Aldatan eşin sevgilisini öldürme, üst sınırdan indirim yapılmaması gerektiği

~ 23.12.2015, Yeni Yaklaşımlar ~
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık S.. A..'ın, maktul Y.. A..'i kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, bozma nedeni saklı kalmak kaydıyla kusurluluğu etkileyen nedenlerden haksız tahrikin niteliği ile takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilerek reddedilmiş, sanık müdafiinin "usul ve yasaya aykırı karar verildiğine" katılanlar vekilinin "TCK'nun 82/1-a. maddesinin uygulanması gerektiğine" vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; 

 

1-) Sanığın, eşi olan F.. ile maktul Y..'ın olay tarihinden önceki dönemlerde telefonlarda konuşup zaman zaman dışarıda buluştukları, aldatıldığından şüphelenen sanığın bir kaç kez eşini takip ettiği, olay günü de eşi F..'nın maktule ait araca bindiğini görünce sinirlenerek, araca doğru dört el ateş ederek maktulü öldürdüğü anlaşılan olayda; haksız tahrik nedeniyle cezanın makul oranda indirilmesi yerine, ayrıca sadakat yükümlülüğünü ihlal eden eşi F..'ya karşı işlediği suçtan dolayı TCK'nun 29. maddesiyle yapılan indirim oranı ile de çelişki oluşturacak biçimde en üst oranda indirim tatbiki,

 

2-) Ölü muayenesi ile otopsiden sonra bu işlemlerle ilgili olarak sarf kararında yer alan ve Adli Tıp Kurumunca düzenlenen faturada yazılı olan giderlerin sanığa yükletilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

 

Bozmayı gerektirmiş, katılanlar vekilinin ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 05.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

kararara.com
Hits: 735