Atatürk, Tarihin Türk Ulusuna ve İnsanlığa Bir Armağanıdır

~ 28.08.2012, Mustafa PAMUKOĞLU ~

Bu sözler Alman radyo-tv yayıncısı Klaus Liebeye aittir. Bakın Klaus Liebe Atatürkü nasıl anlatıyor:

Atatürk, ulusal egemenlik ilkesine dayalı bir cumhuriyet kurarken Batı anlayışına, aydınlanma ürünü Batı demokrasisine göre devlet işlerinde dinin yerinin olmadığını düşünüyordu. Batı modeline göre halk egemen olurken din kamusal alanının dışına çıkarılıyordu. Bu tabii ki dinin siyasal erkini kaybetmesine, bu nedenle baskıcı İslamcıların, Atatürkün İslamı yok etmek ve Türkiye dışına çıkarmak isteyen din düşmanı olarak algılamalarına ve kendine düşmanca tavır takınmalarına neden oldu.

Aydınlanma süreci Batıda yüzyıllar sürerken Atatürkün işi elbette zordu. Çabuk yapılan reformlar İslamın demokrasiyi yeteri kadar kullanamamasına sebep oldu. Bu reformlarla Atatürkün devleti, dinin yerine koyma istediğini sandılar. Oysa İslamcıların korkmaması gerekirdi. Çünkü hiçbir devlet din yerine başka bir şey koyamaz.

Atatürkün sahneye çıkması emperyalizm karşıtıdır. Çağdaş Türkiyeyi emperyalizme karşı olmadan kuramazdı. Atatürk emperyalist güçlere, Türkiyenin hâlâ benlik duygusuna sahip olduğunu, savaş büyük zarar vermiş olsa da Türk halkının hâlâ bir ulus olduğunu ve varlığını sürdürmeye devam ettiğini göstermiştir. Bu da üçüncü dünya ülkeleri için bir model olmuştur. Atatürk bu konuda Kendine güvenmeyen ya da kendini yenilmiş sayan uluslar zaten yok olmuşlardır! diyerek emperyalizme karşı durmada kararlı olmak gerektiğini ortaya koymuştur.

Batılı bir düşünürün görüşü böyle. Şu anda Atatürk Türkiyesinde yaşanan olağanüstü olaylar bizi yeni bir Kurtuluş Savaşı’na sürüklüyor. Çünkü emperyalist ülkeler kendi çıkarları için İslam ülkeleri üzerinde oyununu oynarken 26 Ağustosta büyük taarruz emrini veren Atatürkün beyinlerden, ulus genlerinden silinmesini istiyor. Çünkü yok etmek istedikleri Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye ulusunun yaratılmasını sağlayan Atatürkün bize sağladığı direnç iradesidir. Yeni bir yıkılış senaryosunda onun mirası olan emperyalizme karşı refleksler yok edilmeli ki artık bu ulus ebediyyen büyük ulus olmaktan çıksın; parçalansın, gerekirse yok olsun. Yok olmasa bile Batının kuklası olsun.

Batı, baskıcı İslamcı kesime bu rolü vermiş durumda. Kendi ülkelerinde dini ayrı bir yere koymuş ve devletin yerine ikame edilmeyeceğini kesin kurallara bağlamış ama İslam ülkelerinde, başta Türkiye olmak üzere İslamın devletin yerine geçmesine çalışmaktan geri kalmamakta ve kendi çıkarı uğruna bir dünya savaşına sebep olacak kadar tehlikeli oyunlar oynamaktadır. Rus edebiyatçı Radi Fişe göre Batı, İslamı hem politik amaçlar için kullanıyor hem de İslama karşı savaşıyor.

Batı düşünürleri Atatürkü bir armağan olarak görürken bizim demokrasi havarilerimiz Kemalistler(!) deyip ayrı bir sınıf oluşturarak tarihin armağanı olan Atatürkle alay etmektedirler. Bunlar vicdanlarını cüzdanlarıyla karıştırıyorlar. Oysa her vicdanlı insan Atatükün ve onun arkadaşlarının yaptıklarına karşı vefalı olmalı, namuslu ve bağımsız bir ulus olmayı onlara borçlu olduğumuzu idrak etmelidir.

Vicdansız ve nankör insanların çoğunluk olduğu bir ulusun yaşayamayacağı da unutulmamalıdır.

Tükettirerek, borçlandırarak, enerjiye bağımlı hale getirerek, gelişmemize engel koyarak istediği zaman sırtımızı sıvazlayan, çak yapan, sinirlendiği zaman da sert yapan bu Batıya güvenerek demokrasi kahramanı olamayız. Parçalanacak bir Türkiyede önce kendi uluslarının kahramanları ile dalga geçenlerin tasfiye edileceğini de aklımızdan çıkarmayalım.

Son söz Edmund Burkeden:

Kötülüğün zaferi için gereken tek şey, iyi insanların hiçbir şey yapmamalarıdır.

Not:

Atatürkü Batının gözünden görmek istiyorsanız, Özer Ozankayanın Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyetikitabını, demir ağların nasıl örüldüğünü görmek istiyorsanız Ümir Sarıaslanın Cumhuriyet Treninden Tanzimat Trenineadlı kitaplarını okumanızı tavsiye ederim.

(Cumhuriyet)

Mustafa PAMUKOĞLU | Tüm Yazıları
Hits: 1643