Ankara barosunda Stajyer hakim depremi!

~ 16.12.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Av. Doğan Erkan'ın facebook hesabından yaptığı açıklama şöyle;  


Ankara Barosu Merkez ve Kurullarından KOPUŞ...

“Öyle hareket et ki, tutumun 
benzer koşullar içinde bulunan insanlar için bir kural olsun.”(KANT)

Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezinin (AHM) 17.11.2015 tarihli tutanakları ve konuyu anlatan AHM raporu, bir dizi hukuksuzluğu açığa çıkarmıştır. Henüz hakimlik nosyonunu ve yetkisini edinmemiş hakim stajyerlerinin bir mahkemede, üstelik aralarında tutuklu suça sürüklenen çocukların da bulunduğu bir çocuk mahkemesinde, yargılama yaptıkları tanık avukatların şikayeti üzerine AHM tarafından tespit edilmiştir.

Çocuğun üstün ve korunması gereken yararı konusundaki uluslararası gelişmeler çocukların suçun öznesi değil, ancak sürükleneni olabileceğinin kabulünü ve bir ihtisas mahkemesi olarak çocuk mahkemelerinin kurulmasını gerektirmiştir. Bir muhakeme sujesi olmayan stajyer hakim, hiçbir duruşma, yargılama faaliyeti yapamaz; hasılı, çocuğun üstün yararı gereği çocuk yargılaması hiç yapamaz.

Durumu tespit eden talepçi meslektaşlarımız ve onların çağrısıyla durumu yerinde müşahade eden ve tutanak altına alan AHM üyelerimiz, görevli hakimin ve mahkeme kaleminin baskısına rağmen anlatılan hukuksuzluğun kararlılıkla üstüne gitmiştir. Ankara Barosu Başkanının odasında baro başkanı, bir baro delegesi ve hatta Başsavcı Vekilinin bulunduğu halde talepçi meslektaşımıza ve söz konusu hukuksuzluğu tutanağa bağlayan AHM üyesine Baro Başkanı ve söz konusu baro delegesi tarafından hukuksuzluğun örtülmesi telkini ve baskısında bulunulmuştur.

Bu durum avukat hakları ve çocuk hakları aleyhine, stajyer hakim ve hakim menfaatine olmak üzere, hukuka aykırı bir olayın en hafif tarifiyle örtbas edilmeye çalışılmasıdır. Baro Başkanının bu tutumu, Avukatlık Kanunu'nun 1, 76, 95, 97/6ıncı maddelerine, TBB Avukatlık Meslek Kurallarının 1, 2, 4, 11, 14 ve 25inci maddelerine, Havana Kuralları 12 ve 24üncü maddesine, Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi Yönergesi 4, 9, 10uncu maddelerine açıkça aykırıdır.

Barolar, insan haklarını korumakla görevlendirilmiş, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Baro Başkanı “BİZ AVUKATIN HAKKINI KORUYORUZ, VATANDAŞIN DEĞİL” diyemez. Üstelik, kişiliğinden ve liyakatından bağımsız olarak söylüyoruz ki, yargı iktidarının bir unsuru olan başsavcı vekili önünde hiç diyemez.

Tüm bu süreci yaşamış, sayısız hukuksal kazanımlar elde etmiş, hukuksal tartışmalar ve avukat hakları mücadelesi sebebiyle haklarında sayısız soruşturma ve kovuşturma olan AHM üyelerinin bu duruma sessiz kalması beklenemezdi.

Diğer yandan, Baro Başkanının adeta bir amir tavrıyla AHM üyesine karşı takındığı tutum, merkezin özerkliğini yok sayarak AHM üzerinde vesayet kurmasıdır. Şüphesiz ki AHM, bir baro organıdır. Aldığı her yürütme kararı ya da divan kararı, bir Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılabilir. Ancak avukatın bağımsızlığı ve özgürlüğü mücadelesinin en önemli savunucusu olan AHM’nin üzerinde hiyerarşi kurularak sistematik baskı uygulanması vesayetçiliktir, tahakkümdür, kabul edilemez! Nitekim AHM mensupları da bu tahakküme boyun eğmemişlerdir. Bu tutanak doğrultusunda re'sen ihbar yapılması zorunluluğunda direnmişlerdir. Çünkü AHM, Yönergenin 4. Maddesi uyarınca bağımsız savunma erkinin korunması amacıyla avukatlık mesleğine hizmet amacı doğrultusunda çalışır.

Haliyle AHM, olayı takip eden ilk AHM toplantısında talepçi iki meslektaşı ve tanık meslektaşlarımızı dinlemiş, Baro Başkanının ve söz konusu delegenin bu eylem ve söylemlerine karşı uzun istişarelerle ve oy çokluğuyla, olayın soruşturulması için Baro Başkanı ve olayda adı geçen delege hakkında meslek disiplin hukukunun işlemesini sağlamayı uygun görmüştür.

Bunun üzerine Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından AHM’nin kararı yok hükmünde sayılarak söz konusu delege hakkında hiçbir işlem yapılmamasına ve AHM’nin oy çokluğuyla aldığı kararı dilekçe ile Yönetim Kuruluna bildiren 19 imzacı AHM üyesinin görevinin sonlandırılmasına karar verilmiştir..

