Ersan Şen: Baro seçimlerinin ertelenmesi hukuka aykırı

~ 03.10.2020, Prof. Dr. Ersan ŞEN ~

Prof. Dr. Ersan Şen, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Baro seçimlerinin ertelenmesinin 'hukuka aykırı' olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı, "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge yayınlayarak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikleri erteledi.

HUKUKA AYKIRI

Hukukihaber.net'e konuşan Prof. Dr. Ersan Şen, Baro ve Birlik seçimlerinin pandemiden dolayı ertelenmesinin iki sebeple hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Şen hukuka aykırılıkları şöyle dile getirdi; "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre İçişleri Bakanlığı’nın genelge çıkarmak suretiyle emir ve yasaklar öngörmesi hukuka aykırıdır. Çünkü 1593 sayılı Kanuna tedbir alma ve yasak koyma yetkisi, Sağlık Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alarak il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına aittir. Halk sağlığı ile ilgili kararların alınmasında İçişleri Bakanlığı’nın genelge çıkarma yetkisi bulunmamaktadır."

AVUKATLIK KANUNU'NA AYKIRI

"Baro ve Birlik seçimlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı, Anayasa m.135’e uygun olarak çıkarılan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda gösterilmiştir. Anayasa ve Kanunla düzenlenen baroların ve Birliğin seçimlerinin bir genelge ile ertelenmesi, hem Anayasa m.13 ile m.135’e ve hem de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun seçimle ilgili hükümlerine aykırıdır."

GENELGE İLE ERTELENEMEZ

"Kanunun emredici olarak düzenlediği seçimlerin, normlar hiyerarşisine göre alt derecede olan bir genelgeye kanuna aykırı olarak konu edilmesi, yani sağlık gerekçesiyle kanunda tanımlanan bir hak ve yetkinin tedbirler almak suretiyle kullandırılması yerine engellenmesi kabul edilemez. 1593 sayılı Kanun uyarınca halk sağlığının korunması için gerekli tedbirlere Kanunda gösterilen sınırlar çerçevesinde başvurulabilir. Ancak Kanunda düzenlenen ve süresinde yapılması emredilen seçimlerin, gerekli koruyucu tedbirlerin alınması yerine bir genelge ile ertelenmesi, öncelikle kanuniliğe aykırıdır."

"Ortada olağanüstü hal ilanı olmadığına ve Avukatlık Kanunu’nda pandemi ile ilgili bir erteleme de öngörülmediğine göre, Kanunda yer alan bir kuralın hem de İçişleri Bakanlığı genelgesi uygulanmaması doğru değildir. Usule ve yetkiye uygun çıkarılacak bir genelge ile bir toplantının veya etkinliğin kamu sağlığının korunması amacıyla ertelenmesi mümkün olabilir, fakat yasada açıkça düzenlenen bir seçimin genelge ile engellenmesi hukuka ve kanuna aykırıdır. Bu genelgenin tatbiki de doğru değildir."

"Bir hukuk devletinde esas olan; öngörülebilirlik, bilinirlik ve hukuk güvenliği hakkının güvence altında bulunması, hak, yetki ve sınırlamaların Anayasa ve kanunlara dayanılarak kullanılmasıdır. Kanunda açıkça düzenlenen bir konuda kısıtlama getirilebilmesi, ancak Anayasa m.13’e uygun olarak çıkarılan kanunla mümkün olabilir. Kaldı ki burada; bir hak ve hürriyetin kullanılması ile ilgili 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu veya 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alınabilecek tedbirlere konu bir durum da yoktur, çünkü baroların ve birliğin seçimleri 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda düzenlenmiş olup, bu seçimlerin Kanunda gösterilen süre, şekil ve şartlarda yapılması gerekir

Prof. Dr. Ersan ŞEN | Tüm Yazıları
Hits: 10283