET DEĞİŞTİRMEYE DEVAM?

~ 14.01.2023, Av. İ. Güneş GÜRSELER ~

         Sorunlara yanıt verecek yeni bir avukatlık yasası yapma korkumuzu yenemediğimiz için paket paket değişiklik yapılmaya devam ediliyor.(1) Yasanın bütünlüğü bozuluyormuş, çelişen hükümler varmış bunları düşünen yok. 

 Açıklanan yargı reformu paketi taslağı da öncekiler gibi yargımızın sorunlarına bütüncül değil de paket paket  yaklaşıldığının yeni bir örneği oldu. (2) Paket, Avukatlık Yasamızın bu kez de üç maddesinin değiştirilmesini öneriyor. Adli yardım bürosunun gelirlerini düzenleyen 180 inci maddede değişiklik öneren madde dışında diğer iki madde avukatlara maddi destek anlamına gelecek hükümler içeriyor;  43 üncü madde değişikliği ile kredi ve finansman kuruluşlarının “avukatların büro kurma giderlerine” destek sağlamaları düzenleniyor, 65 inci madde değişikliği ile de mesleğin ilk beş yılında olan avukatlardan yarı oranında alınan baro aidatının hiç alınmaması düzenleniyor. 

         Bir süredir bazı barolarımız ve meslektaşlarımız bu yoldaki isteklerini dillendiriyorlardı.  Bu iki öneri de mesleğimizi içine düşürdüğümüz vahim durumun itirafından başka bir şey değil. Ayrıca bu vahim durumun ayırdında olmadığımızın, asıl sorunu görmezden gelerek sadece günü kurtarmaya çalıştığımızın tescili. 

 Mesleğimize giriş yapan 15.000 yeni avukat için ruhsatname imzalamayı, yemin törenleri düzenlemeyi, karşılıklı ziyaretler yapmayı önde gelen faaliyetlerimiz arasında sayarak, sertifika hedefli eğitimlere katılanların sayıları ile öğünerek geldiğimiz nokta işte bu. 

         Mesleğe kolaylıkla ulaşıp beklentilerimizin aynı kolaylıkla gerçekleşmediğini görünce de bin türlü umutsuzluğa ve hukuksuzluğa düşüyoruz. 

          Bu olumsuz tablonun kaçınılmaz sonuçlarından bazılarını Türkiye Barolar Birliği yönetimi 37. Olağan Genel Kurula sunduğu raporunda gösteriyor. Örneğin, uygulamanın başladığı 2002 yılından bu yana staj kredisi alan toplam 39.184 avukata 182.677.673,00 TL staj kredisi verildiğini ve bu sürede alınan kredinin henüz yaklaşık yarısının yani 98.260.995,76 TL’nin (geri ödemede muacceliyet ve taksit süreleri dikkate alınarak) geri ödenebildiğini belirtiyor. Aynı raporda 215.793,15 TL için yasal takibe geçildiği de açıklanıyor. Bu gerçek ortada iken  “reform paketi” ile avukatları bir de “büro kredisi” adıyla finans kuruluşlarına yönlendirmek doğru mudur?  

         “Reform” olarak sunulanlar avukatlığı, ondan da önce hukuk fakültesi öğrenciliğini tercih edenlerin sayısını artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 

         Barolar artan ve aidat ödemeyen genç/yeni üyelerin yükünü hangi kaynaktan karşılayacaktır? 

         “Aidat” dahi ödemeyen avukatın barosuna “aidiyeti” sağlanabilir mi? 

         Tabi bu arada bir başka gelişen tehlike de artan avukat sayısının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kaynaklarına olan baskısıdır. Baroya kayıtları tamamlanan her avukat yani yılda yaklaşık 15.000 yeni avukat, kayıt olur olmaz fondan talepte bulunma hakkını kazanmaktadır. Buna karşılık satılan vekalet pulu adedi aynı hızla artmamaktadır. Pul gelirindeki artışı pulun değerindeki artış sağlamaktadır. 

         Galiba bütün bunları görmezden gelmeye ve büyüyen sorunlarımızla yaşamaya devam edeceğiz. 9.1.2023 

        

(1) https://www.gurselertufan.av.tr/?p=hukuk-makaleleri&id=351&d=yeni-avukatlik-yasasi-

(2) https://www.adaletbiz.com/mujde-avukatlik-yasasi-nin-uc-maddesi-daha-degisiyor-makale,1326.html

Av. İ. Güneş GÜRSELER | Tüm Yazıları
Hits: 4806