AYM'nin kararı iki buçuk yıl mevzuata işlenmedi

~ 02.10.2019, Yeni Yaklaşımlar ~

CHP’nin başvurusu üzerine, internet yayınlarını ve suçları düzenleyen kanundaki bazı maddelere ilişkin AYM’nin 2015 yılında verdiği iptal kararının Mevzuat Bilgi Sistemi’ne işlenmediği ortaya çıktı. CHP’li Onursal Adıgüzel bu süreçte eski mevzuata dayanılarak işlem yapılıp yapılmadığını Meclis gündemine taşıdı.

 

ANKARA – 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’daki bazı maddelere ilişkin CHP’nin açtığı davada Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında iptal kararı verdi. 2017’de yürürlüğe giren 5651 Sayılı Kanun’un 4/3, 5/5 ve 6/1d maddelerinin iptaline ilişkin kararın üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesine rağmen Mevzuat Bilgi Sistemi’ne işlenmediğini tespit eden Prof. Dr. Yaman Akdeniz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na (CİMER) başvuru yaptı.

MEVZUAT DAİRE BAŞKANLIĞI ‘SEHVEN’ DEDİ

Akdeniz tarafından CİMER’e yapılan bilgi edinme başvurusuna Mevzuat Daire Başkanlığı’nca verilen yanıtta, “Bahse konu Anayasa Mahkemesi Kararının bir kısım hükümleri; Mevzuat Bilgi Sistemine İşlenmiş olup, bir kısım hükümleri de sehven işlenmemiş olduğu başvurunuz neticesinde yapılan incelemede tespit edilmiştir. Bu doğrultuda gerekli düzeltme yapılmış olup, kalan hükümler de sisteme girilmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİ BTK’YA AKTARILDI MI?’

Yaman’a verilen yanıtın ardından konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Mevzuat Bilgi Sistemi’nden silinmeyen hükümlerin bugüne dek uygulanmaya devam ettiği yönünde ciddi şüphe ve endişelerin ortaya çıktığını belirten Adıgüzel şu soruların yanıtlanmasını istedi:

-Anayasa Mahkemesi’ne yapılan CHP başvurusu üzerine iptal edilen hükümler, Mevzuat Bilgi Sistemi’nden zamanında silinmemesi sebebiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından dayanak görülerek kullanılmış mıdır? Kullanılıp kullanılmadığının tespitine yönelik bir çalışma yapılması ve kullanıldı ise hukuka aykırı olarak elde edilen verilerin yok edilmesi ve ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tespiti ve tazminine yönelik bir adım atılması düşünülmekte midir?

-İptal edilen, ama MBS’ye 2015’ten bu yana işlenmiş olan hükümlere istinaden, kullanıcıların kişisel verileri, içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından BTK’ya aktarılmış mıdır?

-İptal edilen ilgili hükümlerin MBS’den silinmesinin ve dolayısıyla MBS’nin güvenirliğini sarsan, MBS’nin işleyişine ilişkin şüphe ve şaibeye sebep olan sorumlular hakkında idari işlem başlatılmış mıdır?

-İptal edilen ilgili hükümlerin Mevzuat Bilgi Sistemi’nden silinmemesine benzer şekilde sehven ya da başka gerekçe ile MBS’de güncellenmeyen başka hükümlerin olup olmadığının tespitine yönelik herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır?

AYM’NİN İPTAL ETTİĞİ MADDELER NELER?

CHP’nin başvurusu üzerine AYM’nin iptal ettiği 5651 Sayılı Kanun’un 4/3, 5/5 ve 6/1d maddeleri şu şekilde:

-İçerik sağlayıcının sorumluluğunu düzenleyen 4’üncü maddenin 3’üncü fıkrası: İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır.

-Yer sağlayıcının yükümlülüklerini düzenleyen 5’inci maddenin 5’inci fıkrası: Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.

-Erişim sağlayıcının yükümlülüklerini düzenleyen 6’ıncı maddenin 1’inci fıkrasının d bendi: Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür. (DUVAR)

 https://www.gazeteduvar.com.tr/

Hits: 2547