Baro Başkanlarına Ve TBB Delegelerine Tarihi Çağrımızdır!

~ 28.07.2020, Yeni Yaklaşımlar ~


Avukatlık Kanununda yapılan son değişiklikler 80 baronun muhalefetine rağmen, Birlik Başkanı'nın siyasal iktidara açık desteği ile yasalaşmıştır.
Türkiye’de avukatlığın geleceği, önümüzdeki Ekim ayından itibaren derinden etkilenerek, belki de geri dönülmez bir karmaşanın içine sürüklenecektir.

İntikamcı bir yaklaşımla düzenlenen yasa, üç büyük şehirde çoklu baro sistemine geçişi dayatırken, bu değişiklikten belki daha da vahimi temsilinde adaleti tamamen ortadan kaldırmasıdır.

Yasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması değerli bir adım olmakla birlikte, bu sürecin nasıl işleyeceği belirsizliklerle doludur.
Kaldı ki ilk etap olumsuz sonuçlanmış, yürütmeyi durdurma talebi reddedilmiştir. Gelecekte yasa iptal edilse bile, Anayasa Mahkemesi kararları geçmişe yürümediğinden, barolarımızda ve TBB'de bu yasanın yaratacağı tahribat kolay giderilemeyecektir.

Son olarak, Birlik Başkanı'nın yasa değişikliğini bir devrim olarak değerlendirmesi, avukatların ve savunma mesleğinin nasıl bir ihanete uğradığını açıkça göstermiştir.
Birlik Başkanı, ilkesiz ve tutarsız davranışlarıyla, toplum ve avukat kamuoyunun önünde güvenilirliğinin son kırıntılarını da yok etmiştir.

80 baronun değişikliğe karşı çıkışı ve mücadelesi son derece değerli olmakla birlikte, verilen mücadele devam etmelidir.
Çünkü mesleğimiz ve delegelik görevimizin bize yüklediği sorumluluklar artarak sürüyor.
Barolarımızın Ekim ayında görev süresi dolacak olan başkanlarını ve 552 delegeyi son bir tarihi görev beklemektedir. Bu sorumluluktan hareketle aşağıda imzası bulunulan delegeler olarak baro başkanlarına,  yönetim kurullarına ve delegelere bir çağrıda bulunuyoruz:

En az 25 baro gecikmeksizin bir araya gelerek, Avukatlık Kanununun 115/2 maddesine ve 117/3 ve 7 maddeleri kapsamında, Avukatlık Kanununda yapılan değişiklikleri görüşmek üzere olağanüstü genel kurul çağrısında bulunmalıdır.

Ekim ayındaki baro seçimlerinden önce yapılması sağlanacak böyle bir genel kurul, baroların bundan sonraki yol haritasını belirleyecektir.
Çoklu baro sistemine geçecek şehirlerde, nasıl bir politika izleneceği konuşulmalıdır.
Ve Metin Feyzioğlu hakkında güven oylaması yapılmalıdır. Çıkacak sonuç tarihin ve TBB'nin kayıtlarına geçmelidir.

Bir daha sayısı 552'yi bulmayacak olan delegasyonun mevcut temsil gücü bu kayıtlar açısından son derece anlamlı olacaktır. Seçilmiş mevcut baro başkanları, yönetim kurulları ve delegeler bugün bu konuda etkin tavır koymayacaksa bir daha ne zaman koyacaklardır?

Zaman karar verme zamanıdır.
Tarihe vuruşanlar olarak mı, yoksa vazgeçenler olarak mı geçeceğimize karar verme zamanıdır.
"Savunma susmadı, susmayacak" diye haykırıyorsak, bugün susmadığımızı gösterme zamanıdır.
Kaybedilen tek mücadele vazgeçilen mücadeledir!
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
1-Av. Yurdagül Gündoğan - Adana Barosu
2-Av. Burcu Pul - Adana Barosu
3-Av. Hülya Acemoğlu -Adana Barosu
4- Av. İsmail Hakkı Atal- Adana Barosu
5-Av. Mustafa Çinkılıç - Adana Barosu
6- Av. Ömer Burukan -Adana Barosu
7- Av. Ümit Büyükdağ - Adana Barosu
8-Av.  Ahmet Faruk Ulaş - Adana Barosu
9- Av. Serdar Günakın - Ağrı Barosu
10-Av. Ali Özdemir -Ankara Barosu
11- Av. B.Didem Sağın Karaman -Ankara Barosu
12- Av. Cafer Toptaş -Ankara Barosu
13-Av. Hacı Bayram Vural- Ankara Barosu
14- Av. Hüseyin Çolak -Ankara Barosu
15- Av. Kaya Yelek - Ankara Barosu
16- Av. Mehmet Ali Erten - Ankara Barosu
17-Av. Muzaffer Karayel - Ankara Barosu
18 -Av. Özge Çelik  - Ankara Barosu
19-Av. Turgut Nihat Cuhruk - Ankara Barosu
20-Av. Ali Çelik -Antalya Barosu
21-Av. Güler Yılmaz Birol -Antalya Barosu
22- Av. Hasan Uğur- Antalya Barosu
23- Av. Mehmet Şimşek - Antalya Barosu
24- Av. Mustafa Murat Bilgin -Antalya Barosu
25- Av. Soner Ustaoğlu- Antalya Barosu
26-Av. Tuncay Koç - Antalya Barosu
27-Av. Ahmet Sevim- Batman barosu
28-Av. Alaettin Baran - Batman Barosu
29- Av. Ali Arabacı- Bursa Barosu
30- Av. Mefharet Öztürk- Bursa Barosu
31- Av. Serap Akkul - Bursa Barosu
32- Av. Suna Soydaş Fırat - Bursa Barosu
33- Av. Neslihan Aktosun -Bursa Barosu
34- Av. Ahmet Özmen- Diyarbakır Barosu
35- Av. Barış Yavuz -Diyarbakır Barosu
36- Av. Serhat Eren- Diyarbakır Barosu
37- Av. Deniz Kurdoğlu -Gaziantep Barosu
38-Av. Mesut Karavelioğlu - Gaziantep Barosu
39- Av. Dilek Yumrutaş - İstanbul Barosu
40- Av. Ömür Dedeoğlu- İstanbul Barosu
41-Av. Azat Yıldırım - Mardin Barosu
42-Av. İbrahim Dündar - Mardin Barosu
43- Av. Hakan Kendirci - Mersin Barosu
44-Av. Levent Demir- Mersin Barosu
45- Av. Mehmet Zeki Demir- Mersin Barosu
46- Av. Mutlay Halide Başar - Mersin Barosu
47-Av. Özgür Özbek - Mersin Barosu
48-Av. Mehmet Velat İzol - Şanlıurfa Barosu
49-Av. Ebru Varnalı Onur- Ankara Barosu
50-Av.Zafer Günal- Ankara Barosu
51-Av. Ferhat Karataş -Şanlıurfa Barosu
52-Av.Serhat Demiryeli - Şanlıurfa Barosu

Hits: 5172