TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BİR GENEL KURULUNU DAHA TAMAMLADI?

~ 21.12.2022, Av. İ. Güneş GÜRSELER ~

17 – 18 Aralık’da  Çanakkale’de  toplanan Türkiye Barolar Birliği Mali Genel Kurulu,  meslek sorunlarına çözüm konusunda yönlendirici kararların alınacağı beklentisini önceki genel kurullarda olduğu gibi bu kez de karşılayamadı.  İşlevsizliğe ve edilgenliğe o kadar alıştık ki şahsen benim bir beklentim  de yoktu.

Zaten gündeme de  TBB’nin işleyişini sağlayacak rutin maddeler dışında sadece meslek kuralları değişikliği alınmıştı. 

Meslek kuralları değişikliği de  “bağlı çalışan avukatlar” olarak niteledikleri meslektaşlarımız hakkındaki öneri dışında yargı kararlarının gereği olarak yapılması zorunlu değişikliklerdi. 

Avukatlık Yasamızın sadece  “Avukatlıkla birleşebilen işler” kenar başlıklı  12/c maddesi ile düzenlediği  “bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık” sorunlarının meslek kuralları değişikliği ile çözülebileceğini beklemek fazla iyi niyetli bir davranıştır.  Avukat sayısında durdurmak istemediğimiz olağanüstü artışın (son iki yıldaki artış toplam 32.960)  içinden daha da çıkılmaz hale getirdiği, intiharlara neden olan bu soruna çözümümü dünyadaki uygulamalarını da dikkate alarak yıllardır yazdım ve de anlattım.(1) Tarifeden başlayarak bazı değişiklikler yapıldı, yönerge ve yönetmelik de çıkarıldı (2-3) ancak iyileştirmeler, çalışanın da çalıştıranın da işine gelmediği için açılan davalarla engellendi. Bu konuda önemli bir aşama olarak 6.9.2008 tarihinde Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde yapılan ve halen yürürlükte olan 73/A-B-C-D maddeleri değişikliğinin uygulanmasını ise barolarımız ne yazık ki takip etmedi. 

 Böylelikle kurullarımızın işlevli olamadığı, mesleğimizin sorunlarını çözebilecek etkin kararlar alamadığı son genel kurulla bir kez daha ortaya çıktı. 

Oysa hukuk fakültelerinin akreditasyonu, stajyer kotası gibi yasa değişikliği gerektirmeyen birçok karar alınabilir, yeni avukatlık yasası korkusunu yenerek hazır olan taslaklar gündeme getirilebilir kamuoyu oluşturulabilirdi. 

Görülüyor ki 160.000’i aşan avukat sorunlarla yaşama alışkanlığından vazgeçerek çözümü isteyen etkinlik ve kararlılığı göstermedikçe yılda 15.000’e yakın genç avukat sisteme katılmaya devam edecek ve sorunlarımız devasa boyutlara ulaşacaktır.

Hep birlikte görevimiz, çözümlerini de bildiğimiz  sorunlarımızı giderip,  %23’lere düşmüş olan mesleğimize güveni yeniden yaratacak cesareti göstermektir.(4)

20.12.2022

 

1        https://www.academia.edu/10027619/%C3%9Ccretli_Avukat

 

https://www.academia.edu/10015161/B%C4%B0R_AVUKAT_YANINDA_AYLIKLI_OLARAK_%C3%87ALI%C5%9EAN_AVUKATIN_DURUMUNUN_AVUKATLIK_YASASI_A%C3%87ISINDAN_DE%C4%9EERLEND%C4%B0R%C4%B0LMES%C4%B0

2        https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151226-6.htm

3        https://www.hukukihaber.net/avukat-yaninda-bagli-calisan-avukatlarin-disiplin-sorumlulugu-makale,8780.html

4        https://www.ipsos.com/tr-tr/en-guvenilen-meslekler

Av. İ. Güneş GÜRSELER | Tüm Yazıları
Hits: 5007