HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI ÖTELENDİ?

~ 21.10.2019, Av. İ. Güneş GÜRSELER ~

Av. Güneş Gürseler

Gürseler&Tufan

AVUKATLIK BÜROSU

Reform mu “idare-i maslahat” mı?

“İdare-i maslahatçılar esaslı inkılâp yapamaz.”

                            MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

 Türkiye Büyük Millet Meclisine “TORBA YASA TASARISI TEKLİFİ” (*) olarak sunulan  ve kamuoyuna “Yargı Reformu Paketi” olarak tanıtılan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

“Reform” paketine konulan hukuk mesleklerine giriş sınavı ancak  yasa yürürlüğe girdikten sonra hukuk fakültesine kayıt yaptıranlara uygulanabilecek, halen öğrenci olanlara  uygulanmayacak, yani öğrenciliğin  kazanılmış hak  sağladığı gibi yüksek bir hukuki yoruma ulaştık ve de vuslat en az dört yıl sonraya kaldı, o zaman da ne olacağı meçhul. Aslında meçhul de değil bu filmi görmüştük; 2006 yılında uygulanmak üzere olan  avukatlık sınavı bir avukat milletvekilinin tek maddelik teklifi ve çocukları hukuk öğrencisi olan milletvekillerinin de desteği ile  5558 sayılı yasa ile kabul edildi ve sınav yasadan çıkarıldı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi sınavı iptal eden bu yasayı 15.10.2009 tarihinde iptal etti ise de yeniden düzenleme yapılmadı.

Bu yerinde sayarak geriye gidiş ile avukat sayısı da ikiyüzbin olmak üzere.

Bari bu tabloyu görerek avukatlar, barolar ve Barolar Birliği olarak bizler idare-i maslahatçılıktan ve de mış gibi yapmaktan vazgeçip gerçek reformu yapıp kota ve hukuk fakültelerinin akreditasyonu uygulamalarını başlatacak cesareti gösterelim, yoksa hukuk tarihi bizleri affetmeyecek.

İŞTE REFORM MADDESİ:

MADDE 6- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 80- Ek 41 inci maddede düzenlenen ve ilgili kanunlarda öngörülen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı, ilgili yükseköğretim kurumlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kayıt yaptıranlar hakkında uygulanır.”

 MUHAMMET ÖZEKES Hocamızdan bir alıntı:

"4. Getirilecek hukuk mesleklerine giriş sınavını mevcut öğrencileri de muaf edecek şekilde uygularsanız, bunun anlamı o sınavın uygulanamayacağıdır. Daha önceki tecrübe bunu göstermiştir. Çünkü, dört-beş yıl sonra uygulayacağınız şey zaman içinde dejenere olacak, baskılarla kaldırılacaktır. Ki, önceki sınavlar da zaman için de bu sebeple uygulanamamış kaldırılmıştır. Ancak hukuk fakültesinden mezun olanların bir kazanılmış hakkı olabilir, okuyan öğrencinin bir kazanılmış hakkı söz konusu değildir. Eğer öyle olsaydı, neredeyse her sene şartları, süresi, alınacak puanları değişen hakim-savcılığa giriş sınavında, bu sınava her giren için hukuk fakültesine girdiği tarihteki şartlara göre sınav yapmak gerekirdi. Bugüne kadar hakim-savcılık için akla gelmeyen kazanılmış hak, özellikle avukatlık söz konusu olunca mı akla gelmektedir?" https://www.facebook.com/pg/muhammetozekes1/posts/

SINAVI İPTAL EDEN YASA:

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5558.html

SINAVI İPTAL EDEN YASAYI İPTAL EDEN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/01/20100108-21.htm

 

(*)https://www.adaletbiz.com/turk-tipi-baskanlik-sisteminin-urunu-bir-icat-torba-yasa-tasarisi-teklifi-makale,1066.html

 

Av. İ. Güneş GÜRSELER | Tüm Yazıları
Hits: 3772