Yunanistan'ın Durumu Çok Acıklı

~ 21.02.2012, Mustafa PAMUKOĞLU ~

Avrupa Birliği (AB), borç krizinin başlangıcından beri hiçbir taahhüdünü yerine getirmeyen Yunanistanın 130 milyar Avroluk ikinci kurtarma paketini beklemeye aldı. Çünkü Yunanistanın 2020de kamu borcunun GSYİHye oranının yüzde 120sine düşmeyeceği konusunda Kuzey Avrupa ülkelerinin ciddi kuşkusu var.

Yunanistan’a yardım, şok tedbirleri gerektiriyor

Öte yandan Yunanistanın Troykadan 130 milyar Avroluk yardım karşılığı alması istenen önlemler ülkede şok etkisi yaratıyor. Yunan medyası memorandumun içerdiği başlıca önlemleri “6 şok madde olarak duyurdu. Bu maddeler şöyle:

- 15 bin memurun 2012 içinde işine son verilecek.

- 1200 Avro üstü emekli maaşlarında yüzde 15 kesinti yapılacak.

- Özel sektörde asgari ücret yüzde 22 kesilerek 751 Avrodan 600 Avro altına çekiliyor. Bu uygulama sonucu tüm özel sektörde çalışanların maaşlarının da yüzde 20 kesilmesi bekleniyor.

- Yardımlaşma sandığı (ek emekli maaşı) maaşlarında yüzde 15 kesinti yapılıyor.

- KİTlerde çalışanların memur statüsü ve verilen ek ödenekler iptal ediliyor.

- İşsizlik ödeneği maaşı 450 Avrodan 360 Avroya düşülüyor ve 1 yıllığına verilmesi planlanıyor.

Troyka ile anlaşma karşılığında Yunanistan ciddi bir yükten kurtulacak

- 370 milyar Avroluk Yunan devletinin borcundan, özel kuruluşların elinde bulunan tahvilleresaç tıraşı(hair cut) uygulanması yoluyla 100 milyar borcu silinecek.

- Bakiye borç düşük faizle vadelere yayılacak.

- 130 milyar Avro yeni kredi verilecek.

- Verilecek 30 milyar Avro ile Yunan bankalarının iflası önlenecek.

Yunanistan’ın Avro Bölgesi’nden çıkarılacağı olasılığı artıyor

Citigroup Baş Ekonomisti Williem Buitere göre Yunanistanın gelecek 18 ay içinde Avro Bölgesinden ayrılması olasılığı yüzde 25-30dan yüzde 50ye yükseldi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu Başkanı Martin Callanan ise 1 Martta toplanacak AB zirvesinde Yunanistanın Avrodan çıkarılması çağrısında bulundu. Callanan, AP genel kurulundaki konuşmasında Son paketin Yunanistanı kurtaracağına kimse inanmıyordiyerek tüm ülkeleri uyardı.

Yunanistan’ın ekonomik verileri kötü

1829 yılında Osmanlıdan bağımsızlığını kazanan Yunanistan, İkinci Dünya Savaşında Almanya ve İtalya tarafından işgal edildi. 1952 yılında NATOya girdi. Krallıkla yönetilen Yunanistanda 1967-74 arası askeri yönetim sürdü. 1974te ancak Cumhuriyet rejimine geçildi. 1981de AB üyeliğine ve 2001de de Avrupa Para Birliğine 12. ülke olarak katıldı.

Nüfusu 11 milyon ve yüzde 98i Ortodoks. Kentsel nüfus toplamın yüzde 61ini oluşturuyor. Nüfus artış oranı binde 6. İşgücü nüfusu 5 milyon.

Yunanistan ekonomisi 2009da yüzde - 4.4, 2010da yüzde - 2.3, 2011de ise yüzde - 6 küçüldü.

2011 GSYİHsi 305.6 milyar dolar. Kişi başına milli geliri 27.600 dolar. Doğrudan yabancı yatırımlar tutarı 36.64 milyar dolar. GSYİHnin yüzde 3.6sını tarım, yüzde 18ini sanayi ve yüzde 78.3ünü hizmetler sektörü oluşturmaktadır.

Kamu borcu 2011de GSYİHnin yüzde 165.4ünü oluşturuyor. Dış borcu 583.3 milyar dolar. 2011 bütçe gelirleri 124.5 milyar dolar, harcamaları 154.5 milyar dolar. Bütçe açığının GSYİHsine oranı yüzde - 9.6.

Sağlık harcamaları GSYİHnin yüzde 7.4ünü, eğitim harcamaları ise yüzde 4ünü oluşturmaktadır.

İşsizlik oranı 2010’da yüzde 12.5 iken 2011de yüzde 17. Yoksulluk sınırının altındaki nüfus yüzde 20.

Petrol ithalatı 496.600 varil/gün. İhracatı ise 181.600 varil/gün. Doğalgaz ithalatı 3.8 milyar cu m. Bunun tamamı tüketiliyor.

2011 ihracatı 26.64 milyar dolar, ithalatı ise 65.79 milyar dolar. Almanya ile dış ticaret hacmi toplam dış ticaretin yüzde 21ini oluşturuyor. Bu ülkeyi yüzde 20 ile İtalya takip ediyor. Türkiyeye yaptığı ihracat, toplam ihracatının yüzde 5.4ü civarında. Cari işlemler açığı 28.4 milyar dolar.

Ticaret Filosu 886 gemi ile dünyada 12. sırada. 81 havalimanı, 2.548 km demiryolarına sahip. Petrol boru hattı 75 km. Gaz boru hattı ise 1.240 km.

Türkiye Yunanistan’ın durumundan dersler çıkarmalı

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63 olan Türkiyenin 2023te hedeflediği 500 milyar dolar ihracata ulaşması halinde ithalatı 793 milyar dolar ve dış ticaret açığı da 293 milyar dolar olacak. Bu da ciddi cari işlemler açığı demektir.

Bu hesabı yaparken Yunanistanın bu acıklı durumundan da ders çıkaralım.

(Cumhuriyet)

Mustafa PAMUKOĞLU | Tüm Yazıları
Hits: 2049