Hukukçular korku ve çekingenlik yaşıyor

~ 01.12.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Binlerce yargı mensubunu birleştiren adalet.org sitesi, anketlerle hukukçuların nabzını tuttu. Yargı mensuplarından 'Neden bir yargı örgütüne üye değilsiniz' sorusuna yüzde 43 oranında 'Çekiniyorum' yanıtı geldi. Hukukçular, mesleki örgütlerin, genel siyasete dahil olduğunu ve mesleki sorunlara değinilmediği görüşünde birleşiyor.

Gül Kaba/Yeni Yüzyıl Gazetesi

HAKİM ve savcıların üyesi olduğu adalet, org sitesi "yargı mensuplarının örgütlenmesi' ve 'cemaat yapılanması' konularında anket yaptı. Anketin yanıtları, hukuk camiasının güncel iki konudaki algı ve düşüncesini ortaya koydu.

861 kişinin katıldığı anketlerin ilkinde, yargı mensuplarına, 'Neden bir yargı örgütüne üye değilsiniz ya da örgütten neden ayrıldınız?' sorusu yöneltüdi. Katılımcıların yüzde 35,1'i, bu soruya 'Genel siyasete dahil ya da siyasi taraf olduğu için' yanıtını verdi. Aynı soruya, 'Mesleki sorunlara daha az değindiği için' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 9,40. Yüzde.§?94'lük kişimde 'Yürütme yetkisiyle cezalandırma / isteğim dışında bdşka yere atanma kayğıSı duyduğum için' seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 3,36'sı "Yöneticiler, kişisel ikbal kaygısıyla davrandıkları için' derken, yüzde 43'lük çoğunluk ise 'Hepsinden çekindiğini' belirtti.

Hemşehrilik bile cemaat

Sitedeki diğer ankette ise katılımcılara, yargıda Türkiye'de cemaat örgütlenmesi olup olmadığı soruldu. Bu ankete ise bin 75 kişi katıldı. Anketi oylayanlarm yüzde 42,7'si, 'F tipi cemaat örgütlenmesi' olduğu yönündeki şıkkı işaretledi. Yine ankete katılanlarm yüzde 42,7'si, 'Kişilerin kendi iradelerine göre hareket edemediğini, tarikatların emir ve talimatlarına göre davrandıklarını' fikrinde hemfikir. Katılım-cıların yüzde 11,3'ü ise 'F tipi cemaat örgüt-lenmesi diye bir şey olmadığını' savunarak bu iddiayı, 'Kandırmaca ve haksız bir itham' olarak değerlendirdi. Yüzde 30,9'luk dilim ise 'F tipi' cemaat örgütlenmesinin olduğunu kabul edip hakim ve savcılara dikkat çekti.

Bu yüzdelik dilimdeki katılımcılar, 'Cemaat, kendisini düşman ilan eden gücün yarattığı, düşmanlarına karşı kullandığı, sonradan düş-man ilan ettiği hakim ve savcılardır' ifadesini savundu. Aynı ankette, katılımcıların yüzde 14,8'i yargıda tek bir cemaat olmadığını, hem iyi, hem asi cemaatler bulunduğunu, yargının cemaatsiz olmayacağını belirterek, 'Hiç olmazsa hemşehrilik cemaati vardır' ifadesinde birleşti.

Oy kullananların kimliği gizli

'ADALET.ORG' sitesinin yetkilisi, 10 yıldan beri güncel olaylar üzerine anketler yaptıklarını açıkladı. Siteye herkesin anket önerme hakkına sahip olduğunu vurgulayan site yetkilisi, "Oy kullananların kimliği gizli tutulur. Burada 22 bin üyemiz var. Burası genel anlamda hukukçuları bir araya getiren bir site. Sadece Hukukçular kayıt olabilir" diye konuştu.

Tarafsızlığa gölge düşer

HUKUKÇULAR Derneği Başkanı Mehmet Sarı ise yargı mensuplarının çekingen olduğu inancında. Sarı, "Türkiye'de, hakimlerin bir örgüte üye olması durumunda tarafsızlığına gölge düşeceğine dair bir algı var.
Bu nedenle sivil insiyatiflerin içinde bulun-muyorlar. Ben de durumun öyle olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hukuk için siyaset yapıyoruz

YARSAV Genel Sekreteri Leyla Koksal, 5 bini aşkın yargıç ve savcının derneğe üye olduğunu ifade etti. Koksal, "Yargı bağımsızlığına mevcut siyasi iktidar müdahale ettiği için biz muhalefet etme durumundaydık. Elbette hukuk siyeseti yapacağız. Biz meslek sorunlarıyla ilgileniyoruz" diye konuştu.


http://www.memurlar.net/haber/549983/

 

Hits: 869