Birlik Başkanının Hukukla Son İmtihanı...

~ 31.03.2020, Yeni Yaklaşımlar ~

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara 5'inci İdare Mahkemesi’nin TBB’ye karşı verdiği yürütmeyi durdurma kararına ateş püskürmüştü. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını “hukuksuz” olarak değerlendiren Feyzioğlu, itiraz edeceklerini ve kendisini eleştiren ve olağanüstü genel kurula çağıranlara da “İsmet Paşa'nın dediği gibi, hadi canım sende” şeklinde cevap vermişti.

TBB'ye karşı yürütmeyi durdurma davasını açan ve kazanan Adana Barosu Avukatlarından Yurdagül Gündoğan Feyzioğlu'na cevap vermekte gecikmedi...

İşte Av. Yurdagül Gündoğan'nın Feyzioğlu'na cevabı

Birlik Başkanının Hukukla Son İmtihanı...

Avukatlık Kanunun 114.maddesinde açıkça düzenlendiği üzere, Türkiye Barolar Birliğinin en yüksek organı GENEL KURULDUR. Genel Kurul, sekseni baro başkanı olmak üzere toplam 447 delegeden oluşmaktadır. Birlik Başkanının iradesi Genel Kurulun iradesinin üzerinde değildir.

Yasal koşullar oluştuğu halde olağanüstü genel kurulu toplamaktan kaçındığınız;  delegelerin Genel Kurul hakkını ellerinden almaya kalkıştığınız; itiraz edenlere yargı yolunu gösterdiğiniz için; delege sıfatımla bu davayı açtım. Sonuçları benle beraber 447 delegeyi ilgilendirmektedir.

Sayın Feyzioğlu, 40 baro başkanının desteğini almanız yetmez, gücünüz yetiyorsa 447 delegenin desteğini alın. Avukatların %70’ini temsil eden diğer 40 baroyu da unutmayın.

Üzgünüm ama kaybettiniz. Hem de uzun zaman önce...

Yönetim Kurulunun muhalefetine rağmen, Saray’a çıkıp topuk selamıyla yürütmenin emrine girdiğiniz gün kaybettiniz.

Birlik Başkanından çok yürütmenin kolu gibi davranmaya başladığınızda kaybettiniz.

"Saray’da adli yıl açılış töreni olmaz, gitme" diyen 52 baro başkanının tepkisini hiçe saydığınız gün kaybettiniz.

Samsun’da yapılan Mali Genel Kurulda, sizi ibra etmemek üzere havaya kalkan yüzü aşkın delegenin ellerini görmezden geldiğiniz gün kaybettiniz.

Size muhalefet eden baro başkanlarını, sizi eleştiren avukatları terörist ilan ettiğinizde kaybettiniz.

Ayrıştırıcı, ötekileştirici, şiddetin dilini kullanamaya başladığınızda kaybettiniz.

Oniki baronun Olağanüstü Genel Kurul çağrısını,  80 baro başkanının, 447 delegenin, 130.000 avukatın gözünün içine baka baka, kendi kanunuzu çiğneyerek reddettiğiniz gün kaybettiniz.

Açtığım davanın dilekçesi size tebliğ edildiğinde, Genel Kurul hazırlığı yapmak yerine savunma dilekçesi yazdığınızda kaybettiniz.

Mahkeme kararıyla kendi yasasını ihlal eden birlik başkanı olarak tarihe geçtiğiniz gün kaybettiniz…

Ve şimdi;

Hukuka saygı duyarak yargı kararına uymak yerine; afetlerden, siyasi ve ekonomik krizlerden medet umduğunuz için kaybetmeye devam ediyorsunuz.

Cezaevlerinde sağlıksız koşullarda her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya yüzlerce tutuklunun sorunlarını çözmek yerine, kolonya üretimine başladığınız için kaybetmeye devam ediyorsunuz.

Ama üzülmeyin, itiraz hakkını kazandınız. Gerekçesiz dediğiniz karara karşı gerekçe üretme hakkını kazandınız. Bir virüsü kendinize siper etme hakkı kazandınız.

Yine de hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz.

Sadece 40 baronun değil 80 baronun, 447delegenin temsilcisi olduğunuzu hatırlayın.Türkiye’nin demokratik laik bir hukuk devleti olduğunu hatırlayın. İnsan haklarını, yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini hatırlayın. Adil yargılanma hakkını hatırlayın.

Önünüzde kalan bir yıllık sürenin ne kadar değerli olduğunu hatırlayın.

Ama unutmayın, ne yaparsanız yapın, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Çünkü Sizi ne başkan ne de bakan yaptırmayacağız!!!

                                                                                                                             Av. Yurdagül GÜNDOĞAN

                                                                                                                              Adana Barosu Delegesi 

www.adaletbiz.com

Hits: 1665