Defter ve belgenin ibraz edilmemesi

~ 07.11.2013, Yargıtay Kararları ~

Daire:11 Tarih:2013 Esas No:2012/1208 Karar No:2013/6850 Kaynak:YEREL MAHKEME İlgili Maddeler:213 sayılı VUK 359/a-2 İlgili Kavramlar:Defter ve belgenin ibraz edilmemesi

1- Dosyada mevcut vergi suçu ve vergi inceleme raporlarında sanığın faaliyetine devam ettiğinin belirtilmesi, defter ve belgelerin ibrazı için çıkartılan yazının işyeri adresinde bizzat tebliğ edilmiş olması sebebiyle faaliyetini sürdürdüğü anlaşılan sanığa 213 sayılı Vergi Uusul Yasasının 139/2. maddesinde öngörülen istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden yapılan tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı cihetle, yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
2- Kabule göre de
a) Hükümden önce 08.02.2008 günlü Resmi Gazedete yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren ve 5728 sayılı Yasanın 562. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi
b) Sanığa vergi denetmeni tarafından 2005 takvim yılına ait defter ve belgeleri ibraz etmesi için iki kez tebligat çıkartılmış ise de, suçun oluşması için 28.01.2008 tarihli tebligat yeterli olup suç tarihinin istem yazısının tebilğinden itibaren tanınan 15 günlük sürenin bittiği 13.02.2008 olarak kabulu yerine gerekçeli karar başlığında suç tarihinin yanlış gösterilmesi,
Yasaya aykırı, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 29.04.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi. 1- Dosyada mevcut vergi suçu ve vergi inceleme raporlarında sanığın faaliyetine devam ettiğinin belirtilmesi, defter ve belgelerin ibrazı için çıkartılan yazının işyeri adresinde bizzat tebliğ edilmiş olması sebebiyle faaliyetini sürdürdüğü anlaşılan sanığa 213 sayılı Vergi Uusul Yasasının 139/2. maddesinde öngörülen istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden yapılan tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı cihetle, yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, 2- Kabule göre de a) Hükümden önce 08.02.2008 günlü Resmi Gazedete yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren ve 5728 sayılı Yasanın 562. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi b) Sanığa vergi denetmeni tarafından 2005 takvim yılına ait defter ve belgeleri ibraz etmesi için iki kez tebligat çıkartılmış ise de, suçun oluşması için 28.01.2008 tarihli tebligat yeterli olup suç tarihinin istem yazısının tebilğinden itibaren tanınan 15 günlük sürenin bittiği 13.02.2008 olarak kabulu yerine gerekçeli karar başlığında suç tarihinin yanlış gösterilmesi, Yasaya aykırı, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 29.04.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.


Yargıtay Kararları | Tüm Yazıları
Hits: 17106