Ankara Barosu Duyuru

~ 08.05.2020, Yeni Yaklaşımlar ~

Barolar ve bazı meslek odalarının demokrasi geleneğinden çıkartılarak "sessiz" meslek örgütleri haline getirilmesine ilişkin yasa değişikliği tartışmaları, son dönemlerde belirli aralıklarla gündeme getirilmektedir. Avukatlar ve meslek örgütleri olan barolar, insan olmanın en temel hak ve koşullarını korumak ve savunmak durumundadır. Var olmalarının ve bağımsızlığının yegane temeli budur. Bu nedenle, siyasal iktidarların savunma makamından rahatsızlık duymaları ve onları itibarsızlaştırarak tasfiye etmek için yasa değişikliklerini gündeme getirmeleri şaşırtıcı değildir. Ancak bu isteğin dile getirildiği her zaman diliminin, varlık nedeni ve yasal sorumlulukları nedeniyle barolarca ya da bazı meslek odalarınca hak ihlallerine ve inşa edilmeye çalışılan baskı ortamına karşı çıkıldıktan hemen sonraki zamana denk gelmesi ise son derece anlamlıdır.

Meslek örgütümüzün seçim esasını değiştirerek onu halkın ve avukatların sesi olmaktan çıkarıp, siyasal iktidarların kapalı gözleri haline getirmeye çalışan her türlü yasal düzenleme, vatandaşların hak arama özgürlüğüne ve savunma hakkına sınırlama getirme çabasıdır. Bu çabalar, onu sergileyen baskı düzeninin ömrü kadar sürecektir ama avukatlık mesleği boyun eğmeyi inatla reddeden bir meslek olarak her zaman var olacaktır.

Barolar ve avukatlar, hak savunucusu olarak bireyin ve halkın yanındadır. Uygulayıcısının ve uygulananın kimliğinden bağımsız olarak baskı, haksızlık ve hukuksuzluklara karşı koymak onurlu mesleğimizin geçmişinden getirdiğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız mirasımızdır. Avukatlık mesleğinin tarihi, icra edilirken giyilmek zorunda olan cübbesindeki simgeleri ve mesleğimizi vareden tüm bileşenler; insan onuruna, özgürlüğe ve eşitliğe dönük tüm hukuksuzluklara her türlü ahval ve şerait altında korkmadan karşı çıkmayı gerektirir. Var olduğumuz müddetçe önünde düğme ve ilik olmayan cübbelerimizin anlamını unutmayacağımıza ve mesleğimize başlarken ettiğimiz yeminden dönmeyeceğimize dair halkımıza söz veriyoruz.

Saygılarımızla.

ANKARA BAROSU

Hits: 1207