Büyüme rakamları açıklandı: Birileri büyüyor, emeğin payı geriliyor

~ 31.05.2022, Yeni Yaklaşımlar ~

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, ilk üç aylık dönemde büyüme yüzde 7,3 olarak gerçekleşti. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı ise 31,5 oldu. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 31,5'e düştü.

TÜİK, Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Piyasa beklentisi yıllık büyümenin yüzde 7,2 geleceği yönündeydi.

 

İNŞAATTA DARALMA

 

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 16,8, hizmetler yüzde 14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8,9, sanayi yüzde 7,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 ve tarım yüzde 0,9 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 7,2 azaldı.

 

buyume-rakamlari-aciklandi-birileri-buyuyor-emegin-payi-geriliyor-1022528-1.

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

 

buyume-rakamlari-aciklandi-birileri-buyuyor-emegin-payi-geriliyor-1022529-1.

 

GSYH 2022 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 2 TRİLYON 496 MİLYAR 328 MİLYON TL oldu

 

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,5 artarak 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon olarak gerçekleşti.

 

buyume-rakamlari-aciklandi-birileri-buyuyor-emegin-payi-geriliyor-1022530-1.

 

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 19,5 ARTTI

 

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,1 arttı.

 

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,8, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.

 

Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1, 2021 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetmişti.

 

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ

 

TÜİK'e göre, işgücü ödemeleri, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 59,7, net işletme artığı/karma gelir ise yüde 88,1 arttı.

 

GAYRİSAFİ KATMA DEĞER PAYI DÜŞTÜ

 

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 31,5 oldu. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,6 iken yüzde 47,6 oldu.

 

buyume-rakamlari-aciklandi-1022518-1.


https://www.birgun.net/

 

 

Hits: 2058