50 Yıllık Üyesi Olduğum Tekirdağ Barosu Genel Kuruluna Katılmayacağım?

~ 12.09.2022, Av. İ. Güneş GÜRSELER ~

50 YILLIK ÜYESİ OLDUĞUM TEKİRDAĞ BAROSU GENEL KURULUNA KATILMAYACAĞIM…

Av. Güneş Gürseler

Evet, 22.4.1974 tarihinden bu yana üyesi olduğum; genel sekreterliğini, başkanlığını, TBB delegeliğini yaptığım baromuzun Ekim ayında toplanacak genel kuruluna katılmama kararı verdim.

Bu kararıma karşı; “bizi ilgilendirmiyor, senin kararın”, “ne önemi var” gibi tepkiler gösterilebilir, eleştiriler yapılabilir ya da umursanmaz. Hepsine saygı duyarım.

Neden böyle bir karar verdim?

Çünkü meslek örgütümüzü elbirliği ile gerçek işlevinden uzaklaştırdığımıza inanıyorum.

Mesleğimizin niceliksel ve niteliksel bozulmasına seyirci kalarak barolarımızı işlevsizleştirdik.

Ne yazık ki Tekirdağ Baromuz da 68 yıllık geçmişinde sağladığı bütün birikim ve deneyimini, temsil gücü olan öncü ve etkin baro niteliklerini değerlendirememiş bu işlevsizliğe ortak olmuştur.

Genel kurulun açıklanan gündemi de umut vermekten uzaktır.

Avukatlık stajını stajı yapanın da, yaptıranın da mutlu olmadığı bir içerikte yürüterek, sertifika vaadi ile katılımın sağlanabildiği verimliliği tartışmalı eğitimler düzenleyerek, özensiz yemin törenleri, tarafsızlığı tartışılan disiplin soruşturmaları yaparak mesleğimizi getirdiğimiz nokta ortada.

Baro organlarının asıl görevi, içinde bulunulan olumsuzlukları kabullenmeyerek kendi çözümlerini oluşturup uygulanmasının mücadelesini vermek olması gerekirken, edilgen bir anlayışla günlük işlerle, bildiri ve talep eylemciliği ile yetinilmekte, coşarak gelen seli durduracak çözümleri yaratıp uygulamak yerine daha hızlı akmasının yolları açılmaya çalışılmaktadır.

Karar organı olan genel kurulların işlevi de bu bozulmanın yarattığı sorunları aşacak kararlar alamayan, organlarda görev alacakları seçmekle yetinen bir işleve indirilmiştir. Çalışma raporu ve hesap raporu hızla kabul edilip, kurullar aklanarak hemen seçim sürecine geçilmektedir. O kadar ki ilk gün çoğunluk zar zor sağlanırken ertesi gün yapılan seçime neredeyse üyelerin tümü katılarak siyasi tercihleri doğrultusunda oy kullanmaktadır.

Oysa sorunların en azından artmasını önleyemedikten sonra makamlara seçilmenin ne önemi var.

Mesleğimizin sorunları karşısında yıllardır yazıp açıkladığım görüşlerime sosyal medya ortamında ulaşabilirsiniz.

Yazılarımda belirttiğim öngörülerim doğru çıktı ama barolarımız bunları dikkate almadı, isteklerim gerçekleşmedi.

Baro genel kurullarının işlevsizliğine ilişkin 8.11.2010, 26.12.2010 ve 23.7.2012 tarihli yazılarımın linklerini de bu yazıma ekliyorum.

Gördüğünüz gibi yıllardır değişen bir şey yok. “Kellim kellim la yenfa.”

Aslında olumsuz yönde değişen çok şey var; büyük beklentilerle mesleğe giren genç meslektaşlarımız intihar ediyor, saldırıya uğruyor, öldürülüyor. Genç avukatlar “gizli işsiz” durumunda, bir bölümü de zar zor buldukları büroda “bağlı avukat” konumunda “işçi avukat” olarak çalışıyor. Hemen hepsi de CMK görevlendirmesi ile ayakta durmaya gayret ediyor. Böyle olunca da tartışma tek sorunmuş gibi ücret tarifeleri üzerinde yoğunlaşıyor.

Bu sorunlara çözüm üretemeyen baromuz diğer barolar gibi izlemekle yetiniyor.

“Hukuk Devleti”ne ulaşma özlemimiz de bir türlü gerçekleşemiyor.

Bütün bunlar da beni üzüyor.

Meslekteki 50 yılımın ve de üstlendiğim görevlerin sorumluluğunu duyarak genel kurulun işlevsizliğini ve edilgenliğini varlığımla kabullenmek istemiyorum.

Keşke 2021 yılında günde 47, yılda 17321 avukatlık ruhsatı verenler de bu sorumluluğu duyup gereğini yapabilseler.

İşte böyle.

Tekirdağ Barosu Genel Kurulu’na katılmama kararımı neden verdiğimi anlatabilmişimdir sanırım.

5.9.2022

https://www.yeniyaklasimlar.org/?d=190

https://www.yeniyaklasimlar.org/?d=298

https://www.yeniyaklasimlar.org/?d=3308

 

 

Av. İ. Güneş GÜRSELER | Tüm Yazıları
Hits: 5883