AHM’nin aldığı kararda usuli bir hata olmamasına rağmen Yönetim Kurulunun tasfiye kararında usuli nedenler gösterilmesi, işin esasından uzaklaştırılmasına yöneliktir. Biz olayın vahameti karşısında usuli tartışmayı dahi gerek görmüyoruz. Zira “Hukuki biçim, bizi ancak kendi dar ufkunda kuşatır”(Pashukanis).

Avukatlık Kanununun 76. Maddesi, baroların görevini, avukatlar arasında dürüstlüğü ve güveni sağlamak, meslek ahlakını ve saygınlığını sağlamak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, tüm bunları demokratik ilkelere göre sürdürmek biçiminde tanımlamıştır. 95. madde ise aynı görevleri baro yönetimine devretmiştir.

İnsan hakları ve çocuklar için dahi hukukun üstünlüğünü korumayan, mesleğin bağımsızlığını savunmayan, açıkça hukuka aykırı davranan hakimleri ve stajyer hakimleri korumak için başka bir hukuksuzluğa imza atan, esası kasıtlı olarak bir usul tartışmasına indirgeyen Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin meslek onur, ahlak ve saygınlığına gölge düşürdüğünü düşünüyoruz.

Baro Yönetim Kurulunun bu tutumu, ilkelerimiz ile bağdaşmamaktadır. Baro kurullarında görev yapan meslektaşlar Yönetim Kurulunun değil, mesleğin temsilcileridir ve yine Yönetim Kurulunun değil, mesleğin onurunuve savunmanın saygınlığını esas almaktadırlar. Bu anlayış karşısında hiçbir kurul ve merkezde görev yapma imkanımız kalmamıştır.

Bizim duruşumuz, hâlâ Molierac’ın dediği yerdedir. Bizim duruşumuz; hukuk dolanmalarına karşı etik, mesleğin hiyerarşi vesayetine alınmasına karşı özerklik, tahakküme karşı bağımsızlık, meşruiyetini yitirmiş tüm baskıcı iktidarlara karşı özgürlüktür ! Bugün istifa etmek, bizler için sadece bir duruş değil, aynı zamanda bir mücadele aracıdır.

Tüm bu nedenlerle, Baro çatısı altında üyesi olduğumuz tüm merkez ve kurullardan istifa ediyoruz.

1. TOMAK
Doğan Erkan (Başkan), Elçin Özge Şimşek Çağlayan(Yazman), Zafer Korkmaz, Berrin Yaşin, Deniz Vural, Altan Görkem Gürcan, Demet Erdin, Bihter Bilge Yıldırım, Yıldız Oğuz, Burcu Yağcı, Oğuz Evren Kılıç, Volkan Yıldız, Deniz Aksoy(21718), Burhan Ersin Dedekli, Genco Yıldırım, Mustafa Kemal Karahan, Osman Emre Tekin, Aslı Seçkin, Onur Kılıç, Kamil Başaran, Kubilay Cem Baran Fırat, Eda Ayşegül Kılıç, Eda Çelik, Ebru Beşe, Murat Hasırcı

2. CMK Merkezi
Osman Emre Tekin, Berrin Yaşin, Deniz Vural, Demet Erdin, Bihter Bilge Yıldırım, Yıldız Oğuz, Oğuz Evren Kılıç, Volkan Yıldız, Burhan Ersin Dedekli, Mustafa Kemal Karahan, Aslı Seçkin, Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Kamil Başaran, Kubilay Cem Baran Fırat, Eda Ayşegül, Kılıç,

3. Staj Kurulu
Yıldız Oğuz

4. Adli Yardım Merkezi
Bihter Bilge Yıldırım, Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Eda Ayşegül Kılıç

5. Çocuk Hakları Merkezi
Yıldız Oğuz (Sayman), Deniz Aksoy(21718), Çağlar Çağlayan, Osman Emre Tekin

6. İnsan Hakları Merkezi
Altan Görkem Gürcan, Deniz Aksoy (21718), İsmail Akkaya

7. Bilişim Hukuku Kurulu
Deniz Aksoy(21718), Mustafa Kemal Karahan,

8. FMR Hukuku Kurulu
Altan Görkem Gürcan

9. Genç Avukatlar Kurulu
Eda Çelik(Yazman), Edip Katayıfçı, Çağlar Çağlayan, Onur Kılıç

10. Hukuk Fakülteleri İle İletişim ve İşbirliği Kurulu
Edip Katayıfçı, Eda Çelik,

11. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu
Deniz Aksoy (21718)

12. Parlemento ile İlişkiler Kurulu
Çağlar Çağlayan, Edip Katayıfçı,

13. Tüketici Hakları Kurulu
Berrin Yaşin, Deniz Aksoy(21718), Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Edip Katayıfçı, Çağlar Çağlayan, İsmail Akkaya

14. Hayvan Hakları Kurulu
Demet Erdin, Kamil Başaran, Eda Çelik, Genco Yıldırım, Volkan Yıldız, Mustafa Kemal Karahan, Kubilay Cem Baran Fırat, Aslı Seçkin, Bihter Bilge Yıldırım

15. Avukat Hakları Merkezi
Eda Ayşegül Kılıç, Oğuz Evren Kılıç, İsmail Akkaya, Burhan Ersin Dedekli, Buket Derya Karaman

16. Multeci Haklari Kurulu

Selen Vargun

 

 

http://www.hukukihaber.net

 

Hits: 827