Şimdi Avukatların Örgütlü Mücadele Zamanıdır!

~ 27.06.2020, Yeni Yaklaşımlar ~

Siyasal İktidarın Avukatlık Mesleğine Müdahalesi Kabul Edilemez

Şimdi Avukatların Örgütlü Mücadele Zamanıdır

 

 

Türkiye’ye fotoğraftaki ayıbı yaşatan siyasal iktidar, otoriterleşen her iktidar gibi toplumu açık ya da örtülü şekilde tehdit eden politikalar izlemekte ve toplumun örgütlü güçlerini denetim altına almaya çalışmaktadır. Bu çerçevede iktidarın hedef olarak meslek kuruluşlarını, özel olarak da baroları seçtiği anlaşılmaktadır.   

Mevcut iktidarın Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapma amacının, baroların genel olarak muhalif bir duruş sergilemelerinden ve insan hakları, bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkı gibi toplumsal konularda gösterdikleri duyarlılıktan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle, hukuk ve demokrasi konusunda olumsuz sicili oldukça kabarık olan siyasal iktidardan, baroları daha demokratik, daha katılımcı bir yapıya kavuşturacak, adaleti, hukukun üstünlüğünü ve adil yargılanmayı sağlayacak yasa değişikliği yapacağını ummak naiflik olacaktır. 

Baro başkanlarının yürüyüşünün ve Ankara’ya girmesinin engellenmesiyle Türkiye’ye yukarıdaki fotoğrafta ortaya çıkan tablonun yaşatılması, Avukatlık Kanunu’nda yapılacak değişikliklere ilişkin iktidar ile müzakere yapılacak demokratik bir ortamın olmadığını açıkça göstermiştir. 

Siyasi iktidar, avukatlara ve onların meslek örgütlerine rağmen bu değişikliği yapmak istemektedir. Buna karşın, Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun; “hazırlanmakta olan taslağı geri çekin birlikte yapalım” önerisi, mevcut siyasal iktidarın açığa çıkan niyeti karşısında artık hiçbir şekilde dillendirilemez niteliktedir. İktidarın, muhalefet partileri ile dahi ayrıntılara girmeden görüşme yapması, yapacağı “kötü niyetli yasa” için meşruiyet arama çabasıdır. Baroların bu amaca alet olmamaları gerekmektedir.

İçinde bulunduğumuz dönem müzakere değil, mücadele dönemidir. Bu mücadele, sadece baro başkanları ile değil, bu değişikliğin asıl muhatabı olan avukatlarla birlikte yürütülmelidir. Baro yönetimleri tarafından, bireysel eylemler yapma yerine, avukatları içine katan, avukatların kitleselliğinden güç alan eylemler planlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Bunun sağlanması için de öncelikle avukatların süreç hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle bir an önce;

•TBB Genel Kurulu ivedilikle toplanmalı

•Eylemler, teknolojik imkanlar kullanılarak avukatların karar sürecine katılmasıyla belirlenmeli

•Bu eylemlerde avukatların örgütlü gücü ortaya koyulmalıdır.

 

Avukat Hareketi 

26.6.2020

Hits: 5435