Siyaset hukuku ezerse

~ 28.04.2014, Taha AKYOL ~

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın konuşması üzerine yine siyasi fırtınalar koptu.

Sadece Kılıç’ın konuşması mı, Mahkeme Twitter yasağını kaldırdığında, HSYK Kanunu’nda iptaller yaptığında da yine siyasi fırtınalar koparılmıştı.
Elbette Kılıç’ın hukuki görüşlerinde ve AYM’nin kararlarında hukuki yanlışlar olabilir. Bunları hukuk diliyle ve hukuk bilgisiyle, Anayasa maddesi ve AİHM içtihatlarıyla eleştirmek gerekir.
Hayır, tek hukuki gerekçe göstermeden siyasi hücumlar yapılıyor.

AYM KARARLARI

Prof. Ergun Özbudun’la arkadaşımız Cansu Çamlıbel’in yaptığı mülakatı bugünkü Hürriyet’te mutlaka okuyun. AYM’nin 2010 öncesi vesayetçi kararlarını nasıl eleştirdiğini hatırlatan Özbudun, bugünkü durum hakkında şunları söylüyor:
“Bir süredir AYM’yi itibarsızlaştırma yolunda beyanlar var. Ben bunları çok yadırgıyorum ve çok haksız buluyorum... Bugün bu kararlar Anayasa’ya uygun kararlardır ve kesinlikle hukukilik denetimi sınırları içindedir. Bizim geçmişte eleştirdiğimiz husus, AYM’nin ‘hukukilik’ denetimi sınırlarını aşarak ‘yerindelik’ denetimi yapmasıydı... Bugün öyle bir durum yok.”
Gerçekten, Anayasa Mahkemesi ve genelde Yüksek Yargı, evrensel hukuka yöneliş halindedir. Bu yönelişi görmek için 2011 öncesi ve sonrası kararlarındaki AİHM referanslarına bakmak bile yeterlidir.
İktidarın da evrensel hukuku içine sindirmesi gerekir; “gayrimilli” diye suçlamak yerine...

ÖZBUDUN’UN SÖZLERİ

Prof. Özbudun niye önemli? Sadece anayasa hukuku ve aynı zamanda siyaset bilimi profesörü olduğu için değil... Sadece, 2007’de AKP’nin talebiyle liberal parlamenter sistem esasına dayanan bir anayasa taslağını hazırlayan heyetin başkanı olduğu için de değil...
Prof. Özbudun Harvard, Chicago, Columbia, Princeton, Georgetown gibi itibarlı üniversitelerde, Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü gibi itibarlı bilimsel kurumlarda ders veren bir isimdir. Prof. Kemal Görmez’in belirttiğine göre, anayasa hukuku dalında uluslararası bilim camiasında referans yapılan Türk bilim adamlarının birincisidir.
Ali Babacan, dediklerini uygulama imkânı bulamıyor olsa da çok doğru açıklamalarla sık sık “Avrupa hukuk sistemi” vurgusu yapıyor, ekonomimiz için bunun zorunlu olduğunu belirtiyor, değil mi?
İşte o dünyada Ergun Özbudun’un sözleri politikacı hukukçulardan kat kat daha fazla ciddiye alınır.

TİTİZ İNCELEME

Anayasa Mahkemesi, HSYK’yı Adalet Bakanlığı’nın sekretaryası haline getiren kanunda önemli iptaller yaptı. Bu kanunun kuvvetler ayrığı ilkesine kökten aykırı olduğunu ben de günlerce yazmıştım.
Prof. Özbudun, HSYK Kanunu hakkında AYM’nin verdiği kararı şöyle değerlendiriyor:
“Her maddenin özelliğine göre gayet titiz bir inceleme yapmış, doğruya doğru, eğriye eğri demiş. Şimdi Mahkemeyi bir paralel kurum olarak, gayrimilli bir kurum olarak göstermek, bir itibarsızlaştırma kampanyasına girmek bence fevkalade büyük bir haksızlıktır.”
Böylesine titiz incelemelerle AYM’nin verdiği çeşitli kararları, hiçbir hukuki incelemeden geçirmeksiniz, siyaseten “paralel yapı” diye damgalamak, hukukun siyaset tarafından nasıl ezildiğini gösterir. Varsa yoksa siyasi taraftarlık!
Siyasi güç fiili baskılarla, kısıtlayıcı yasalarla, itibarsızlaştırma kampanyalarıyla yargıyı ve kurumları ezerse, korkarım Türkiye vahim krizlere sürüklenir, iktidarın da işi fevkalade zorlaşır.
Halbuki “Hukuk ilkeleri siyasi güçten üstündür” diyebilsek bir çok sorunumuz kendiliğinden çözülür.

 

hürriyet

Taha AKYOL | Tüm Yazıları
Hits: 1382